Essoten alueen kunnat haluavat yksimielisesti edellisen maakuntavalmistelun pohjalta rakennettavan Etelä-Savon maakunnan. Kunnat pohtivat Essoten johdon kutsusta maakunnan tilannetta yhteisessä kokouksessa (31.10.) Mikkelin keskussairaalalla.

Tilaisuudessa käytiin läpi Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelaisen esitys lausunnoksi maakuntavalmistelusta Etelä-Savossa. Kuntakokous hyväksyi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle annettavan lausunnon, jonka virallisesti lähettää ministeriölle Essoten hallitus (7.11.).

– Selkeä ja yksimielinen Essoten alueen kuntien ja kuntayhtymän hallituksen kanta on, että Etelä-Savo on yksi 18 maakunnasta. Edellisen maakuntauudistuksen pohjalta kannattaa edetä – muuten voi tulla arvaamattomia kerrannaisvaikutuksia valtakunnan tasolle saakka. Maakuntaan tulee kaksi keskussairaalaa ja kolme sote-keskusta: Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki, tiivistää seudun tahtotilan Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk.).

Jarmo Korhonen analysoi maakunnan tilannetta. Kokouksen puheenjohtaja Elisa Hänninen tekee muistiinpanoja.

Talent Vectia Oy:n konsultti Jarmo Korhonen loi kokouksen alussa katsauksen maakunnan ja laajemmin maakunta- ja sote-uudistuksen tilanteeseen. Korhosen analyysin mukaan mahdollisessa hajoamisprosessissa koko maakunnan alue menettäisi valtavasti.

Lyhyessä keskustelussa ilmaistiin tuki Kortelaisen lausuntoluonnokselle. Korhosen pohdinnat todettiin osuviksi.

– Aiempi maakuntavalmistelu on tehty hyvässä yhteistyössä. Meillä on vahvat perusteet uskoa tulevankin valmistelun sujuvaan etenemiseen. Toivomme sosiaali- ja terveysministeriön palauttavan valmistelun pikaisesti takaisin entisille raiteilleen. Isot valmistelurahat tulevat pian jakoon ja niiden hakua pitää alkaa valmistella hyvissä ajoin, huomauttaa Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Tiedotustilaisuudessa olivat kaupunginjohtaja Timo Halonen, Juvan valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen, Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen, valtuuston puheenjohtaja Eero Aho ja kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Etelä-Savon maakunta vahvistaa KYSiä

Muodollisesti lausunto koskee kahta asetusluonnosta: STM:n luonnosta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 – 2023 ja valtiovarainministeriön luonnosta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.

Lausunnossa on kaksi pääkohtaa, joista ensimmäinen tähdentää maakuntavalmistelun tekemistä voimassaolevan maakuntajaon mukaisesti. Mukana tulee olla Etelä-Savon ja Itä-Savon sote-kuntayhtymät/sairaanhoitopiirit sekä sote-peruspalvelunsa itse järjestävät kunnat.

Lausunnossa muistutetaan, että

 • Edellisen hallituksen aikana tehdyssä toimeenpanevassa sote-valmistelussa saavutettiin valmius aloittaa koko maakunnan kattavan itsehallinnollisen sote-/pelastusorganisaation toiminta näiden palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.
 •  Sote-maakuntajako ja hallinnollinen maakuntajako ovat yhteneväiset eikä niitä voida tarkastella erillään, vaan ne vaativat keskeisten alueellisten jakojen kokonaistarkastelua. Mahdolliset muutokset on tehtävä niiden edellyttämällä päätöksentekotasolla.
 •  Maakunnan kahden sairaanhoitopiirin pohjalle perustetut sote-kuntayhtymät toiminnallaan tarjoavat vahvan perusteen sille, että Etelä-Savon maakunta on yksi hallitusohjelmassa tarkoitetusta 18 maakunnasta, jotka järjestävät itsehallinnollisesti sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelunsa. Maan hallituksen tavoite ja panostus moniammatillisten sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämiseksi tukee sote-integraation kehitystä maakunnassa.
  Toisessa lausunnon pääkohdassa tähdennetään, että Sote uudistuksen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa vahvistaa osaltaan Kuopion yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen eheyttä erityispalveluissa. Maan itäisen osan kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että KYS-erityisvastuualue on yksi viidestä erityisvastuualueesta hallitusohjelman mukaisesti.

Lausunto painottaa, että

 • Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien yhteistoiminta-alueella voidaan asteittain siirtyä aiempaa vahvempaan yhteiseen toimintaan erityispalveluissa, joista laajin on erikoissairaanhoito.  Vaalijalan kuntayhtymän palvelut liittyvät myös osaksi KYS-erityisvastuualueen erityispalvelujen valmistelua niin, että valmisteluvastuu on Etelä-Savon maakunnalla. Yhteistoiminta-alueen erityispalvelujen kokonaistarkastelu ja kehittäminen on syytä aloittaa ensitilassa.
 •  Yhteistoiminta-alueen eheydellä on suuri merkitys Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisesti ja terveystieteellisesti painottuneen koulutuksen ja tutkimuksen kehitykselle, samoin kuin alueen ammattikorkeakouluille ja ammatillisen koulutukselle.
 •  Vastaavasti ratkaisut, jotka heikentävät Etelä-Savon maakunnan eheyttä ja edellytyksiä toimia itsehallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä, voivat johtaa alueen hajoamiseen niin, että myös tapahtuu erityisvastuualuemuutoksia. Nämä puolestaan heikentävät KYS-erityisvastuualueen eheyttä ja toimintaedellytyksiä.
  Päätös lausunnosta saatetaan tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle, valtiovarainministeriölle, sisäministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle, KYS-erityisvastuualueen sote-kuntayhtymille/sairaanhoitopiireille, Etelä-Savon maakunnan ja Pohjois-Savon maakunnan kunnille sekä Jyväskylän kaupungille ja Joensuun kaupungille sekä ja puolueiden edustakuntaryhmille.
Kirsi Olkkonen, Pentti Mäkinen ja Raimo Heinänen vaihtavat ajatuksia ennen kuntakokousta.

Kuntakokouksessa keskusteltiin myös muista aiheista:

 • Essoten talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2020–2022
 • Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelmaa/rakentamista

Essoten historian ensimmäisen kuntakokouksen puheenjohtajana toimi Juvan valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.).

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja
Essote
aira.a.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Timo Halonen
Kaupunginjohtaja
Mikkeli
timo.halonen [at] mikkeli.fi
040 557 8077

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677