Yhdistymisen hyötyjä haetaan heti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) ensimmäisessä talousarviossa vuodelle 2017.

Johtaja Risto Kortelaisen esitys kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle lähtee siitä, että peruspalvelut ja erikoissairaanhoito turvataan ja niiden kehitystyö jatkuu.

Kuntayhtymän johtajan talousarvioesitys julkaistiin 17.11., jolloin esitys oli myös ensimmäisen kerran hallituksen käsittelyssä kokousasiana. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti hallitus pyytää lausunnon jäsenkunnilta talousarviosta ennen valtuuston päätöksentekoa.

Valtuusto käy talousarviosta keskustelun 30.11. Hallitus tekee oman esityksensä talousarviosta valtuustolle 1.12. ja valtuusto päättää siitä kokouksessaan 9.12.

Kuntayhtymän järjestämisvastuulla on seitsemän jäsenkunnan kaikki sote-palvelut ja kahden jäsenkunnan erikoissairaanhoito. Kuntayhtymä tuottaa omana toimintana tai hankkii sote-palveluja alueensa asiakkaille kaikkiaan noin 360 miljoonalla eurolla.

Erikoissairaanhoidon osuus toimintamenoista on 43 prosenttia ja muiden sote-palvelujen 57 prosenttia. Menoista oman toiminnan menoja on 167,9 miljoonaa euroa ja palveluja hankitaan 132,9 miljoonalla eurolla.

Essote saa tulonsa pääasiassa kuntien rahoituksen avulla.
Essote saa tulonsa pääasiassa kuntien rahoituksen avulla. Klikkaa kuvaa, näet sen tarkemmin.

Tiukka lähtökohta

Essoten henkilöstövoimavarat kaksinkertaistuvat vuoden vaihteessa. Henkilötyövuosien mukaan laskettuna henkilöstön määrä on 3120, henkilöinä laskettuna enemmän. Terveyspalveluiden sekä vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstötyöpanos on kummassakin noin 900 henkilötyövuotta.

Kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa asetettiin kuntayhtymän toiminnan tavoite seuraavasti:

Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 miljoonan euron alenema vuoteen 20121 mennessä, mikä tarkoittaa vuosittain noin 0,5 prosentin tuottavuuskehitystä.

Kuntayhtymän hallitus puolestaan määritteli huhtikuussa 2016, että jäsenkuntalaskutuksen kasvu voi olla vuonna 2017 enintään 0,5 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteenlasketuista sote-nettomenoista ja lisättynä siirtymäkauden kulut.

Vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaan jäsenkunnat maksavat noin 304 miljoonaa euroa kuntaosuuksia. Jäsenkuntien kanssa käydään tarkentavat neuvonpidot kuntaosuuksista ja kunnat antavat lausuntonsa ennen valtuuston päätöksentekoa.

Kuntien maksuosuuksiin aiheuttaa paineita tämän vuoden kulujen kasvu ja myös yhdistyminen tuo omat lisäkulunsa.

– Lähtökohta kuntayhtymän taloudelle on tiukka, mutta hyvin perusteltu. Essote lähtee nyt toteuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota ja turvaamaan asukkaiden peruspalveluja, Kortelainen toteaa.

Toimintamenoihin on myös vaikuttanut Pieksämäen erikoissairaanhoidon siirtyminen Essotelle, päivystyskäyntien ja muun erikoissairaanhoidon toimenpiteiden kasvu.

– Kuntien perusterveydenhuollosta on ollut havaittavissa siirtymää erikoissairaanhoitoon. Jatkossa vahvistamme perustason terveyspalveluja, jotta voimme vaikuttaa tähän. Tämä alkaa näkyä kustannusten laskuna tosin vasta myöhemmin, Kortelainen kertoo.

Tiukkaa taloutta Essote toteuttaa tehostamalla tilojen käyttöä, miettimällä tarkoin uusien työntekijöiden rekrytointia ja uudistamalla toimintaa. Uudella kuntayhtymällä on noin 120 eri toimipistettä.

Essote käyttää eniten rahaa henkilöstön palkkaukseen.
Essote käyttää eniten rahaa henkilöstön palkkaukseen. Klikkaa kuvaa, näet sen tarkemmin.

Uudistukset jatkuvat

– Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta voimme jatkaa uudistuksia. ESPER-hanke jatkuu valtiovallan päätösten ansioista ja olemme saaneet tukea kaikenikäisten omais- ja kotihoidon kehittämiseen. Haemme rahaa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan kustannuksiin (LAPE), Kortelainen luettelee kehittämishankkeita.

Suurimmat vastuualueet, terveyspalvelut sekä vanhus- ja vammaispalvelut jatkavat myös uudistuksiaan

– Vanhus- ja vammaispalvelujen lähtökohtana ovat ennaltaehkäisevät palvelut ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen. Se mahdollistetaan riittävillä ja oikea-aikaisilla palveluilla sekä palveluohjauksella. Kuntoutukseen satsataan, mm. kotikuntoutus tukee kotona asumista ja tätä kehitetään voimakkaasti ensi vuonna. Tärkeä voimavara on osaavat, ammattitaitoiset työntekijät, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Terveyspalveluissa pyritään jatkossa entistä enemmän huomiomaan asiakkaiden oma tilanne. Palvelutarve arvioidaan aikaisempaa yksilökohtaisemmin ja sen rinnalla sähköisiä asiointimahdollisuuksia laajennetaan. Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon integraatio eli yhdistyminen etenee muun muassa monitoimijapäivystyksen käynnistymisen myötä.

– Erikoistason ja perustason palvelujen yhdistymisellä mahdollistetaan osaltaan ammattilaisten välisen keskinäisen yhteyden pidon, konsultoinnin ja osaamisen vahvistuminen. Tällöin potilaiden hoitoa voidaan toteuttaa nykyistä aikaisemmassa vaiheessa ja seuranta järjestää enemmän perustasolla, kertoo terveyspalvelujen johtaja Jarmo J. Koski.

”Ei pelkkä yhteenlasku”

Talousarvion valmistaminen kesti poikkeuksellisen pitkään. Erityisen haasteen ensimmäistä talousarviota tuotettaessa muodostivat kuntien erilaiset kirjauskäytännöt.

– Sote-menoja löytyi merkittäviä summia lopulta aivan muista kohdista kuin soten osuudesta. Kunnista siirtyi tämä lisäksi tukipalveluja hieman vaihtelevasti ja osa kunnista on mukana vain erikoissairaanhoidon osuudella, joten talousarvion tekeminen ei tosiaankaan ollut pelkkä yhteenlasku vaan paljon erilaista selvitystä, kertoo Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.

Katso Essoten koko talousarvioesitys: essoten-talousarvioesitys-2017

Huom! Talousarviosta on ladattu tähän tuore versio 25.11.2016 klo 16.40.
Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja/Essote
risto.kortelainen@esshp.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja/Essote
vesa.vestala@esshp.fi
044 351 2540