Essoten hallitus palasi käsittelemään maaliskuussa 2022 vireille pantua Mikkelin keskussairaalan kiinteistöjen myyntiä. Tavoitteena oli saada kiinteistömyynnistä mahdollisimman suuri taloudellinen myyntivoitto sekä vuokrasopimus toiminnan jatkumiselle samoissa tiloissa mahdollisimman pienellä tuottovaateella.

Määräaikaan 12.9. mennessä kiinteistöistä vastaanotettiin kolme ostotarjousta. Tarjousten tekijät ja tarjousten sisällöt on määritelty salaisiksi.

– Jotta kiinteistöjen myynnistä olisi pitkäjänteistä hyötyä tulisi ostotarjouksen ylittää tasearvot. Tätä tavoitetta ei saavutettu, joten on syytä todeta, että ei ole edellytyksiä jatkaa kiinteistöjen myyntiprosessia tämän pidemmälle, talousjohtaja Vesa Vestala kertoo.

Hallitus totesi tilanteen tarjousten perusteella selkeäksi ja päätti ettei kiinteistöjen myyntiä jatketa. Asia esitetään valtuustolle.

Risto Kortelainen toimi Essoten ensimmäisenä ja viimeisenä johtajana.

Risto Kortelainen jätti irtisanoutumisilmoituksen

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen on jättänyt hallitukselle irtisanoutumisilmoituksen. Kortelainen siirtyy 1.12.2022 alkaen eläkkeelle 65-vuotiaana.

– Olen jo aiemmin ilmoittanut, etten aio jatkaa työuraani vuodenvaihteen yli Etelä-Savon hyvinvointialueelle, Kortelainen kertoo.

Hän jatkaa virassaan 30.11.2022 asti. Essoten toiminta organisaationa päättyy vuoden lopussa, kun 1.1.2023 alkaen alueen sote-palveluiden järjestämisestä vastaa Etelä-Savon hyvinvointialue, kutsumanimeltään Eloisa.

– Kuusi vuotta kuntayhtymän johdossa ovat olleet ammatillisesti erittäin antoisia ja samalla sangen vaativia. Essoten ensimmäisenä ja myös viimeisenä johtajana voin olla luottavaisella mielellä, kun Eloisa aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta johdossaan uusia voimia. Kunta- ja sote-virkatyössä olen ollut vuodesta 1981. Nyt on hyvä ja oikea aika kääntää uusi lehti. Lämmin kiitos alueen kunnille, kuntayhtymän päättäjille ja henkilöstölle sekä erityisesti alueen asukkaille, Kortelainen päättää.

– Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Ristoa ansiokkaasta urasta Essoten johdossa, hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä kiittää.

Talousarvioennuste päivittyi elokuun tiedoilla

Talousjohtaja Vesa Vestala esitteli hallitukselle tuoreimman talousennusteen tammi-elokuun toteutuneilla luvuilla. Arviot olivat lähes ennallaan, tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 28,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Pientä parannusta heinäkuun tilanteen jälkeen on tullut asiakasmaksujen ennusteen kohentumisesta.

Essoten jäsenkunnat ovat saaneet valtion koronakustannuskorvauksia viime vuodelta odotusten mukaisesti. Yhteensä jäsenkunnat saavat korvauksia valtiolta yli kymmenen miljoonaa euroa. Tästä suurin osa, reilut yhdeksän miljoonaa euroa, kohdistuu Mikkelin kaupungille.

Hallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirja


Myös valtuusto kokoontui 29. syyskuuta

Essoten valtuusto kokoontui pitkästä aikaa läsnäolokokouksena torstaina 29. syyskuuta Mikkelin keskussairaalan auditoriossa.

Talousjohtaja Vesa Vestala esitteli valtuustolle tuoreimman katsauksen kuntayhtymän talousraportista elokuun lopussa käytettävissä olleilla tiedoilla. Arviossa ennustetaan vuoden 2022 talousarvion ylittyvän 28,6 miljoonalla eurolla.

Muut valtuuston esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen (alla), jossa esitetään tiukan taloustilanteen tasapainottamiseksi kuntayhtymän peruspääoman alentamista 15 miljoonalla eurolla. Tämä vastaa reilua puolta noin 29 miljoonan euron peruspääomasta. Aloitteen jätti kokoomuksen valtuutettu Pirkko Luntta ja aloite siirtyy hallituksen käsiteltäväksi.

Valtuuston kokouksen esityslista

Valtuustoaloite: Essoten peruspääoman alentaminen

Essoten kumulatiivinen alijämä 31.12.2021 oli -3,79 milj.€. Vuodelle 2022 on ennustettu alijäämän lisäystä 29,0 milj.€. Tämänhetkisen ennusteen mukaan kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä tullee 31.12.2022 olemaan -32,79 milj.€. Edellä mainittuun alijäämäennusteeseen sisältyy riski, että palkkaharmonisointi on enemmän kuin 13,1 miljoonaa ja harmonisoinnin viivästyskorot puuttuvat ennusteesta. Viivästyskorko voi olla suuruusluokkaa 1,0 – 1,5 milj.€.

Essoten peruspääoma oli 31.12.2021 yhteensä 29.579.838,52 €. Ehdotamme, että osana alijäämän kattamissuunnitelmaa hallituksen tulee esittää valtuustolle peruspääoman alentamisesta 15 miljoonalla eurolla, 14 579 838,52 euroon jo seuraavassa valtuustossa 26.10.2022. Hallituksen tulee velvoittaa Essoten johto valmistelemaan tähän liittyvän perustelumuistion ja muut tarvittavat dokumentit.

Sairaanhoitopiirin toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa. 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaa Etelä-Savon hyvinvointialue. Samalla muuttuu palvelujen rahoitusmalli. Hyvinvointialue saa jatkossa rahoituksen valtiolta laskennallisen rahoitusmallin perusteella. Hyvinvointialueen tulevassa rahoitusmallissa poistojen taso ei määritä saatavan tulorahoituksen tasoa eikä toisaalta sairaanhoitopiiristä siirtyvällä peruspääomalla ole merkitystä hyvinvointialueen maksuvalmiuteen.

Essoten valtuusto tiedostaa, että peruspääoman alentaminen käsitellään lopullisesti vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymisvaiheessa vuonna 2023.

Mikkelissä 29.9.2022
Pirkko Luntta, Kok valtuustoryhmän vpj.
Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta