Essoten valtuustokauden viimeinen hallituksen kokous järjestettiin 2. syyskuuta Essoten kokoustiloissa. Osa hallituksen jäsenistä osallistui kokoukseen etäyhteyksin.

Valtion koronatuet ohjaavat tilikauden tulosta

Talousjohtaja Vesa Vestala esitteli hallitukselle talouden neljännesvuosiraportin. Koronaepidemia ravistelee kuntayhtymän taloutta edelleen, vaikka kevään raportissa ennakoitiin koronan taloudellisten vaikutusten oleellista vähentymistä kesän jälkeen. Tulosennuste näyttää tällä hetkellä noin 200 tuhannen euron alijäämää vuoden 2021 talousarviosta.

– Keskeistä on, saadaanko talousarvioon varovaisesti kirjattu kahdeksan miljoonan euron valtiontuki koronakuluihin täysimääräisenä. Tähän mennessä valtion tukea on saatu 2,7 miljoonaa euroa ja pelkästään koronatestejä on tehty jo tässä vaiheessa vuotta reilulla 10 miljoonalla eurolla, talousjohtaja Vestala kiteytti.

Hallitus päätyi kirjaamaan neljännesvuosiraporttiin kuntayhtymän johtajan täydennyksen, jonka mukaan valtion tulee korvata koronakulut täysimääräisinä ottaen huomioon alueen erityispiirteet.

Uusi valtuusto aloittaa 16. syyskuuta

Essoten uuden valtuuston ensimmäinen kokous järjestetään 16. syyskuuta. Hallitus esittää valtuustolle päätettäväksi valtuuston kokoonpanon ja toimikauden 31.12.2022 päättyväksi. Myös valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, vaalilautakunnan sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien ja tarkastuslautakunnan valinnasta päätetään valtuustossa 16. syyskuuta.