Talousarviossa on otettu huomioon lainsäädännön muutosten vaikutukset, kuten hoitajamitoituksen kasvu, ennakoitu tuleva palkkaratkaisu ja palvelutarpeen kasvu. Koronan jälkihoitoon, kuten hoitojonojen purkuun, ei ole erillistä varausta. Vuoden 2022 talousarvio on kuntayhtymän viimeinen. Essoten toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa ja henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelukseen.

Talousarvion 2022 pohjana on alkuperäinen jäsenkuntalaskutus vuodelle 2021, eli 357 miljoonaa euroa. Tähän tasoon on huomioitu +2,9 % peruskasvua, joka sisältää mm. työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin varautumisen ja jo tehtyjen palkkaharmonisointien vaikutuksen. Lisäksi tasoon on huomioitu +1,6 % prosentin korotus, jolla on huomioitu lakisääteinen hoitajamitoituksen kasvu ja myös lakisääteinen asiakasmaksulain muutos, joka vähentää Essoten asiakasmaksujen tuottoja.

– Toteutamme parhaillaan kehitysohjelmaa, jossa tavoitteena on saada aikaan kustannussäästöjä kuntayhtymän loppuun saakka. Lisäksi joudumme käymään kuntien kanssa keskustelua vielä ensi vuonnakin säästökohteiden löytämiseksi. Esimerkiksi palveluverkkoa tulee tarkastella voimavarojen mukaan ja otettava käyttöön sähköisiä palveluja, Essoten hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä toteaa.

Talousarvioesityksessä vuoden 2022 kuntalaskutusarvio on noin 373 miljoonaa euroa, mutta tämän päälle tulevat palkkaharmonisoinnin loppuun saattamisesta aiheutuvat kulut.

Palkkaharmonisointi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia mutta turvaa osaltaan henkilöstön saatavuutta

Essotessa on menossa palkkojen harmonisointi kuntien vuonna 2016 hyväksymän henkilöstön siirtosopimuksen mukaisesti. Palkkaharmonisoinnin vaikutus on 13,1 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Tämä nostaa ensi vuoden kuntalaskutusarviota noin 386 miljoonaan euroon.

– Palkkaharmonisointia emme voi välttää, mutta se myös turvaa Essotelle osaavan henkilöstön saatavuutta, Essoten hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas sanoo.

Asia on parhaillaan valtakunnallisessa keskusneuvottelussa, jossa KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat edustaa Essotea. Essote toteuttaa määrätietoisesti palkkaharmonisointia ja se saadaan päätökseen vuonna 2022.

– Me olemme työnantajana palkkakilpailussa ja joudumme tällä hetkellä maksamaan rekrytointilisiä, jotta pärjäämme kilpailussa työvoimasta. Palkkaharmonisointi helpottaa osaltaan tätä tilannetta, toteaa Marjakangas.

Essoten hallitus päätti pyytää jäsenkunnilta lausunnot vuoden 2022 talousarviosta 29.10.2021 mennessä. Kuntien näkemykset otetaan huomioon varsinaisessa talousarvioesityksessä. Talousarviota käsitellään myös Essoten ja jäsenkuntien välisessä kuntakokouksessa keskiviikkona 13.10.2021.

Vuoden 2021 talouden toteuman ennuste on tällä hetkellä hyvä

Elokuun ennusteen mukaan vuoden 2021 talouden toteuma on 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kuntayhtymä myös jatkaa palveluiden uudistamista päivitetyllä kehitysohjelmalla 2020–2022, jossa tavoitteena on 10 miljoonan euron myönteinen vaikutus kuntayhtymän talouteen.

Asumispalveluissa päättyy puitesopimuksia − uudet asumispalvelut on kilpailutettu

Essotessa on tehty kaksi laajaa kilpailutusta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta on kilpailutettu, ja samoin ikääntyneiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hankinta. Palvelut on kilpailutettu, koska nykyiset puitesopimukset päättyvät tämän vuoden lopussa.

Ikääntyneiden asumispalvelut on hankinnoista suurempi. Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa hankitaan palvelut noin 470 asukkaalle ja tavallisessa palveluasumisessa noin 60 asukasta. Asukasmäärä kasvaa vuosittain.

Uusi puitesopimus nostaa ikääntyneiden asumispalvelujen kuluja aiemmasta. Tähän vaikuttaa etenkin lailla säädetty hoitajamitoitusvelvoite. Esimerkiksi ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa hoitopäivän hinta on tällä hetkellä noin 123 euroa, uudessa sopimuksesta se on noin 135 euroa. Kun Essotessa on varattu vuodelle 2021 ikääntyneiden tehostetun asumispalvelun hankintaan noin 17,1 miljoonaa euroa, niin vuodelle 2022 rahaa varataan noin 21 miljoonaa euroa.

Ikääntyneiden tavallisessa palveluasumisessa ostoihin ulkopuolelta on varattu 1,4 miljoonaa euroa, vuonna 2022 ostoihin ennakoidaan tulevan kasvua noin 760 000 euroa.

Tehostetussa palveluasumisessa henkilöstö on paikalla kellon ympäri. Tavallisessa palveluasumisessa ei ole henkilöstö yöllä. Noin puolet Essoten alueen vanhusten palveluasumisesta on omaa tuotantoa, loput ostetaan ulkoa.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta on suuruudeltaan noin 8 miljoonaa euroa. Kasvua vuodelle 2022 ennakoidaan tulevan noin puoli miljoona euroa.

Hallitus hyväksyi palveluntuottajat esitysten mukaisesti, ne ovat nähtävissä esityslistassa ja pöytäkirjassa.

Essoten oma turvapuhelinkeskus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa

Essoten oma turvapuhelinkeskus aloittaa toimintansa 1.1.2022 alkaen. Turvapuhelinkeskukseen rekrytoidaan neljä sairaanhoitajaa työskentelemään kahteen vuoroon. Yöaikaset turvapuhelin hälytykset ottaa vastaan tilannekeskus. Tällä hetkellä Essote tarjoaa turvapuhelinpalvelun alueen asukkaille ostopalveluna. Ostopalvelu sisältää hälytyskeskustoiminnan ja alihankkijan laitteet. Ostopalvelun ja usean alihankkijan toteuttaman palvelun laadun ja kustannusten hallinta on havaittu vaikeaksi.

Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asian valmistelu etenee ja määrärahat varataan talousarvioon.

Tulevaisuuden sote-keskushanke täydennyshaku 2022−2023

Vuoden 2021 valtionavustushaku on täydentävä haku vuonna 2020 myönnetyille valtionavustushankkeille. Hankerahoituksella valtio tukee valtakunnallisen sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteita alueilla.

Etelä-Savossa tavoitteena on yhdistää Etelä- ja Itä-Savossa aiemmin erillisissä hankkeissa tehty kehitystyö.  Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa asukkaalle laaja-alaisen vastaanottotoiminnan, joissa työskennellään moniammatillisesti ja oikea-aikaisesti asiakkaan tarpeen mukaisesti. Isossa osassa ovat myös sähköinen sosiaali- ja terveyskeskus ja digitaaliset konsultaatiomahdollisuudet.

Täydennyshaussa jaetaan 141 miljoonaa euroa, josta Etelä-Savon osuus 3,25 % eli noin 4,6 miljoonaa euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseen on korvamerkattu kansallisesti 21 miljoonan euron osuus.  Etelä-Savoon tästä on mahdollista saada 3,25 % eli noin 680 000 euroa.

Hakuaika päättyy 15.10.2021 ja sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset vuoden 2021 lopussa. Hallitus osaltaan hyväksyi hankehakemuksen ja valtuutti kuntayhtymän johtajan toimittamaan hankehakemuksen eteenpäin.

Vaalijalan kuntakokous on 28.10.2021

Vaalijalan kuntakokous pidetään torstaina 28.10.2021 klo 13.00. Kuntakokouksen asialistalla on mm. lyhyt katsaus Vaalijalan nykytilaan, Vaalijalan asemoituminen hyvinvointialueille ja yhteistyöalueelle, erityispalvelujen asema sote-uudistuksessa, Sateenkaaren koulun tulevaisuus sekä osallistuvien organisaatioiden esiin nostamat asiat.

Hallitus nimesi Essoten edustajat kokoukseen. Kokouksessa ovat läsnä Essoten valtuuston puheenjohtaja Ari Hänninen, hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä sekä virkajohdosta kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen, vs. vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualuejohtaja Eeva Häkkinen, ja vastuuvalmistelija (Vate) Niina Kaukonen. Kuntayhtymän johtajalla on valtuudet ilmoittaa kuntakokouksessa Essoten mahdollisesti esiin nostamat asiat.

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä

Lisätietoja

Arto Seppälä
hallituksen puheenjohtaja
p. 044 794 2208
arto.seppala [at] mikkeli.fi

Risto Kortelainen
kuntayhtymän johtaja
p. 050 522 8677
risto.korteainen [at] essote.fi

Pasi Marjakangas
hallinto- ja henkilöstöjohtaja
p. 044 351 9601
pasi.marjakangas [at] essote.fi

Vesa Vestala
talousjohtaja
p. 044 351 2540
vesa.vestala [at] essote.fi