Essoten valtuusto päätti (8.4.) myöntää lisämäärärahan vuodelle 2021 covid-19 kuluihin ja kuntayhtymän toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Kuntayhtymän hallitus kohdensi rahojen käyttöä kokouksessaan 3.6. 

– Tämä on koronaa ja koronan jälkiseurausten hoitoa. Hallitus päätti määrärahan jaosta edistettävän kokonaisuuden eri osiin. Iso osa varoista käytetään toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, koronan hoitoon ja vaikean henkilöstötilanteen korjaamiseen, tiivistää kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Henkilöstöä muistetaan yli puolella miljoonalla

Osa lisäeuroista tuli henkilöstön kannustamiseen ja jaksamisen tukemiseen, noin 540 000 euroa. Henkilöstön hyvinvointiin suunnatun e-passin saldo nousee 200 euroon/työntekijä ja työyksikkökohtaiseksi virkistysrahaksi tuli 50 euroa/työntekijä. Valmisteltavana on, että e-passin saldoa voisi käyttää myös vuoden 2022 puolella.

Korotettuun kutsurahaan, lomien siirtokorvaukseen ja korvaukseen siirtymisestä työvuoroon toiseen työyksikköön varattiin yhteensä 250 000 euroa.

– Toiminnan ylläpitämiseen on nyt erityisen tärkeää. Keskustelua käytiin paljon siitä, mitä kautta henkilöstöä muistetaan. Nyt päädyttiin tarjoamaan edellytyksiä omaehtoisen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. E-passin ja virkistysrahan hyvä puoli on myös, että ne ovat työntekijän kannalta verottomia, kertoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Vastalääkkeitä työvoimapulaan

Suuri osa valtuuston myöntämistä varoista aiotaan käyttää lisähenkilöstön rekrytointiin. Työvoimapula on näyttäytynyt varsinkin kesäsijaisten heikossa saatavuudessa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen vaikeasti rekrytoitavan henkilöstö saatavuuden vahvistamiseen varattiin 620 000 euroa. Erikseen kohdentamattomiin rekrytointilisiin on tulossa 300 000 euroa ja niiden kohde varmistuu myöhemmin.

Terveyspalveluihin lisähenkilöstöä aiotaan hankkia kaikkiaan 240 000 eurolla ja vanhus- ja vammaispalveluihin 130 000 eurolla.

Lääkäri- ja hoitajarekrytoinnin yhteistyöhön varattiin 200 000 euroa ja muihin rekrytointia tukeviin toimiin 220 000 euroa.

Houkuttele kollega töihin -kampanja

Täysin uusi rekrytointikeino on 250 euron rekrytointipalkkio sellaiselle Essoten työntekijälle (pl. esimiehet, päälliköt, johtajat ja rekrytointia varsinaisena työtehtävänä tekevät), joka saa houkuteltua ammattilaisen Essoten palkkalistoille tehtävään, jossa on pulaa työntekijöistä.

Lisäksi aiotaan tehdä erilaisia varauksia muuttuvien tilanteiden varalle: henkilöstökuluvaraus 200 000 euroa ja omaa palvelujen tuotantoa tukevien ostopalvelujen varaus 200 000 euroa.

Lue lisää

Lue koko esityslista tästä
Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pasi Marjakangas
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601