Essoten hallitus nimesi (7.5.) edustajansa sote-maakuntauudistuksen Etelä-Savon poliittiseen ohjausryhmään.

Valituiksi tulivat valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok), hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk) ja hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd).

Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-maakuntauudistuksen valmistelun. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

Sote-maakuntauudistusta viedään eteenpäin suurten hankkeiden avulla. Hankekokonaisuudelle on tässä vaiheessa tarve nimetä ohjausryhmä, joka toimii poliittisen vuorovaikutuksen, linjausten ja päätöksenteon areenana.

Etelä-Savon maakuntaa koskevat rahoitushakemukset on toimitettu ministeriöön 23.4. Hankehallinnoijana toimii Essote. Sitoumukset hankkeisiin osallistumisesta on pyydetty Vaalijalan kuntayhtymältä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta sekä Pieksämäen kaupungilta. Hankehakemuksissa on huomioitu mahdollisuus ottaa Itä-Savon organisaatiot mukaan yhteiseen työskentelyyn.

Essoten hallitus pyysi ohjausryhmään edustusta tässä vaiheessa seuraavilta organisaatioilta:

– Vaalijalan kuntayhtymä (2-3 henkilöä)

– Etelä-Savon maakuntaliitto (1-2 hlöä)

– Etelä-Savon pelastuslaitos (1-2 hlö)

– seuraavat kunnat (2 hlöä/kunta): Mikkeli, Pieksämäki, Mäntyharju, Juva, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kangasniemi  ja Puumala.

Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan henkilöstöryhmien edustajat pääsopijajärjestöistä. Ohjausryhmää täydennetään mahdollisten valtioneuvoston Etelä-Savoa koskevien linjausten mukaisesti.

Lue lisää

Essote alkaa hankkia sijaisia Sarastia Rekry Oy:n kautta

Kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä palvelusopimuksen Sarastia Rekry Oy:n kanssa. Essote aikoo hankkia lyhytaikaisiin (1 pv-3kk) sijaisuuksiin työvoimaa yhtiön kautta.

Essotessa on jo muutaman vuoden ajan jatkunut työvoimapula lyhyt- ja pitkäaikaisissa sijaisuuksissa kaikilla vastuualueilla, muiden muassa vanhus- ja vammaispalvelujen kotiin vietävissä palveluissa, asumispalveluissa ja jaksohoidossa sekä terveyspalvelujen perusterveydenhuollon, sairaala-, päivystys- sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Sijaisten heikko saatavuus on kuormittanut henkilöstöä ja esimiehiä. Ostopalvelun käyttöönotolla on mahdollisuus saavuttaa helpotusta työvoimapulaan sekä keventää esimiesten työtaakkaa.

Sarastia Rekry Oy on suomalainen kuntien ja kuntayhtymien omistama yritys.

Lue lisää

Hallitus sai talouden tasapainottamisen toimenpiteistä raportin

Essoten hallitus sai raportin vuonna 2019 aloitetusta kahdesta talouden tasapainottamiseen tähtäävästä toimenpiteestä, Talous- ja muutosohjelmasta ja yhteistoimintamenettelystä.

Tähän mennessä toimenpiteillä on saavutettu 5,2 miljoonan euron säästöt. Talous- ja muutosohjelmalla on saatu 2,7 miljoonan euron säästöt (tavoite 12,6 miljoonaa euroa vuosille 2019-2021). Tämän lisäksi yt-menettelyllä toteutettiin 2,5 miljoonan euron säästöt vuonna 2019. Osa toimenpiteistä jatkuu toukokuun 2020 loppuun asti.

Hallitus merkitsi toimenpiteet tiedoksi ja päätti esittää Essoten valtuustolle, että se sisällyttää talous- ja muutosohjelman osaksi valmisteilla olevaa kehitysohjelmaa, jota toteutetaan valtuuston hyväksymän päivitetyn strategiakartan tavoitteiden mukaisesti

Lue lisää

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pasi Marjakangas (sijaisia toimittavan yhtiön sopimus)
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Vesa Vestala
Talousjohtaja
Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540