Etelä-Savon maakunnan väliaikaishallinnolle perustetaan valmistelutoimielin, joka vastaa valmistelusta 28.2.2018 saakka. Tuolloin on jo valittu maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote) edustaa valmisteluelimessä varsinaisena jäsenenä johtaja Risto Kortelainen ja hänen varajäsenenään hallintojohtaja Pasi Marjakangas. Toiseksi toimielimen varsinaiseksi jäseneksi Essoten hallitus valitsi (30.3.) henkilöstöjohtaja Merja Vihannon ja hänen varajäsenekseen vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualuejohtaja Niina Kaukosen.

Etelä-Savon maakuntaliitto kutsui valmisteilla olevien lakiesitysten mukaiset tahot neuvotteluun (24.3.), jossa sovittiin eri organisaatioiden edustajamäärät: Etelä-Savon maakuntaliitto 2 edustajaa, Etelä-Savon Ely-keskus (2), Etelä-Savon Te-toimisto (1), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (2), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (2), Vaalijalan kuntayhtymä (1), Etelä-Savon pe lastuslaitos (1) sekä Etelä-Savon kunnat (6).

Lue lisää valmistelutoimielimestä

Essote valmistelee Keski-Suomen kanssa
asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Essoteen aiotaan näillä näkymin hankkia yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Essoten hallitus päätti antaa kuntayhtymän johtajalle oikeudet aloittaa kymmenien miljoonien eurojen hankinnan kilpailutuksen valmistelun KSSHP:n kanssa.

Yhteistyötä haetaan Keski-Suomen kanssa, koska tietojärjestelmät ovat vanhentumassa samaan aikaan. Hallitutuksen päätös edellyttää, että Essotella on mahdollisuus irtautua yhteistyöstä, mikäli hankinta ei näytä tuottavan toivottua tulosta.

Hankintarenkaaseen tulee todennäköisesti kuulumaan muitakin valtakunnallisen UNA-hankkeeseen kuuluvia sairaanhoitopiirejä.

Yhteistyösopimuksen luonnos Keski-Suomen kanssa on parhaillaan tekeillä. Mikäli uusi järjestelmä hankitaan, se muuttaa päivittäistä Essoten toimintaa korvaamalla henkilöstön nykyiset työkalut. Uudella järjestelmällä arvioidaan voitavan vähentää potilastyön ulkopuolisia työvaiheita.

– Tarkka kustannusarvio voidaan saada vasta kilpailutuksen jälkeen, kun on linjattu hankinnan laajuudesta. Nykyisten kulujen perusteella investoinnin arvo liikkuu 4-10 miljoonan euronvälillä ja käyttökulut 30-45 miljoonassa eurossa kymmenessä vuodessa.  Noin 70-80 prosenttia kustannuksista kertyy ohjelmistojen käyttöönoton jälkeen, arvioi Essoten tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen.

Uudet järjestelmät tukevat nykyisiä paremmin sähköisten palvelujen kehittämistä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistymistä eli sote-integraatiota, joka on vireillä olevan sote-uudistuksen ja Essoten toimienkin keskeinen ajatus. Nykyiset potilastietojärjestelmä Effica ja sosiaalipuolen asiakastietojärjestelmä ProConsona ovat jo elinkaarensa loppupäässä.

Lue lisää kilpailutuksen perusteista

Vastaanottoalueen lisätyöt kasvattivat ESPER-kustannuksia

Hallitus sai raportin kahdesta ESPER-hankkeessa päätökseen saadusta rakennusvaiheesta: vastaanottoalueen ensimmäinen vaiheesta ja Sairaalaparkista. Pysäköintitalo alitti kustannusarvionsa: talousarviossa hinnaksi oli merkitty 8,5 miljoonaa euroa, mutta toteutus maksoi 7,35 miljoonaa euroa.

Vastaanottoalueen ensimmäinen vaihe sen sijaan tulee ylittämään kustannusarvionsa. Alueella on tehty runsaasti lisätöitä. Ne johtuvat siitä, että aloitusta haluttiin nopeuttaa lähtemällä liikkeelle luonnoksilla. Myös vanha rakennuskanta on tuonut uudistustyöhön runsaasti yllätyksiä.

Tässä vaiheessa arvio ylityksistä on noin 0,917 miljoonaa euroa. Kokonaishinnaksi on tulossa noin 9,3 miljoonaa, kun talousarviossa hinta oli 8,4 miljoonaa euroa.

Toteutumatta on vielä muutostöitä 0,8 miljoonalla eurolla ja laitehankintoja miljoonalla.

Mikkelin kaupungin osuudeksi vastaanottoalueen kustannuksista on tarkentunut 2,7 miljoonaa euroa.

Lue lisää ESPER-hankkeen kustannuksista

Essoten edustajat Pertunmaan palvelukylään

Hallitus nimesi Pertunmaan palvelukylähankkeeseen Essoten asiantuntijaksi vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukosen ja Pertunmaan palvelupäällikkö Maija Loposen sekä tarvittaessa muita Essoten asiantuntijoita. Palvelukylähanke nähdään tärkeänä osana Essoten strategiaa kehittää uusia yhteisöllisiä ja monitoimijapalveluita.

Essoten hallituksen esityslistalla olivat myös muun muassa vuoden 2016 henkilöstökertomus ja tilinpäätös sekä ensihoitopalvelun saman vuoden tilastot.

Katso koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Merja Ikäheimonen
Tietohallintojohtaja
merja.ikaheimonen [at] essote.fi
044 351 2513

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syväoja [at] essote.fi
040 359 6749