Essoten tilinpäätöksessä vuoden 2021 alijäämä on 0,91 euroa. Kuntayhtymän hallitus päätti esittää vuoden tilinpäätöstä edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Hallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi sekä edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

– Onnistuimme tekemään tarkan nollatuloksen, mikä on ennakoitua parempi tulos. Vuoden aikana meillä on ollut isoja haasteita ja välillä tilanne näytti huonommalta, hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä sanoo.

– Jäsenkuntalaskutusta lisäsi vuoden 2021 aikana erityisesti koronapandemian tuomat kustannukset ja meneillään oleva palkkaharmonisointi. Loppuvuoden osalta hankeavustukset ja asiakasmaksut toteutuivat kuitenkin ennakoitua parempana, mikä paransi loppuvuoden tulosta, talousjohtaja Vesa Vestala sanoo.

Kuntayhtymän johtajan Risto Kortelaisen mukaan koronaepidemia leimasi koko vuotta ja toi siihen monella tavalla epävarmuutta, mutta myös onnistumisia koronan torjunnassa.

– Onnistuimme testauksessa, jäljityksessä ja hoidossa sekä rokottamisessa erinomaisesti ja oikea-aikaisesti. Tämä vaati välillä kovaa venymistä. Haluan lämpimästi kiittää pandemian torjuntaan ja hoitoon osallistuneita ammattilaisiamme ja työntekijöitämme, sekä alueen asukkaita, jotka olivat mukana vaikean tautitilanteen taltuttamisessa, Kortelainen sanoo.

Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden 2021 koronakulut olivat 16,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä sai valtiolta avustuksia 5,7 miljoonaa euroa vuodelta 2021. Valtion lisäkorvauksia vuodelta 2021 haetaan vielä vuoden 2022 aikana.

Tilinpäätös 2021 on esillä esityslistassa ja pöytäkirjassa.

Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2021

Henkilöstökertomus tehtiin vuodelta 2021 ensimmäistä kertaa omana irrallisena raporttina. Aiemmin henkilöstöraportti on ollut tilinpäätöskertomuksen sisällä.

– Henkilöstöasiat ovat nyt monipuolisesti esillä vuoden 2021 osalta. Tietoa on esimerkiksi henkilöstömäärästä ja – rakenteesta, poissaoloista, henkilöstön vaihtuvuudesta sekä työsuojelutoiminnasta ja työkykyasioista, kertoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Marjakankaan mukaan erillinen henkilöstökertomus on ollut hyvin pidetty ja henkilöstön edustajilta on saatu uudistuksesta hyvää palautetta. Laajempi henkilöstökertomus mahdollistaa myös tiedolla johtamisen hyödyntämisen aiempaa paremmin. Essotessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 3 774 voimassa olevaa palvelussuhdetta.

Henkilöstökertomus 2021 on luettavissa esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Risto Kortelainen jatkaa Essote-kuntayhtymän johtajana kokoaikaisesti

Risto Kortelainen kertoi aiemmin torstaina tiedonantona Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa, että hän ei aio henkilökohtaisista syistä jatkaa vt. hyvinvointialuejohtajana. Tästä syystä Essoten hallituksen kokouksessa ei käsitelty asiakohtaa ”virkavapaan myöntäminen kuntayhtymän johtajalle”, vaan pykälä vedettiin pois kokouksen esityslistalta.

– On selvää, että vt. hyvinvointialuejohtajana minun olisi täytynyt jättäytyä kokonaan pois Essoten tehtävistä. Perusteellisen pohdinnan jälkeen koen tarkoituksenmukaisimpana, että toimin edelleen Essote-kuntayhtymän johtajana ja sen hallituksen esittelijänä. Toinen ratkaisu olisi tuonut epäjatkuvuuskohdan kuntayhtymän toimintaan, päätöksentekoon ja johtoryhmätyöskentelyyn, Kortelainen sanoo.

– Essoten kannalta päätös on hyvä. Meillä on tärkeitä asioita hoidettavana, ennen kuin vuosi on päätöksessä. On hyvä, että meillä on kuntayhtymän johtaja, joka pystyy keskittymään tehtävään täysipainoisesti, Arto Seppälä toteaa.

Hallituksen kaikki asiat ovat esillä esityslistassa ja pöytäkirjassa.