Tekonivel-, selkä- tai rintarauhaskirurgisia toimenpiteitä ei siirretä Mikkelin keskussairaalasta muihin sairaaloihin.

Sen sijaan Mikkelin keskussairaala vahvistaa omaa leikkaustoimintaansa niin, että lonkka- ja polvitekonivelleikkausten määrä vuositasolla täyttää keskittämisasetuksen määrällisen kriteerin (vähintään noin 600). Näin linjasi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus (11.6.).

Essote on käynyt koko kevään neuvotteluja yhteistyöstä Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kanssa keskittämis- ja päivystysasetuksen muutoksiin liittyen. Viime vaiheessa keskusteluja on jatkettu Kuopion yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen sopimuksen uusimisen yhteydessä. Tämän sopimuksen hyväksyminen on nyt lykkäytymässä syksyyn muun muassa Keski-Suomen ja Siun soten neuvottelujen pitkittymisen takia.

– Essote asetti nyt omia linjauksiaan, jotka neuvotteluissa tulee huomioida, kuvailee päätöstä kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Hallitus esittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitukselle, että KYS:n erityisvastuualueen keskittämisasetuksen ja päivystysasetuksen toimeenpanoon liittyvää valmistelu- ja neuvotteluprosessia jatketaan ennen maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollista voimaantuloa vuosina 2018-2019.

Hallituksen linjauksen mukaisesti Mikkelin keskussairaalasta järjestetään Savonlinnan keskussairaalaan tarpeen mukaan verisuonikirurgian, urologian, ortopedian ja traumatologian sekä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin konsultaatioita virkatyönä. Myös sairaaloiden välistä koulutusyhteistyötä tuetaan ja toteutetaan (mm. meeting-toiminnalla).

Hallitus linjasi myös, että Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan jakamatonta takapäivystystä kirurgian erikoislääkärien työpanoksella. Lisäksi Mikkelin keskussairaala voi ohjata kirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä Savonlinnaan 6-12 kuukauden jaksoksi vuodessa (päivystyspalvelu ja päiväaikainen toiminta).

Muista erikoisaloista hallitus totesi muun muassa, että synnytysten ohjautuminen sekä tahdosta riippumattoman aikuispsykiatrisen osastohoidon ja päihdekuntoutuksen laitospalvelujen keskittäminen Mikkelin keskussairaalaan on Etelä-Savon maakunnan erikoissairaanhoidon toimivuuden turvaamiseksi välttämätöntä.

Lue lisää (muutettu päätös tulee myöhemmin pöytäkirjan muodossa)

Essote harkitsee väistötilojen vuokrausta Porrassalmenkatu 26-28:sta

Essote harkitsee tilojen vuokrausta Mikkelin keskussairaalaa vastapäätä, osoitteesta Porrassalmenkatu 26-28. Essoten hallitus jätti asian käsittelyn kuitenkin pöydälle äänin 1-6 (2 tyhjää). Hallitus halusi odottaa ministeriön kanssa käytävien neuvottelujen tuloksia ja maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisuja.

Kuntayhtymä tarvitsee tilat esisijaisesti Mielen- ja kuntoutuksen talon väistötiloiksi pääasiassa fysiatrian vastaanotoille.  Samalla kuntayhtymä haluaa keskittää tilojaan lähelle keskussairaalaa.

Mikäli hanke etenee myöhemmin, noin 1600 neliön hankkeen toteutus tapahtuisi lokakuun 2018 ja lokakuun 2019 välisenä aikana niin, että tilat olisivat muuttovalmiit marraskuussa 2019.

Kohteen sijainti mahdollistaa myös yhdystunnelin rakentamisen keskussairaalaan Porrassalmenkadun alitse. Tilat omistaa Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien muodostama Etelä-Savon Kampuskiinteistöt kuntayhtymä (ESAKK).

Lue lisää

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski (keskussairaaloiden yhteistyö)
Terveyspalvelujen johtaja
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749