Essoten hallitus otti laajasti kantaa (7.11.) maakuntavalmisteluun Etelä-Savossa. Hallitus hyväksyi lausunnot sote- ja pelastuspalvelujen valmistelusta maakunnassa sekä lausunnot kahdesta valtioneuvoston asetusluonnoksesta.

Linjausten tasolla näkemykset oli jo aiemmin yksimielisesti hyväksytty Essoten alueen kuntakokouksessa. Essoten hallitus antoi asiasta nyt virallisen ja yksityiskohtaisen lausunnon perusteluineen.

Lausunnon mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistuksen valmistelu on syytä tehdä voimassa olevan maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakunnan koko alueen kattavana kokonaisuutena niin, että mukana ovat Etelä-Savon ja Itä-Savon sote-kuntayhtymät/sairaanhoitopiirit sekä sote-peruspalvelunsa itse järjestävät kunnat.

Laajoissa perusteluissa muistutetaan, että sote-maakunta ja hallinnollinen maakunta eivät voi olla eri asia. Keskeisten alueellisten hallintojakojen muutokset vaativat kokonaistarkastelua ja niistä päättäminen tehdään lainsäädännön mukaisesti ja niiden edellyttämillä päätöksen tekotasoilla.

Lausunto huomauttaa muun muassa, että sote-uudistuksen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa vahvistaa osaltaan Kuopion yliopistollisen erityisvastuualueen eheyttä erityispalveluissa. Maan itäisen osan kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että KYS-erityisvastuualue on yksi viidestä erityisvastuualueesta hallitusohjelman mukaisesti ja sen eheys varmistetaan.

Lue Essoten lausunto täältä

Lue kuntakokouksen tiedote

Hallitus vastasi kansalaisadressiin

Essote sai kesäkuussa kansalaisadressin pitkäaikaissairaan, vammaisen tai muuta erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä palvelujen parantamiseksi. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Selviytyjät-hanke nosti alueen lapsiperheiden huolet ja toiveet esiin. Adressin luovuttajat edellyttivät toimenpiteitä huolta aiheuttavan asiaintilan kiireelliseksi korjaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

Kansalaisadressin sisällöt kohdentuivat kuntayhtymän kaikille vastuualueille, joten vastaus oli laadittu kaikkien vastuualueiden yhteistyönä. Vastauksessa käytiin läpi jo tehtyjä toimenpiteitä adressissa esitettyjen puutteiden korjaamiseksi.

Vastaus näki peruspalvelujen, varhaisen tuen kehittämisen sekä omatyöntekijän nimeämisen keskeisinä vastauksena moniin lasten, nuorten ja perheiden vaativiin tilanteisiin. Myös erityisen tue piirissä olevat lapset ja perheet ovat oikeutettuja kaikille perheille suunnattuihin peruspalveluihin, joita ovat mm. neuvolapalvelut sekä oppilas- ja opiskeluhuolto. Lisäksi näille perheille on tarjolla erityispalveluja.

Lue hallituksen koko vastaus täältä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Satu Auvinen (kansalaisadressi)
Johtaja
Perhe- ja sosiaalipalvelut
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Niina Kaukonen (kansalaisadressi)
Johtaja
Vanhus- ja vammaispalvelut
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003