Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronavirustartuntojen määrä on laskenut ja samalla rokotuskattavuus ja riskiryhmien suojaamisen tilanne on parantunut.

Koronaepidemian edellä kuvatun tilannekuvan perusteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen koronakoordinaatioryhmä purkaa tiettyjä rajoitustoimia, mutta mikäli tilanne huonontuu, voi rajoitusten purkamiseen tapahtua muutoksia.

Seuraavat ohjeet ja suositukset suositellaan otettavaksi käyttöön kaikissa Essoten kunnissa:

YLEISÖTILAISUUDET

Kaikkia yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi.  Aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi henkilöä. Päätös voimassa 22.4.2021 asti

Lue lisää Avin päätöksestä täältä.

Tilaisuuksia voidaan järjestää pakottavista syistä (esim. hautajaiset) vain, jos alla olevat kriteerit täyttyvät:

  • osallistujien määrä rajataan korkeintaan kuuteen henkilöön
  • osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan
  • tilaisuudessa huomioidaan turvavälit
  • ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä

Seuraavat suositukset on voimassa toistaiseksi, ellei niistä ole mainittu erikseen voimassaolon päivämäärää:

JULKISTEN JA YKSITYISTEN TILOJEN KÄYTTÖ

Julkisissa sisätiloissa suositellaan henkilömäärä rajoitettavaksi ja varmistettavaksi siten, että henkilöiden välisiä kontakteja ei voi tiloissa tapahtua.

Yksityisissä tiloissa (erityisesti sisäliikuntatilat) tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää kaikki lähikontaktit toisiinsa.

ALUEEN VÄESTÖ

  • Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.
  • Väestöä suositellaan välttämään kaikkia oman talouden ulkopuolisia kontakteja.
  • Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

HARRASTUSTOIMINTA

Kaikki aikuisten harrastustoiminta suositellaan laitettavan tauotettavaksi. Myös yksityisten kuntosalien ryhmäliikuntatoiminta suositellaan tauotettavaksi. Asiaa tarkastellaan uudestaan 20.4.2021.

Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta on sallittu 12.4. alkaen noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta, joka löytyy täältä.

OPPILAITOKSET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Peruskoulujen ja yläkoulujen lähiopetus turvataan, mutta kouluepidemiaan liittyviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa ryhdytään alueellisin rajoituksiin yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa.

Toisen asteen opetuksessa voidaan palata lähiopetukseen 12.4. kasvomaskeja käyttäen ja turvallisuusohjeita noudattaen.

Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut), aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa voidaan palata lähiopetukseen 12.4. kasvomaskeja ja turvallisuusohjeita käyttäen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JULKISET JA YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT

Vierailurajoitukset hoitoyksiköihin, palvelutaloihin suositellaan tehtäväksi siten, että vain välttämättömät vierailut toteutuvat. Läheisillä on kuitenkin aina oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden (maski, turvavälit ym.) myötä, jos yksikössä ei ole koronatapauksia.

TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT

Suositellaan siirryttäväksi etätyöhön kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).

Päivitetty 6.4.2021