Kotihoito on saanut Essoten alueelle Euroopan sosiaalirahaston kehittämishankkeen, jonka kokonaissumma on 1,3 miljoonaa euroa. Omavastuuosuus tästä hankerahoituksesta on 20 prosenttia eli noin 260 00 euroa.

Hanke pohjautuu aiemman maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä 2019 toteutettuun Vetovoimainen kotihoito Etelä-Savossa -projektiin. Vuosina 2020 -2021 toteutettavan hankkeen hallinnoijana toimii Essote ja osatoteuttajina oppilaitokset Xamk, Diak ja Esedu. Pieksämäki on mukana yhteistyökumppanina.

Hanke kohdistetaan pääosin Essoten seitsemän varsinaisen jäsenkunnan alueen ja Pieksämäen kotihoidon työntekijöille ja alan opiskelijoille.

– Hyvä pohjatyö tehtiin edellisessä sote-maakuntavalmistelussa. Muun muassa palvelumuotoilun kautta rakennettua kotihoidon palvelulupausta viedään nyt käytäntöön. Päätavoitteena on kotihoidon vetovoimaisuuden lisääminen, jotta kotihoito houkuttelee työpaikkana ja asiakkaat saavat laadukasta ja luotettavaa palvelua. Visio on rakentaa maan parasta kotihoitoa ja se tehdään yhdessä asiakkaita, työntekijöitä ja omaisia sekä yhteistyötahoja kuunnellen ja osallistaen. Työelämän laadun ja tuottavuuden parantaminen on keskiössä. Tosin ihan yhtä tärkeitä ovat tekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät asiat, koska myös niillä on vaikutusta hyvään palveluun, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Muita tavoitteita ovat digitaalisen viestinnän kehittäminen ja teknologian parempi hyödyntäminen.

– Saimme maakunnallisella yhteistyöllä erinomaiset lähtökohdat kotihoidon vetovoiman kehittämiselle. Asiakaskunta kasvaa ja tarvitsemme kotihoitoon koko ajan lisää alan ammattilaisia. Asiakkaiden kannalta parhaita ovat tutut, pysyvät hoitajat, jotka tuntevat asiakkaan. Näin luodaan turvallisia hoitosuhteita, kertoo hankepäällikkönä aloittanut Jaana Koinsaari.

Koinsaari on aiemmin vetänyt muun muassa 2016-2018 OSSI-kärkihanketta, jonka tuloksena syntyi muun muassa Omatori-palvelupaikka Mikkelin torin reunalle. Koulutukseltaan Koinsaari on työfysioterapeutti, terveystieteiden maisteri/gerontologi sekä yhteiskuntatieteiden maisteri.

Hankekoordinaattorina aloittaa Essoten kotihoidossa jo työskentelevä sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri Susanna Lempiäinen ja myöhemmin hankkeeseen palkataan hankesuunnittelija.  Lisäksi Xamkista, Esedulta ja Diakista hankkeessa tulee työskentelemään yhteensä kahdeksan asiantuntijaa, joista yksi kokoaikainen ja seitsemän osa-aikaista.

Lisätietoja

Niina Kaukonen
Vastuualuejohtaja
Vanhus- ja vammaispalvelut
niina.kaukonen[at]essote.fi
044 7944003

Jaana Koinsaari
Hankepäällikkö
Vetovoimainen kotihoito -hanke
jaana.koinsaari [at] essote.fi
040 359 7097