Talousasiat olivat esillä monella tapaa Essoten hallituksen kokouksessa (18.9.). Tammi-heinäkuun taloustilanne on pitkälti sama kuin edellisessä kuukausiraportissa.

Kuluvan vuoden talousarvion arvioidaan ylittyvän näillä näkymin 20,8 miljoonalla eurolla.Tulojen osalta tilanne on hieman parantunut ja henkilöstökulut alittavat talousarvion lähinnä sijaisten määrän vähentämisen johdosta ja koska vapautuneita tehtäviä ei ole myöskään erityisesti hallinnossa täytetty.

Ylitykset koostuvat asiakaspalvelujen ja muiden palveluiden ostoista. Myös aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittävät talousarvion.

–  Ostojen hintoihin pystymme hyvin vähän vaikuttamaan. Oma toiminta on edullista ja pysyy hyvin talousarviossa. Johtopäätös on selvä: meidän on edelleen syytä vahvistaa omaa toimintaamme, tiivistää tilanteen kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Taloustilanteen johdosta kuntayhtymässä on käynnissä yhteistoimintaneuvottelut, joilla tavoitellaan yhdeksän miljoonan euron säästöjä.  Hallitus sai neuvotteluista tilannekatsauksen.

Neuvotteluja vetävä muutosjohtaja Sami Sipilä kertoi muun muassa, että yt-neuvottelujen johdosta asetettua rekrytointikieltoa on lievennetty. Välittömässä asiakas- ja potilastyössä olevia lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosiaalityöntekijöita voidaan rekrytoida normaalisti ja näiden ryhmien aikaisemmin sovitut sekä suunnitellut rekrytoinnit voidaan toteuttaa.

– Vastuualueilta on löytynyt säästöjä, joilla voidaan asetettu tavoite saavuttaa, Sipilä kertoo rekrytointikiellon purkamisen taustoista.

Hallitus kävi myös läpi ja hyväksyi pääpiirteittäin Kuuman sairaalan ja Perhetalon urakoiden loppuselvitykset.

Lue lisää

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion muutokset

Yhteistoimintaneuvottelujen tilanne

Kuuman sairaalan ja Perhetalon urakoiden loppuselvitykset

Hallitus hyväksyi Kansallisen syöpäkeskuksen sopimuksen

Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävänä on huolehtia syövän koko hoidollisen elinkaaren yhtenäistämisestä ja toimenpiteistä kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi sekä syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Näitä tehtäviä ja toimintoja toteuttaessaan sen tulee myös huolehtia tutkimuksellista näkökohdista.

Kansallinen syöpäkeskusta muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja valtakunnallisesta koordinoivasta yksiköstä. Essoten hallitus on aiemmin hyväksynyt sopimuksen liittymisestä Itäiseen alueelliseen syöpäkeskukseen. Nyt hallitus hyväksyi kansallisen syöpäkeskuksen ja sen koordinoivan yksikön perustamissopimukseen.

Perustamissopimuksen tarkoituksena on sopia niistä oikeuksista, vastuista ja velvoitteista, joita sopijapuolilla on suhteessa kansalliseen syöpäkeskukseen ja sen koordinoivaan yksikköön.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fI
050 522 8677

Sami Sipilä (yt-neuvottelu)
Muutosjohtaja, Essote
sami.sipila [at] essote.fIt
044 770 0577

Jarmo J. Koski (syöpäkeskus)
Johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fI
044 351 2541