Talous- ja muutosohjelma sekä talousarvio 2019 etenevät valtuuston käsiteltäväksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä.

Talous- ja muutosohjelman virkamiesesitys muuttui hallituksen käsittelyssä (22.11.) ainoastaan kuntayhtymän johtajan tekemien tarkennusten verran. Lue hallituksen esitys valtuustolle tästä

Lue Essoten tiedote talous- ja muutosohjelman kuntayhtymän johtajan esityksestä

– Talous- ja muutosohjelma varmasti mietityttää sekä asiakkaita, henkilöstöä ja palveluja rahoittavia kuntia. Talouden tasapainotus on tietysti vaativa tehtävä, kun resursointimme on jo nyt maan pienimpiä asukasta kohden. Ohjelma antaa muutokselle selkeät askelmerkit, joiden mukaan voidaan edetä, sanoo hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk).

Toimintaansa Essote aikoo käyttää ensi vuonna kaikkiaan 358,56 miljoonaa euroa. Poistot ovat 7,2 miljoonaa euroa. Talousarviossa toimintatuotot ovat 365,8 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Jäsenkunniltaan Essote laskuttaa kaikkiaan noin 310 miljoonaa euroa. Toimintakuluista henkilökulut ovat 179,6 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 121,4 miljoonaa euroa.

Kuntiin lausunnoille lähtenyt kuntayhtymän johtajan talousarvioesitys 2019 oli noin viisi miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntien esityksen mukaisesti talousarvio tasapainotettiin vuodelle 2019 siten, että tavoitteena on nollatulos vuodelle 2019. Talous- ja muutosohjelma on lain vaatima suunnitelma talouden tasapainottamiseksi.

Suunnitelmavuosien osuudelta talousarvio on edelleen alijäämäinen, mutta suunnitelmavuosia korjataan talous- ja muutosohjelman toimenpiteiden kautta rakenteellisilla muutoksilla.

Merkittävimmät investointitarpeet ovat ESPER-hanke noin 23 miljoonaa euroa ja kuntayhtymän laite-, kalusto-, ja ohjelmistoinvestoinnit noin kymmenen miljoonaa euroa.

Lue lisää talous- ja muutosohjelmasta

Lue lisää talousarviosta 2019

Ensihoidon palvelutasopäätös 2019 lähti valtuustoon

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan Ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2019.

– Linjaukset päätöksessä noudattelevat vuoden 2018 palvelutasopäätöstä: resursseihin ja valmiusaikoihin ei tule muutoksia. Apua on saatavilla entiseen malliin, sanoo päivystyspalvelujen ylilääkäri Santeri Seppälä.

Palvelutasopäätös on vastaavanlainen kuin Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen vastaavien sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien palvelutasopäätökset. Erityisvastuualueen vastaavien kuntayhtymien palvelutasopäätösten mukaisesti asemapaikkoja ei ole enää merkitty asiakirjaan.

Palvelutasopäätöksen tehtävänä on luvata kansalaisille tietty palvelutaso. Siinä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvalta henkilöstöltä edellytetty koulutus, väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat yhdenvertaisesti valmisteltuna ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet sekä erityisvastuualueen resurssit.

Palvelua tuotetaan lähimmän ja/tai tarkoituksenmukaisimman ensihoitopalvelun yksikön periaatteella. Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen ensihoitopalvelusta ja ministeriön tuottamaan tietoon. Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös valmistellaan vuosittain osana kuntayhtymän toiminnallista ja taloudellista suunnittelua.

Essoten ensihoitopalvelun yksiköt saivat vuonna 2017 reilut 23 000 hälytystä.

Lopullisesti palvelutasopäätöksestä päättää Essoten valtuusto.

Lue lisää

Essote hakee 13 miljoonaa lainaa EIP:ltä

Hallitus antoi talousjohtaja Vesa Vestalalle oikeudet hakea Euroopan investointipankilta (EIP) lainaa 13 miljoonaa euroa. Lainalla rahoitetaan Mikkelin keskussairaalan peruskorjaus- ja uudisrakentamista eli ESPER-hanketta.

EIP myönsi vuonna 2016 kuntayhtymälle mahdollisuuden hakea lainaa kaikkiaan 55 miljoonaa euroa, josta on nostettu noin kaksi miljoonaa euroa. EIP:n kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaista lainaa on nostamatta vielä 40 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Kasvupalvelun pilotti Kasvossa huomio vaikeimmin työllistettäviin

Etelä-Savossa on käynnistymissä vuoden 2019 alkupuolella kasvupalvelupilotti Kasvo, jossa kokeillaan tulevaan maakuntamalliin sopivia työllistämistä ja hyvinvointia lisääviä toimia. Essoten hallitus antoi pilotista lausunnon, jonka mukaan pilotissa erityistä huomiota tulee kiinnittää vaikeimmin työllistettäviin ja eniten palveluja tarvitseviin.

Hallitus huomautti, että Etelä-Savossa on jo tehty paljon työtä työllisyyden hoidossa ja käytössä on paljon toimivia malleja ja toimivaa yhteistyötä. Hallitus piti näiden säilyttämistä tärkeänä.

Pilottia valmistellaan parhaillaan. Koska pilotissa kokeillaan toimintamalleja, joita otetaan käyttöön tulevassa maakuntauudistuksessa, ovat valmistelussa mukana maakunnan kasvupalvelu- ja sote-valmistelijat ja heidän yhteistyöverkostonsa.

Lue koko lausunto

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja, Essote
aira.a.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Kirvesmies (Kasvo-pilotti)
Palvelupäällikkö, Essote
pirjo.kirvesmies [at] essote.fi
040 522 5359

Santeri Seppälä (Ensihoidon palvelutasopäätös)
Ylilääkäri, päivystyspalvelut
Essote
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934