Ensimmäinen talousarvio toteutui Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote) erittäin hyvin.  Kuntayhtymän vuoden 2017 tulos poikkeaa varmistuneiden tilipäätöstietojen mukaan talousarviosta vain noin 0,1 prosenttia.

Tulojen ja menojen toteuma suhteessa talousarvioon oli noin 99,2 prosenttia. Talousarvion loppusummaksi merkittiin syksyllä 2016 noin 360 miljoonaa euroa.

– Tämän paremmin nämä luvut eivät voi kohdata näin isossa organisaatiossa. Teimme ensimmäistä talousarviota niin perusteellisesti kuin mahdollista, vaikka arvioon sisältyi paljon epävarmuutta, kun taloustietoja kerättiin eri lähteistä. Esimerkiksi lopullinen henkilöstömäärä poikkesi useilla sadoilla etukäteen ilmoitetuista tiedoista. On tässä onnistumisessa hieman tuuriakin matkassa. Suurin kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu tietysti henkilöstölle, joka tekee todella hyvää työtä tiukoissa taloudellisissa raameissa, kiittelee kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Alijäämää Essotelle syntyy noin 0,4 miljoonaa euroa, mutta kuntayhtymän koko konsernin tulos muodostuu hieman ylijäämäiseksi.

Jäsenkunniltaan Essote perii kaikkiaan noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviossa sovittua vähemmän. Moni kunta saa merkittävän palautuksen. Osa joutuu maksamaan lisää käyttämiensä palvelujen mukaisesti.

Vielä enemmän jäsenkunnat hyötyvät Essotesta sen kautta, että niiden sosiaali- ja terveyspalvelujen menot ovat laskeneet vuoden 2016 tasosta liki kaksi prosenttia eli kuusi miljoonaa euroa. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Essote palautti ylijäämiä kunnille kaikkiaan 3,6 miljoonaa euroa, jonka ansiosta kokonaismenojen vähennys nousee liki neljään prosenttiin.

– Olemme antaneet todella kovan näytön ns. sote-integraation taloushyödyistä. Aiempina vuosina sote-menot ovat koko ajan kasvaneet. Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyöllä on saatu kaikkiaan kymmenen miljoonan euron hyödyt jäsenkunnille.  Supistavalla menokehityksellä emme pysty jatkamaan, sillä palvelujen tarve kasvaa, huomauttaa Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.
Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540