Rakentamiseen, tiloihin ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat täyttivät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen kokouksen esityslistan (20.6.).

ESPER-hanke on alittanut kustannuksensa tähän asti

Hallitus sai myös katsauksen Mikkelin keskussairaalan toimintaa uudistavan ja rakentamista toteuttavan ESPER-hankkeen menoista. Toistaiseksi kulut ovat pysyneet alle valtuuston hyväksymän kustannusarvion (117 miljoonaa euroa), sillä Vastaanottoalueen ensimmäinen vaihe ja Sairaalaparkki alittivat kustannusarvionsa noin 1,6 miljoonalla eurolla.

– Myös Perhetalo pysyy näillä näkymin kustannuksissaan, mutta Kuuma sairaala on näillä näkymin ylittämässä kulunsa noin miljoonalla eurolla verrattuna kustannusarvioon. Kokonaisuudessaan rakentamishanke näyttäisi pysyvän valtuuston myöntämässä budjetissa, kertoo hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Viimeisessä vaiheessa toteuttavan Mielen ja kuntoutuksen talon kustannukset ovat puolestaan oma lukunsa. Ne riippuvat pitkälti lähitulevaisuudessa tehtävistä ratkaisuista, joihin vaikuttaa paljon muun muassa maakunta- ja sote-uudistus.

Lue lisää

Steriilivarasto rakennetaan ennakoivina töinä Kuumaan sairaalaan

Hallitus hyväksyi steriilivaraston ennakoivat työt osana Kuumaan sairaalaan tulevan välinehuollon rakentamisesta. Leikkausosaston toiminnan supistaminen normaaliin tapaan heinä- ja elokuuksi mahdollistaa steriilivaraston rakentamisen ennakkoon ennen muuta välinehuoltoa. Kun steriilivaraston työt tehdään ennakkoon, varmistetaan steriileille välineille valmis varastopaikka ja riittävä varastokapasiteetti vuonna 2019 alkavan sairaalan HKBG-osien kolmannen kerroksen rakennustöiden aikana. Töiden tekeminen ennakkoon helpottaa myös varsinaisen välinehuollon saneerauksen töiden vaiheistamista.

Steriilivaraston töiden kustannusarvio on 96 000 euroa. Summa sisältyy Kuuman sairaalan toisen vaiheen kustannuksiin, jotka toteutuvat vuoden 2019 alusta lähtien.

Lue lisää

Uusia tiloja etsitään sisäilmaongelmaisten tilalle

Sisäilmaongelmien vuoksi Ristiinan Pellosniemellä sijaitsevissa Essoten tiloissa ei voi jatkaa toimintaa. Nuorten vastaanottokoti Havurinteen toiminta on jo keskeytetty ja siirrytty avotoimintaan, kunnes toimintaa varten saadaan uudet tilat. Turvakoti on edelleen Pellosniemellä, mutta tavoitteena on päästä kesäkuun loppuun mennessä sieltä pois.

Hallitus päätti tällä erää, että turvakodille vuokrataan korvaavat tilat mahdollisimman nopeasti ja että turvakodin uusien tilojen hankinta toteutetaan suorahankintana vuokramallilla.

Kuntayhtymän toiminnoista myös nuorille palveluja tarjoavan Ohjaamo Olkkarin (Maaherrankatu 12) sekä työvoimapalveluja tarjoavan TYP-reitin (Mannerheimintie 1) tilat ovat sisäilmaongelmaisia. Nyt näille toiminnoille on tarjolla tilaa osoitteessa Hallituskatu 3.

Hallitus päättikin, että Olkkari ja TYP-reitti sijoitetaan jatkossa osoitteeseen Hallituskatu 3.

Lue lisää Havurinteestä ja turvakodista

Lue lisää Olkkarista ja TYP-reitistä

Henkilöstöohjelma hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi myös kuntayhtymän henkilöstöohjelman, joka on voimassa maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka. Henkilöstöohjelmalla luodaan Essoten strategian pohjalta henkilöstöpolitiikan pelisääntöjä. Henkilöstöohjelmassa kirjoitetaan myös auki niitä asioita, mitä tavoitteita noin 3800 essotelaisen henkilöstöjohtamiselle on asetettu, millä toimenpiteillä niihin päästään ja miten tavoitteiden toteutumista seurataan.

Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä ja tehdään sen mukaisesti tarvittavia korjauksia tai asetetaan uusia tavoitteita.

Lue lisää

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu alkoi

Hallitus laittoi liikkeelle vuoden 2019 talousarvion valmistelun. Tavoitteena on pitää tulot ja menot tasapainossa, eli että yli- tai alijäämiä ei kerry.

Sopeuttamistarpeena näyttää olevan noin 2,3 miljoonaa euroa, joka koostuu palkkamuutoksista, kustannusten noususta ja siitä että kunnilta laskutettavien tulojen nousu on vain 1,7 prosenttia. Essotessa on arvioitu laskutuksen nousutarpeeksi 2,2 prosenttia.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Veli Matti Thure
Tila- ja tukipalvelujohtaja
Essote
velimatti.thure [at] essote.fi
044 351 9658

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749