Sopeutustoimilla on määrä löytää yhteensä noin 12 miljoonan euron säästöt vuoden 2022 aikana. Essoten hallitus päätti myös aloittaa palveluasumisen yhteistyöhankkeen yhdessä Mikalo Oy:n kanssa. Kokouksessa tehtiin myös Etelä-Savon hyvinvointialueen aloittamiseen liittyviä päätöksiä.

Noin 12 miljoonan euron sopeuttamistarve syntyy palkkaharmonisoinnin kuluista. Kulut sisältyvät vuoden 2022 talousarvioon ja ne pyritään kattamaan omaa toimintaa sopeuttamalla. Hallitus lisäsi käynnissä olevaan kehitysohjelmaan toimia tavoitteen saavuttamiseksi.

– Yksittäistä isoa ratkaisua ei ole olemassa, vaan haemme säästöjä laajalla skaalalla, virtaa monista hyvin pienistäkin puroista kasaten, Esson hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä sanoo.

– Koronatilanne yhdistettynä henkilöstöpulaan tekee tästä erityisen hankalaa. Keskeisimpiä kokonaisuuksia ovat eläköitymisen vaikutuksen hyödyntäminen, lomapalkkavelan pienentäminen ja työvoiman vuokrauksen korvaaminen mahdollisuuksien mukaan omalla työvoimalla, talousjohtaja Vesa Vestala kertoo säästötoimista.

Lisäksi uusiin toimiin lukeutuvat mm. omaisuuden myynti ja lisätulot muiden sairaanhoitopiirien potilaiden hoidosta, kun koronan aiheuttamaan hoitovelkaa puretaan. Arvion mukaan kaikilla suunnitteluilla sopeutustoimilla olisi mahdollista saavuttaa yhteensä 11 687 500 euron suuruiset säästöt. Vestalan mukaan myös koronakorvauksia on mahdollista valtiolta edelleen tälle vuodelle saada, sillä harkinnanvaraiset korvaukset ovat ainakin jaossa tälle vuodelle.

Hallitus päätti, että esityslistan mukaiset lisäsäästötoimenpiteet toteutetaan ja vuoden 2022 talousarviota muutetaan, kun toimenpiteet on tehty. Hallituksen tai valtuuston päätöksentekoa edellyttävät toimet tuodaan erikseen käsittelyyn.

Lista säästötoimista arvioituine kustannusvaikutuksineen on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä: https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022469-11

Vuoden 2021 tilinpäätös näyttää aiemmin arvioitua valoisammalta

Vestala kertoi kokouksessa myös valmisteilla olevasta vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

– Tällä hetkellä näyttää, että tilinpäätös on hieman ylijäämäinen. Olemme pikkuisen plussalla, aiemmin ennakoidun pienen alijäämän sijaan, Vestala sanoo.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen 31.3.2022

Palveluasumisen yhteistyöhanke Mikalo Oy:n kanssa etenee hallituksen yksimielisellä päätöksellä

Vuodesta 2012 valmisteilla on ollut yhteinen palveluasumisen hanke yhdessä Mikalo Oy:n ja Mikkelin kaupungin kanssa. Hanke sijoittuu Mikkelin keskustaan, entisen viljasiilon kortteliin. Taloon on tarkoitus tehdä runsaat 100 asuntoa. Asunnoista noin 40 tulee Mikalon vuokra-asuntokäyttöön. Essoten ja tämän jälkeen Etelä-Savon hyvinvointialueen käyttöön tulee noin 60 asuntoa.

– Väestö ikääntyy voimakkaasti ja palvelun tarve kasvaa. Tehtyjen skenaariolaskelmien mukaan ja nykytilanne huomioiden tarvitsemme erilaisia asumisen ratkaisuja, joihin tuotetaan tarvittavat palvelut. Tärkeää on, että resurssit riittävät kotiin annettaviin palveluihin ja että ihmiset pääsevät viivytyksettä yhteisölliseen, turvalliseen ympäristöön, kun kotona asuminen ei ole enää kotihoidon turvin mahdollista, Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden vastuuvalmistelija Niina Kaukonen sanoo.

Essoten käyttöön tulevista asunnoista 20 asuntoa on ympäristövuorokautista palveluasumista varten ja 40 asuntoa ikäihmisten välimuotoista palveluasumista. Talon varustelussa on otettu huomioon asukkaan mahdollisuus asua asunnossaan loppuelämänsä ajan. Taloon tulee Essoten oma henkilökunta.

– Hallitus päätti asiasta yksimielisesti ja olen hyvin tyytyväinen ratkaisuun. Hanke on erittäin tarpeellinen alueemme ikäihmisille, hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä sanoo.

Aiheesta enemmän:https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022469-7

Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ja sitoumukset

Aluevaltuustojen päätökset hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista on tehtävä maaliskuun 2022 aikana. Tässä vaiheessa voidaan antaa suuntaa-antavat selvitykset ja niitä tarkennetaan vielä myöhemmin.

Tämän hetken tilanteen mukaan Essotelta siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle muun muassa omaisuutta noin 200 miljoonan euron arvosta, josta keskeisimpänä ovat kiinteistöt. Siirtyviä henkilöitä on 3294, lomapalkkavelkaa noin 19 miljoonaa euroa. Lisäksi on lukuisia sopimuksia.

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto antaa Etelä-Savon hyvinvointialueelle lain mukaiset selvitykset esityslistan mukaisesti.

Aiheesta enemmän:https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022469-8

Rahoitushaku Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF)

Hallitus hyväksyi Etelä-Savon hyvinvointialueen hankehakemuksen Etelä-Savon digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkoston rakentamiseksi. Hankeen työnimi on ”eSavon sote-palveluverkosto”. Tavoitteena on edistää asukkaiden palveluihin pääsyä, hoitovelan purkua, palvelujen sujuvuutta. Hankkeessa otetaan myös käyttöön entistä laajemmin digitaalisia asioinnin ja palveluiden muotoja.

Hankkeelle haetaan rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustushausta. Essote toimii hankkeessa hankehallinnoijana.

Aiheesta enemmän: https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022469-9

Kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä:
https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=241