Puinen kokousnuija kiiltävällä pöytäpinnalla

Essoten hallitus on päättänyt siirtyä kuluvan vuoden talousarvion toteutumisen seurannassa kuukausitasoiseen raportointiin. Kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan hallitus kuuli tilanteen kuntayhtymän talousarvion toteumasta vuoden neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Talousjohtaja Vesa Vestala kertoi, että tammi-huhtikuun ajalta toteutumassa ei ole erityisiä poikkeamia talousarvioon nähden. Vuoden tulosennuste on säilynyt 9,5 miljoonan euron alijäämässä, kuten jo neljännesvuosiraportissa todettiin.

– Vaikka palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden ostohinnat ovat nousussa, alkaa koronatestaamisen merkittävä vähentyminen ja koronajäljittämisen hiipuminen jo vaikuttamaan tasapainottavasti kuntalaskutukseen, Vestala toteaa.

Osana kuntayhtymän säästötoimenpiteitä hallitus päätti purkaa jo Etelä-Savon sairaanhoitopiirin aikana perustetun vanhan kassavarantorahaston. Rahaston pääoma, reilut 1,4 miljoonaa euroa tilitetään kuntayhtymältä kunnille kuntien maksamien pääomien mukaisina osuuksina. Rahaston suurimmat osuudet ovat Mikkelillä ja siihen vuoden 2009 jälkeen liittyneillä kunnilla (yhteensä reilut 57 %) ja Pieksämäellä (reilut 11 %).

–  Essote valmistautuu koko loppuvuoden aikana siirtämään tehtäviä Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Kuntayhtymien kunnille valmistellaan vastuullisesti talouden ja toiminnalliset tavoitteet, hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä sanoo.

Lisätiedot hallituksen esityslistassa ja pöytäkirjassa.

Hinnanmuutosesitykset puhututtivat

Sekä palveluasumista tarjoava Attendo Oy että kuljetus-, päivä- ja työtoimintoja tarjoava Sansia Oy ovat esittäneet Essotelle määräaikaisia hinnankorotuksia yleisen hintatason nousun myötä. Keskusteltuaan esityksistä hallitus päätyi pitäytymään edellä mainittujen palveluntarjoajien voimassa olevissa sopimusehdoissa ja hylkäämään hinnankorotusesitykset, joiden yhteisvaikutukseksi arvioitiin yli 300 tuhatta euroa loppuvuoden 2022 osalta, mikäli ulkoisia palveluntuottajia huomioitaisiin yhdenvertaisesti vastaavin korotuksin.

–  Nyt esillä olevat korotusesitykset vaativat yleisempiä linjauksia, kun olemme siirtymässä koko maassa hyvinvointialueille, joiden toimintaa rahoittaa valtio, kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen sanoo.

Lisätiedot hallituksen esityslistassa ja pöytäkirjassa.

Kotihoidon asiakasmaksun omavastuu poistuu loppuvuoden ajalta

Hallitus hyväksyi kotihoidon asiakasmaksujen määräaikaisen muutoksen, jonka mukaisesti asiakasmaksun viiden päivän omavastuu poistuu asiakassuhteen keskeytyessä tilapäisesti esimerkiksi omaisen ottaessa hoitovastuun. Muutos astuu voimaan 1. heinäkuuta ja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Omavastuun poistamisella tuetaan omaishoitamisen edellytyksiä sekä omaisten ja kotihoidon välistä vuoropuhelua. Tämä myös tukee asiakkaiden sosiaalisten kontaktien vahvistumista ja helpotetaan kotihoidon sijaistarvetta etenkin kesäaikana.

Lisätiedot hallituksen esityslistassa ja pöytäkirjassa.

Ajankohtaisia asioita Kangasniemellä ja Moision sairaalassa

Hallitus kuuli myös ajankohtaiset tilannekatsaukset Kangasniemellä haltuun otetun Otontuvan palveluasumisyksikön toiminnan ja henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän omaksi toiminnaksi ja Onnettomuustutkintakeskuksen loppuraportin johtopäätöksistä koskien Moision sairaalassa syys-lokakuussa 2021 tapahtuneita potilaiden itsemurhatapahtumia.

Kesän 2022 palveluiden laajuudesta Essote tiedottaa perjantaina 3. kesäkuuta.