Talousarviomuutoksen lisäksi listalla olivat tilannekatsaus Pieksämäen alueen ruoka- ja puhtauspalveluja varten perusteilla olevan yhtiön perustamiseen ja työterveyshuollon kilpailutus. Lisäksi hallitus päätti myös muun muassa asiakasmaksuista vuodelle 2022 ja otti käyttöön kaksi uutta palveluseteliä.

Palkkaharmonisoinnin seurauksena Essoten loppuvuoden talousennuste näyttää 9,5 miljoonan euron alijäämää. Ennustetun alijäämän vuoksi hallitus käsitteli talousarviomuutoksen vuodelle 2021. Hallintosäännön mukaisesti hallituksen on esitettävä talousarvion muutokset valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

– Alijäämä johtuu takautuvista palkkaharmonisoinnin kuluista. Kulujen huomioiminen täytyy tehdä, koska kuntayhtymässä tulee reagoida ennusteen mukaiseen arvioituun loppuvuoden tulokseen, talousjohtaja Vesa Vestala sanoo.

Essoten perussopimuksen mukaan perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa jäsenkuntalaskutus perustuu toteutuneiden palvelusuoritteiden laskutukseen. Palkkaharmonisointia varten tehty varaus ei ole tämän kaltaista kulua. Vestalan mukaan laskutus- ja kirjausperusteet käydään nyt läpi yhdessä jäsenkuntien ja tilintarkastajan kanssa perussopimus huomioiden. Muutokset jäsenkuntalaskutukseen tulevat tilinpäätöksen yhteydessä ensi keväänä.

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon tehdään asiakohdan perustelutekstissä ja päivitetyssä tuloslaskelmassa esitetyt muutokset. Kokouksessaan hallitus hyväksyi myös tilinpäätöksen 2021 valmisteluohjeen. Vuoden 2021 tilinpäätöksen hallitus käsittelee 31.3.2022.

Yhtiön perustaminen Pieksämäen alueen ruoka- ja puhtauspalveluja varten

Pieksämäen kaupungin kanssa on käynnistetty neuvottelut yhteisen in-house -yhtiön perustamisesta ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamiseen. Yhtiön perustamista selvitetään, sillä tuleva hyvinvointialue ei voi hankkia palveluitaan kunnilta. Essote ei välittömästi käytä Pieksämäen kaupungin palveluja, mutta hyvinvointialueen kannalta tarvittavien palvelujen määrä on noin 2,5 miljoonan euroa vuodessa.

Selvitystyö on edennyt mm. yhtiön pääomarakenteen osalta. Yhtiön osakepääomaksi tullaan esittämään 100 000 euroa. Pieksämäen kaupunki olisi enemmistöosakas vähintään 51 % omistusosuudella. Essoten osuudeksi on esitetty 30 000 euroa. Lisäksi keskusteluja on käyty Vaalijalan kuntayhtymän ja Esedun kanssa. Näistä Esedu on ilmaissut selkeän kiinnostuksensa tulla yhtiön osakkaaksi.

Hallitus merkitsee asian valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa harkitsemiaan ohjeistuksia valmisteluun. Päätöksentekoon asia tuodaan myöhemmin.

Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen

Essoten työterveyspalvelut tulee kilpailuttaa. Samalla on nähty järkevänä selvittää, onko mahdollista toteuttaa kilpailutus yhteisesti hyvinvointialueen kanssa. Essoten toiminta päättyy, kun Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023.

Asiaa on käsitelty Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä 24.11.2021. Essote on mukana hyvinvointialueen työterveyshuollon yhteiskilpailutuksessa. Väliaikainen toimielin myös päätti aloittaa työterveyspalvelujen hankinnan valmistelun hyvinvointialueelle.

Hallitus merkitsi tiedoksi Etelä-Savon väliaikaisen toimielimen myönteisen vastauksen Essoten ehdotukseen yhteiskilpailutuksesta. Lisäksi hallitus toteaa, että Essoten työterveyspalvelujen kilpailuttaminen toteutetaan yhteiskilpailutuksena väliaikaisen valmistelutoimielimen linjaamalla tavalla.

Työterveyspalveluiden kilpailutuksesta lopulliset päätökset tekee aluevaltuusto aloittaessaan keväällä 2022.

Vuoden 2022 asiakasmaksut

Hallitus hyväksyi asiakasmaksuhinnaston vuodelle 2022. Muutoksena aiempaan asiakasmaksujen enimmäismäärät ja maksukaton euromäärä hieman nousevat. Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan kuitenkin mukaan aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 euroa. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.

Asiakasmaksuhinnasto on nähtävissä esityslista ja pöytäkirjan liitteenä: https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021426-10

Tasokorotuksia palveluseteleihin ja kaksi uutta seteliä

Hallituksen päätöksellä mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelusetelien hintoihin tulee tasokorotus. Tasokorotus tulee myös ikäihmisten palveluasumiseen. Taustalla vaikuttavat mm. hoitohenkilöstön uudet mitoitusvaatimukset. Lisäksi vanhus- ja vammaispalveluissa otetaan käyttöön kaksi uutta palveluseteliä vuoden 2022 alusta. Uudet setelit koskevat ikäihmisten siivouspalveluja ja vammaispalveluihin oikeutetun henkilön henkilökohtaista budjetointia. Henkilökohtaisen budjetoinnin palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää asiakkaalle kuuluvat lakisääteiset yksilölliset palvelut, kuten esimerkiksi päivätoiminta ja kuljetuspalvelut. Palvelusetelin myöntäminen mietitään aina asiakaskohtaisesti palvelutarvetta arvioitaessa.

Muutokset palveluseteihin ovat nähtävillä esityslistassa ja pöytäkirjassa: https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021426-11

Vanhus- ja vammaispalveluiden omaishoidon ja perhehoidon sääntökirjojen palkkiot ja korvaukset vuonna 2022

Hallitus hyväksyi omais- ja perhehoidon sääntökirjoissa esitetyt omais- ja perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuodelle 2022. Palkkioihin ja korvauksiin tulee hieman korotuksia, nämä ovat nähtävissä esityslistassa ja pöytäkirjassa:

https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021426-13

Tehyn ja SuPerin ammattiosastojen kirjelmä

Tehyn ja SuPerin ammattiosastot ovat huolissaan Essoten hallituksen vuoden 2021 talousarvio-ohjeesta, jonka mukaan arkipyhävapaita voidaan pilkkoa. Tehyn ja SuPerin ammattiosastot vaativat kirjelmässään, että työnantaja ei kirjaa arkipyhävapaan antamista yksittäisinä tunteina vuoden 2022 talousarvio ohjeeseen.

– Valmistelussa on uusi ohje ensi vuodelle, joka tulee voimaan alkuvuoden aikana. Ohjeistusta muutetaan niin, että kokonaiset päivät ovat periaate. Eli järjestöjen toive tästä muutoksesta on toteutumassa, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas totesi kokouksessa.

Hallitus merkitsi kirjelmän tiedoksi. Kirjelmä on kokonaisuudessaan listan liitteenä: https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021426-17