Talousasiat puhuttivat Essoten hallitusta (3.10.). Hallitus sai tiedoksi selvityksen elokuun lopun taloustilanteesta ja lähetti vuoden 2020 talousarvioehdotuksen jäsenkuntiin lausunnoille.

Kuluvan vuoden taloustilanne näyttää jatkuvan suunnilleen entisellään. Talousarvio ylittyy noin 21 miljoonalla eurolla. Essoten valtuusto on hyväksynyt tämän johdosta muutokset talousarvioon.

Aiempiin katsauksiin verrattuna tulokertymä on hieman parantunut. Henkilöstökulut alittavat talousarvion. Kuntien maksuosuuksien arvio on edelleen 334,6 miljoonaa euroa.

Asiakaspalvelujen ostoissa ja muiden palvelujen ostoissa on merkittäviä ylityspaineita. Aineet ja tarvikkeet ylittävät talousarvion myös.

Menojen vähentämiseksi kuntayhtymässä on menossa yhteistoimintamenettely ja samaan aikaan toteutetaan talous- ja muutosohjelmaa.

Vuoden 2020 talousarvio tähtää puolestaan koko Etelä-Savon maakunnan käsittävän sote-organisaation perustamiseen. Talousarvioehdotuksessa kysytään kuntien kantaa maakuntauudistuksen suuntiin.

Kuntayhtyjän johtaja Risto Kortelainen täsmensi kokouksessa aiemmin julkistettuja asiaa koskevia muotoiluja vastaamaan paremmin hallitusohjelman kirjauksia. Muutettu esitys liitetään kunnille lähtevään talousarvioehdotukseen.

– Asiat olivat jo hieman muuttuneet viime viikosta, jolloin kirjoitin vaihtoehtoja talousarvioon. Lähinnä selkiytin muotoiluja. Lähtökohta on edelleen, että tavoittelemme Etelä-Savon maakuntaa kokonaisuutena, ilman jakoja sote- ja muuhun maakuntaan. Tähän maakuntaan kuuluvat Essoten alue, Pieksämäkin ja Sosterin alue ja ne yhdistävät jo ennen maakuntauudistusta, Kortelainen kertoo.

Talousarvio tähtää nollatulokseen: kulut eivät juurikaan kasva verrattuna tämän vuoden talousennusteeseen. Loppusummaltaan talousarvio on noin 380 miljoonan euroa ja kuntaosuuksien summa 337 miljoona.

Käynnissä olevat yhteistoimintaneuvottelut, päätöksentekoon tuleva palveluverkkoselvitys ja palkankorotukset voivat tuoda vielä muutoksia talousarviolukuihin.

Lue aiempi tiedote talousarviosta

Lue lisää esityslistalta

Lue lisää elokuun lopun taloustilanteesta

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fI
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540