Essoten ensihoitoyksiköille välitettiin vuonna 2018 reilut 24 000 hälytystä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli noin viisi prosenttia.

Yleisimmät hälytykseen johtaneet syyt olivat heikentynyt yleistila, kaatuminen sekä hoitolaitosten väliset siirtokuljetukset. Kiireisin kuukausi oli heinäkuu ja kiireisin viikonpäivä lauantai. Hälytyksistä 64 prosenttia tuli klo 8-20.

Ensihoidon tehtävänä on hoidon tarpeen arviointi, äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen ensihoito sekä tarvittaessa potilaan kuljetus hoitopaikkaan.

– On tavallista, että ambulanssi ei joka tilanteessa kuljeta potilasta. Tehtävistä lähes 25 prosenttia hoidettiin niin, että potilaalla ei ollut välittömän päivystyksellisen hoidon tarvetta tai tilanne hoitui tapahtumapaikalla ensihoitajien lääkäriltä saaman hoito-ohjeen mukaisesti, kertoo Essoten ensihoidosta vastaava ylilääkäri Janne Kuusela.

Viime vuonna Essoten ensihoitoyksiköille välitettiin yli 24 000  hälytystä.

Korkeariskisiä kiireellisiä hälytystehtäviä oli noin kymmen prosenttia tehtävistä. Korkeariskisiä tilanteita ovat muun muassa elvytykset, vaikeasti vammautuneet, äkilliset aivoverenkiertohäiriöt ja sydäninfarktit.

– Alueen ikäjakauma sekä sairastavuus näkyvät ensihoitajan arjessa. Yhä useammin kohdataan yli 75-vuotias potilas. 40 prosenttia ensihoidon potilaista onkin yli 75-vuotiaita, kertoo ensihoitopäällikkö Marko Pylkkänen.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä vastaa ensihoitopalvelun järjestämisestä alueellaan. Palvelua tuotetaan ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen perustuen omana toimintana sekä osin yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa.

Potilaan luo hälytetään lähin ja tarkoituksenmukaisin yksikkö. Ensi hoidon terminologiassa tätä kutsutaan potilaiden tavoittamiseksi. Essoten ensihoidon vuoden 2018 potilaiden tavoittamisaikoihin voi tutustua täältä

Lisätietoja

Janne Kuusela
Ensihoidosta vastaava lääkäri
044 351 9608
janne.kuusela [at] essote.fi

Marko Pylkkänen
Ensihoitopäällikkö
040 359 6742
marko.pylkkanen [at] essote.fi