Essoten hallitus hyväksyi torstaina (9.6.) kuntayhtymän organisaation.

Pääpiirteet ovat olleet selvillä jo pidempään, mutta terveysneuvonnan paikkaa on pohdittu. Hallitus linjasi nyt, että terveysneuvonta sijoittuu organisaatiossa perhe- ja sosiaalipalveluihin.

Lopullisesti organisaatiosta päättää kuntayhtymän valtuusto 22.6.

Katso koko organisaatiokaavio täältä

Hallitus on harkinnut useamman kokouksen ajan johtajaylihoitajan viran täyttöä. Nyt hallitus päätti siirtää hoitotyön koordinaatioon liittyvän tehtävän ratkaisemisen kehittämisyksikön muiden tehtävien täyttämisen yhteyteen.

Pohdinnassa olivat myös useat Esper-hankkeeseen liittyvät rakentamisen asiat. Keskussairaalan E-talon sisäilmaongelmista syntyvistä tilakysymyksistä tehdään ratkaisuja myöhemmin. Hallitus sai nyt tietoa tilanteesta.

Hallitus päätti antaa luvan ns. Kuuman sairaalan ennakoiviin töihin, joiden kustannusarvio 600 000 – 800 000 euroa. Päivystyksen alueen lisäpaalutukset ja perustuksen tuenta on katsottu järkeväksi tehdä aiottua aiemmin, jotta ne eivät pysäytä myöhemmin muuta rakentamista. Samaan kokonaisuuteen kuuluu uusien liuskojen ja huoltoreittien rakentamista.

Kuntayhtymän valtuusto päättää Kuuman sairaalan rakentamisesta syksyllä.

Hallitus hyväksyi myös kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen. Kokonaispalkaksi tuli 11 000 euroa kuukaudessa ja ristiriitatilanteissa hän saa yhdeksän kuukauden erorahan, johon sisältyy kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka.

Kuntayhtymän ensimmäinen viestintäsuunnitelma meni läpi muutoksitta. Se sisältää runsaasti perustavia linjauksia viestinnän suhteen ja analyysiä niiden perusteista.

Viestintäsuunnitelma on luettavissa täällä.

Hallituksen koko pöytäkirja löytyy täältä.

Lisätietoja

Virkavalinnat ja organisaatio:

Elisa Hänninen
Hallituksen pj
0400 255199
elisa.hanninen@juva.fi

Jouko Luukkonen
Muutosjohtaja
045 189 3138
jouko.luukkonen@mikkeli.fi

Taloutta koskevat esityslistan asiat

Vesa Vestala
vt. johtaja
044 351 2540
vesa.vestala@esshp.fi

Esper-hankkeen rakennustyöt:

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja/ESPER-hanke
040 359 6749
pirjo.syväoja@esshp.fi