Puinen kokousnuija kiiltävällä pöytäpinnalla

Essoten hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 18.8.2022. Hallitus hyväksyi kokouksessaan Sansia Oy:n aiemmin tekemän hinnantarkistusesityksen. Kaiken kaikkiaan Essoten päätöksenteossa tulee olemaan kiireinen syyskausi.

Essoten hallitustyöskentelyssä pääpaino tulee syyskauden aikana olemaan talouden hallinnassa sekä sujuvan siirtymän varmistamisessa Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

– Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa jo reilun neljän kuukauden kuluttua. Hallitus tulee syksyn aikana tekemään töitä sen eteen, että saamme pidettyä talouden hallinnassa ja pystymme samalla huolehtimaan asiakkaista ja hoitamaan myös edelleen vaikuttavaa koronapandemiaa. Toinen iso kokonaisuus on henkilöstötilanne ja haasteet työvoiman saatavuudessa, Essoten hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä toteaa.

– Iso asia on ensi vuoden alusta aloittavan Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu. Syksyn aikana yhä useampi kuntayhtymän johtavista viranhaltijoista siirtyy etupainotteisesti valmistelemaan hyvinvointialueen toimintoja. Siitä huolimatta tietenkin on myös turvattava Essoten syksyn toiminta, kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen sanoo.

Sansia Oy:n aiemmin tekemä hinnantarkistusesitys hyväksyttiin

Hallitus päätti hyväksyä Sansia Oy:n aiemmin tekemän hinnantarkistusesityksen. Tarkastetut hinnat tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen ja 31.12.2022 saakka.

− Kilpailutus on tehty ennen taksilain muutosta ja sitä seurannutta päivystysvelvoitetta. Tilanteen muuttuessa ja samalla polttoainekustannusten kasvaessa kyytejä ajavat taksiyrittäjät ovat joutuneet kustannusten nousun vuoksi ongelmiin. Asiakkaille on koitunut viivästyksiä kyyteihin ja Essotelle lisälaskuja, kun palvelua on jouduttu hoitamaan muiden kuin sopimuskumppaneiden kanssa. Asia vaikuttaa suoraan asiakkaisiin. Pyrimme siihen, että saisimme kuljetukset hoidettua sopimuskumppaneiden kanssa sopimuskauden loppuun, Essoten tila- ja tukipalvelujohtaja Veli-Matti Thure sanoo.

Sansia Oy organisoi Essoten ja Pieksämäen alueen vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetuksia, veteraanikuljetuksia sekä ikäihmisten ja mm. kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintakuljetuksia ja Mikkelin päiväautoja sopimuskauden ajan 1.4.2022–31.1.2023.

Aiheesta enemmän

Kolme sosiaalityöntekijän virkaa perustettiin

Hallitus päätti perustaa kolme sosiaalityöntekijän virkaa perhepalveluihin 1.9.2022 alkaen. Virkojen perustaminen ei vaikuta vuoden 2022 henkilöstömäärärahaan, sillä virat on tällä hetkellä täytetty vakinaisina työsopimussuhteina. Hallituksen päätöksen myötä työsopimussuhteet muutetaan virkasuhteiksi.

Essoten hallitus kokoontuu seuraavan kerran 1.9.2022.

Esityslistat ja pöytäkirjat