Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamisesta huolehtivat aluevastaavat on nimetty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote).

Essoten johtaja Risto Kortelainen nimesi aluevastaavat kaikkiin muihin Essoten jäsenkuntiin paitsi Mikkeliin: Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

Aluevastaavat määriteltiin nimettäväksi Essoten perustamissuunnitelmassa ja hallituksen myöhemmissä linjauksissa. Aluevastaavana toimii joku Essoten viiden palveluvastuualueen päällikkö tai esimies päätoimensa ohella. Vastuualueet ovat terveyspalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut.

Aluevastaava muun muassa huolehtii henkilöstön yhteiskäytöstä vastuualueiden välillä, runsaasti eri palveluja käyttävien asiakkaiden palveluohjauksesta, toimitila- ja työturvallisuudesta sekä pitää aktiivisesti yhteyttä kuntiin ja muihin paikallisiin yhteisöihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioissa.

– Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallinen integraatio eli sovittaminen yhteen edellyttää heti alkuvaiheesta alkaen palveluvastuualueiden yhteistä työskentelyä ja toimintamallien muuttamista. Aluevastaavajärjestelmän toimivuutta seurataan ja arvioinnin perusteella tehdään syksyllä 2017 tarvittavat muutokset, kertoo Kortelainen.

Lähipalvelujen integraation toteuttamisesta vastaavat palveluvastuualueet. Essoten kehittämisyksikkö tukee vastuualueita tässä työssä.

Lisäksi toimintapaikkakuntakohtaisesti perustetaan palvelujen vastuualueiden yhteiset koordinaatiotiimit, joissa voi olla myös hallinnon tila- ja tukipalvelujen edustusta. Paikkakunnat ovat Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala-Anttola sekä Ristiina-Suomenniemi.

Aluevastaavat ovat:

Hirvensalmi: Pirjo Ihalainen (Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö)

Kangasniemi: Marita Lahikainen (Kuntoutuspalvelujen esimies)

Juva: Eeva Björkstedt (johtava lääkäri)

Mäntyharju: Päivi Niiranen (Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö)

Pertunmaa: Maija Loponen (Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö)

Puumala: Liisa-Leena Vidman (Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluesimies)

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja/Essote
risto.kortelainen@essote.fi
050 522 8677