Palkkaharmonisointi etenee Essotessa.

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi (10.12.) ensimmäiset harmonisointiin kuuluvat kohdennukset, jotka tarkoittavat kuluvana vuonna noin miljoonan euron verran korotuksia mm. hoitohenkilökunnan, osastonsihteereiden, sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden palkkoihin.

Palkkoja nostetaan vähintään seuraavaan mediaanipalkkaan ja osalla uuden palkan mukaiselle tasolle.

Vuositasolla nyt tehtyjen harmonisointien vaikutus kuntayhtymän menoihin on noin neljä miljoonaa euroa ja tämä on huomioitu myös ensi vuoden talousarviossa.  Kuntayhtymän palkkaharmonisointi on riitautettu ja siitä neuvotellaan keskusneuvotteluissa, jossa Essotea edustaa KT Kuntatyönantaja.

Palkkaharmonisoinnin seuraava vaihe toteutetaan valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa 1.4.2021 alkaen. Lisäksi huomioidaan mahdollinen palkkaharmonisoinnin sovintoratkaisu.

Lue lisää

Hallitus määräsi palvelusetelien arvojen muutokset

Essoten hallitus nosti kuntayhtymästä jaettavien palveluseteleiden arvoja.

Palvelusetelillä tuotettavassa palvelussa asiakas maksaa palvelusetelille määritellyn arvon ja kunkin palveluntuottajan palvelulle määrittelemän hinnan erotuksen. Palvelusetelien arvojen korotuksella voidaan varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus valita palvelu yksityiseltä palveluntuottajalta palvelusetelillä edelleen, kun palveluntuottajat määrittelevät palvelujen hintoihin korotuksia

Palveluseteli on vaihtoehto kuntien ja kuntayhtymien järjestämille palveluille. Palvelusetelien tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden valinnanvapautta, palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa.

Asiakkaat saavat mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja julkisten palvelujen vaihtoehtona yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Katso kaikki palvelusetelit täältä.

Lue arvojen muutokset hallituksen päätöksestä täältä.

Avi saa tiedoksi toimenpiteet huomautuksen johdosta

Itä-Suomen aluehallintovirasto oli todennut valvonnassaan, että Essoten alueella kiireetöntä hoitoa koskeviin puheluihin vastaaminen oli perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa toteutunut alle 80 prosentissa soitoista.

Erityisesti Terveysneuvon ja ajanvarauksen numeron vastausajat ovat olleet liian pitkiä ja ylittävät viiden minuutin tavoiteajan varsinkin Mikkelin ja Hirvensalmen alueella.

– Puhelinpalvelun lisääntyneet ongelmat ovat johtuneet pääasiassa puhelumäärien kasvusta ja Covid-19 epidemiasta, joka on sitonut hoitohenkilöstöä. Loka- ja marraskuussa tilanne oli todella huono, kertoo perusterveydenhuollon palvelualuejohtaja Mika Perttu.

Lehtitiedoista poiketen suun terveydenhuollossa tavoitteet välittömän yhteydensaannin turvaamiseksi on saavutettu. Tavoiteajat ylittyivät poikkeuksellisesti juuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä toteutetun valvontajakson aikana.

Hallitukselle esiteltiin toimenpideohjelma Terveysneuvonnan ja ajanvarauksen tilanteen johdosta. Puheluja aletaan jatkossa jaotella. Linja jaetaan jatkossa kahteen: ajanvaraukseen sekä terveysneuvontaan ja muuhun ohjaukseen.

Palvelu myös hankitaan määräajaksi Luona Oy:ltä.

– Asukkaille tämä muutos ei tule näkymään muuten kuin, että puheluihin vastataan ja takaisin soitetaan nopeasti, Perttu sanoo.

Pidemmällä aikavälillä Essote pyrkii myös kehittämään puhelinpalveluja korvaavia uusia sähköisiä- ja etäpalveluja.

Hallitus hyväksyi kuntayhtymän toimenpideohjelman perusterveydenhuollon puheluihin vastaamisen nopeuttamiseksi.

Lue hallituksen hyväksymä toimenpideohjelma täältä.

Essoten potilasvakuutus siirtyy Pohjolalle

Potilasvakuuttamisen lainsäädäntö uudistuu vuoden 2021 alusta, kun uusi potilasvakuutuslaki tulee voimaan. Merkittävin muutos on, että vuoden 2021 alusta alkaen jokaisella terveydenhoitoalan yrityksellä tai yhteisöllä on oltava potilasvakuutus, joka on hankittu suoraan vakuutusmarkkinoilta.

Essoten vakuutusten hallinnointi on hoidettu yhteistyössä Novum Oy:n kanssa. Yhtiölle oli annettu toimeksianto kilpailuttaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän potilasvakuutus.

Hallitus valitsi tarjouskilpailussa kokonaisedullisimmaksi osoittautuneeksi potilasvakuutuksen vakuuttajaksi 1.1.2021 alkaen Pohjola Vakuutus Oy:n.

Lue lisää

Hallitus nosti perhehoidon ja tukiperhetoiminnan palkkioita ja kulukorvauksia

Perhehoidon ja tukiperhetoiminnan palkkioita ja kulukorvauksia tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Essoten hallitus nosti lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan palkkioita ja kulukorvauksia. Korotus tulee voimaan 30.6.2021 ja indeksikorotukset 1. 1.2021.

Vuonna 2020 perushoitopalkkio on 817 euroa ja vuodelle 2021 on 827 euroa. Vuoden 2021 kulukorvausta on korotettu 0,20 prosenttia.

Katso kaikki palkkiot ja korvaukset täältä.

Lue lisää

Asiakasmaksut pysyvät pääpiirteittäin entisellään

Hallitus päätti myös kuntayhtymän asiakasmaksuista. Niihin ei tullut juurikaan muutoksia. Maksut ovat pääosin sallituissa enimmäismäärissä.

Ensi vuonna muutoksia on kuitenkin tulossa, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia uudistetaan. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Maan hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 17.9.2020.

Asiakasmaksulain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat kuitenkin voimaan vuoden 2022 alusta.

Lue lisää

—-

Lisäksi hallitus muun muassa sai tietoonsa potilasvakuutuksen kilpailutuksen tilanteen ja järjesteli virkamiesten toimivaltaa asiakasmaksujen perimättä jättämisen, alentamisen ja poistamisen suhteen.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
0443512540

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

Satu Auvinen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
satu.auvinen [at] essote.fI
044 351 2302

Pasi Marjakangas (palkkojen harmonisointi)
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Mika Perttu
Perusterveydenhuollon
palvelualuejohtaja
mika.perttu [at] essote.fi
040 359 9775