Kuntayhtymän maksuihin ja ESPER-hankkeeseen liittyvät asiat värittivät Essoten hallituksen kokousta (13.12.).

Maksut pysyvät entisellään

Kuntayhtymän perimiin asiakasmaksuihin ei tullut juurikaan muutoksia.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut perustuvat pääosin asiakasmaksulakiin ja -asetukseen, jotka määrittelevät

pääsääntöisesti maksujen enimmäismäärät. Kuntayhtymässä lakisääteiset asiakasmaksut on kerätty pääsääntöisesti valtakunnallisesti määritellyn enimmäismäärän mukaisesti.

Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työ eläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen enimmäismäärän tarkistus oli 23.11.2017, joten ensi vuodelle maksut eivät muutu. Osa maksuista on kuntayhtymän päätettävissä ja niihinkään ei juuri tullut muutoksia.

Maksuilla kerätään Essoten tuloista noin 30 miljoonaa euroa.

Lue lisää maksuista

Osa omaishoitajien palkkioista nousi

Hallitus hyväksyi myös sääntökirjat, joiden perusteella omais- ja perhehoitajat sekä ammatilliset perhehoitajat muun muassa saavat palkkionsa. Osa omaishoitajien palkkioista nousi. Korkeimmillaan korotus oli kaikkein vaativinta kotihoitoa tarvitsevien luokassa, kaikkiaan 204,36 euroa. Palkkio nousee tässä luokassa 1052,55 euroon.

Näiden korotusten vaikutukset Essoten talousarvioon ovat noin 200 000 euroa.

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkiot vaihtelevat 63-87 euron välillä vuorokaudessa  hoitoisuudesta riippuen. Pitkäaikaisessa perhehoidossa palkkiot vaihtelevat 800-1400 euroon kuukaudessa. Tällä hetkellä 117 ikäihmistä on Essotessa perhehoidon piirissä.

Perhehoidon palkkiot koskevat ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitoa.

Sääntökirjat on määritelty yhtenäisiksi koko Etelä-Savon alueella. Tällä valmistaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen.

Lue lisää sääntökirjoista

ESPERin tulevien urakoiden hintoja hahmotetaan

Hallitus käsitteli myös ESPER-hankkeen menneitä ja tulevia asioita.

Kuumaan sairaalaan ja Perhetaloon tehtiin ennen rakentamista ennakoivia töitä ja eräitä isoja hankintoja (kellarin kaivua ja tuentaa Perhetalossa sekä Kuumaan sairaalaan lattiaelementit, seinäelementit ja teräsrunko). Kaikki nämä urakat ja hankinnat on otettu vastaan ja niiden taloudelliset loppuselvitykset on pidetty. Hallitus hyväksyi nämä toimenpiteet omalta osaltaan.

Saneeraukset siirtyvät ensi vuonna sairaalaan vanhoille osille (H, K, G ja B), kun iso osa toimintoja pääsee siirtymään lopullisiin tiloihinsa Kuumaan sairaalaan ja Perhetaloon. Seuraavaan isoon urakkaan kuuluu HK-, G- ja B-osien kolmannen kerroksen täysi peruskorjaus, HK-osan ensimmäisen kerroksen muutos päivystyksestä vastaanottotiloiksi sekä välinehuollon peruskorjaus ja laajennus P-kerroksessa. Näiden alueiden urakkalaskenta on päättymässä tammikuun lopussa. Katso urakka-alueet liitteestä: mikkelin keskussairaala_pohjakaavio

HKGB:n kustannusarvio on urakkalaskentaan lähdettäessä noin 20,5 – 21,3 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa hallitus merkitsi tiedoksi HKGB-urakkajaon, urakka-ajan ja alustavan kustannusarvion. Urakkakilpailussa tarkentuvat kustannukset tuodaan hallituksen käsittelyyn helmikuussa 2019.

Hallitus sai myös selvityksen ESPER-hankkeen kuluseurannasta. Hanke on toistaiseksi pysynyt talousarviossa.

Lue lisää ennakoivista töistä

Lue lisää HKGB-alueen urakoista

Lue lisää ESPER-hankkeen kuluseurannasta

Essote lausui kantakaupungin osayleiskaavasta

Mikkelin kaupunginhallitus oli pyytänyt kuntayhtymältä lausuntoa osayleiskaavaan, jolla osoitetaan Mikkelin kantakaupungin alueen maankäytön kehittämistarpeet tavoitevuoteen 2040 saakka. Essote teki muutamia huomautuksia kaavaan.

Merkittävin huomautus koski Porrassalmenkadun varressa sijaitsevaa E-rakennusta vuodelta 1934, joka on paikallisesti arvokas rakennus ja johon kohdistuvista toimenpiteistä tai suunnitelmista on neuvoteltava Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelupalveluiden ja museotoimen kanssa. Essote ilmoitti, että se tulee käyttämään neuvottelumahdollista, kun se suunnittelee kyseisen rakennuksen tulevaisuuden käyttöä.

Lue lisää

Essote teki Attendon kanssa yhteistyösopimuksen Hirvensalmella

Kolmikantaneuvottelujen kariuduttua Hirvensalmen kunnan, Essote ja Attendon välillä, sovinnolliseen yhteistyöhön on pyritty Essoten ja Attendon välisin neuvotteluin.

Hirvensalmen kunta ja Attendo tekivät 2017 yhteistyösopimuksen, jolla kunta muun muassa päätti myydä sote-kiinteistönsä yhtiölle. Essote valitti tähän liittyvistä päätöksistä hallinto-oikeuteen, koska kuntayhtymä katsoi sen vaarantavan oman toimintansa eli sote-palvelujen järjestämisen.

Nyt kuntayhtymä ja Attendo ovat neuvotelleet sopimuksesta, jonka mukaan Essoten järjestämisvastuuseen vaikuttavat seikat on pyritty minimoimaan yhtiön ja Hirvensalmen sopimuksessa.

Hallitus hyväksyi sopimuksen ja valtuutti kuntayhtymän johtajan luopumaan oikeustoimista, jotka koskivat Hirvensalmen kunnan aiempia päätöksiä.

Lue lisää

Katso koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Sarianna Maaranen (sääntökirjat)
Omais- ja perhehoidon koordinaattori / Hankekoordinaattori
I&O kärkihanke: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI) -hanke
sarianna.maaranen [at] essote.fi
040 3597210