Kuntayhtymällä on ollut pitkään haussa vuokrakohteita, jotka soveltuvat ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden hoivaan ja hoitoon elämäntilanteen muuttuessa.

Mikkelin kaupungin Saattotielle on suunnitteilla Vaahtera asunto-osakeyhtiö, jonka asunnot on suunniteltu niin, että asukas voi asua asunnossaan pitkälle, mahdollisesti koko loppuelämän ajan.

Taloon tulee 40 asuntoa, joista noin puolet tulee ikäihmisille ja puolet kehitysvammaisille erityisesti Mikkelin alueelle. Asukkaiden tarvitsemat palvelut on tarkoitus tuottaa kotihoidon palveluina.

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky:n ja Essote- kuntayhtymän välisen vuokrasopimuksen asunto-osakeyhtiö Vaahterasta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, minkä jälkeen kuntayhtymäjohtajan esitys tuli voimaan äänin 9-2. Vuokrasopimus ja siihen sisältyvä irtisanomisoikeus -kohta saatetaan Etelä-Savon hyvinvointialueen tiedoksi.

Asiasta enemmän:
https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022458-3

Essotelle ja Sosterille yhteinen sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja

Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri ovat sopineet sosiaalipalvelujen tulosaluejohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta yhteisellä järjestelyllä ajalla 1.2.−31.12.2022. Sopimus on tehty kuntalain mukaisesti niin, että Essote on palveluntuottaja ja Sosteri on tilaaja.

Sosterin tulosaluejohtajan virkatehtävää hoitaa Essoten viranhaltija, sosiaalityöntekijä Marika Huupponen. Huupponen työskentelee työajasta 60 % Sosterissa ja 40 % Essotessa.

Aiheesta enemmän:
https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022458-6

Hallitus vastasi valtuustoaloitteeseen Moision sairaalamuseon säilyttämisestä

Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi tehdyn selvityksen Yrjö Merikosken aloitteeseen, joka koskee Moision sairaalamuseon säilyttämistä ja toiminnan turvaamista. Hallitus myös totesi aloitteen tässä vaiheessa loppuun käsitellyksi. Selvitys on luettavissa esityslistasta ja pöytäkirjasta liitteineen:
https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022458-8

Moision sairaalamuseon toiminta päättyi kesällä 2021, sillä Essoten toiminta Moision sairaalan tiloissa päättyy vuonna 2023. Moision sairaalamuseosta on taltioitu virtuaalinen näyttely, joka on maksuton ja aina avoinna. Virtuaalimuseoon pääsee Essoten sivuilta osoitteesta: https://www.essote.fi/tietoa-meista/moision-sairaalamuseo/

Kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä:
https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=241