Essoten hallitus käsitteli kokouksessaan 4.11. myös kuntayhtymän taloutta. Talousennuste näyttää tällä hetkellä 4,4 miljoonan euron ylijäämää. Listalla oli myös sote-uudistuksen vaikutus Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) laboratoriopalveluihin. 

Hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä toteaa, että tuleva Etelä-Savon hyvinvointialue näkyy jo laajalti hallituksen työskentelyssä.

− Käsittelimme ja päätimme merkittävistä asiasisällöistä, jotka liittyvät Etelä-Savon hyvinvointialueeseen. Näitä päätöksiä ja linjauksia ovat esimerkiksi laboratoriopalveluita tuottavaan ISLABiin liittyvät asiat, sekä myös Essoten työterveyshuollon kilpailutus, jonka haluamme toteuttaa ensisijaisesti yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

− Talouden osalta meillä on puolestaan haasteita, jotka vaativat koko maakunnassa yhteistä ja kattavaa edunvalvontaa niin sanotusti isolle kirkolle eli valtion suuntaan, Seppälä sanoo.

Essoten hallitus palautti Etelä-Savon työterveys Oy:n osakkeiden myynnin uudelleen valmisteluun

Essote on omistanut Etelä-Savon työterveys Oy:n osakkeita valtuuston päätöksellä kesäkuusta 2017 lähtien. Essote hankki tuolloin Mikkelin kaupungilta 49 prosenttia Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeista (147 000 kappaletta). Samaan aikaan tehdyllä kaupalla Osuuskauppa Suur-Savo hankki Mikkelin kaupungilta 51 prosenttia yhtiön osakkeista (153 000 kappaletta).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden 4.2.2019 antaman päätöksen mukaan kuntayhtymä ei käytännössä voi perussopimuksensa mukaisesti omistaa Etelä-Savon Työterveyshuolto Oy:n osakkeita. Asia ei muuttunut korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, joten kuntayhtymä on velvoitettu toimiin oikeuden päätöksen mukaisesti.

Essoten hallitus käsitteli asiaa perusteellisesti keskustellen ja äänesti päätöksestä. Pohjaesityksenä oli esityslistan mukaisesti, että hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaikkien Essoten hallussa olevien Etelä- Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnin Osuuskauppa Suur-Savolle, kauppahinnalla 1 349 117 euroa. Hallituksen jäsen Juha Ropponen (kok.) esitti asian palauttamista uudelleen käsittelyyn. Äänin 3-8 hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Perusteluina olivat kauppahinta ja halu selvittää vielä kertaalleen kuntien sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen tahtotila asiassa. Asian käsittelyssä yhteisöjääviä olivat hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Eija Saintula sekä viranhaltijoista Risto Kortelainen, Santeri Seppälä, Vesa Vestala ja Jarmo J. Koski. (Puuttunut Vesa Vestalan nimi lisätty tiedotteeseen 11.11.2021)

Talousennuste näyttää tällä hetkellä 4,4 miljoonan euron ylijäämää

Kuntayhtymän talousennuste näyttää noin 4,4 miljoonan euron ylijäämää huhtikuussa muutettuun talousarvioon nähden. Ennuste on tehty tammi-syyskuun toiminnan perusteella ja siihen on huomioitu takautuvien palkkaharmonisointikulujen vaikutus vuonna 2021. Lisäksi ennusteeseen on huomioitu Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen alaskirjaus, mikä on tämän hetkisen arvion mukaan noin 2,1 miljoonaa euroa.

Essoten talousjohtajan Vesa Vestalan mukaan ylijäämästä huolimatta taloudessa on huolestuttavia tekijöitä.

− Talouden ennustamista vaikeuttaa tällä hetkellä etenkin koronapandemia. Pandemian hoito tuo merkittävästi kuluja kuntayhtymälle esimerkiksi näytteenoton ja rokottamisen vuoksi koko loppuvuoden ajan. Lisäksi vuodelle 2022 joudumme edelleen varaamaan voimavaroja koronan hoitoon.

Vestalan mukaan myös asiakaspalveluiden ostossa kasvua, mikä on ollut vaikeasti ennakoitavissa.

− Tämä koskee erityisesti erikoissairaanhoitoa. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan laskutus ylittää viime vuoden tilanteen noin 23 prosentilla, eli yli kolmella miljoonalla eurolla, vaikka lähetteiden ja potilaiden määrä on kasvanut korkeintaan 10 prosenttia. Tämä vaatii vielä omaa selvittelyä, Vestala sanoo.

Valtion korona-avustusten haku avautui 15.10.2021. Essote on hakenut korvausta lähinnä koronarokottamisen kuluihin noin kolme miljoonaa euroa. Muut koronakulut, kuten koronanäytteenoton, jäljittämisen ja hoitopäivien kulut Essote on laskuttanut jäsenkunnilta, joten näihin jäsenkunnat hakevat suoraan avustusta.

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) halutaan muuttaa hyvinvointiyhtymäksi

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) tuottaa tällä hetkellä laboratoriopalvelut Essotelle, Sosterille, Pohjois-Karjalan SiunSotelle ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille (PSSHP) sekä näiden sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon järjestäjäkunnille ja -kuntayhtymille. ISLABin jatkaminen nykyisessä muodossaan yhteisenä palveluntuottajana ei ole kuitenkaan enää jatkossa mahdollista, sillä sote-uudistus muuttaa lainsäädäntöä. Tämän vuoksi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit esittävät yhteisesti, että liikelaitoskuntayhtymän tilalle perustetaan hyvinvointiyhtymä. Hyvinvointiyhtymä tuottaisi laboratoriopalvelut nykyisten omistajien alueilla toimiville hyvinvointialueille, eli Etelä-Savolle, Pohjois-Karjalalle ja Pohjois-Savolle. ISLABin yhtiömuodon muutos esitetään Essoten, Sosterin, SiunSoten ja PSSHP:n valtuustoille kuvaamalla se erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Järjestämissopimusta esitetään hyväksyttäväksi valtuustoille syksyn 2021 aikana.

Essoten hallitus hyväksyi laboratoriopalvelujen hyvinvointiyhtymän perustamisen aloittamisen ja esittää, että valtuusto hyväksyisi hyvinvointiyhtymän perustamisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.

Työterveyspalveluiden kilpailuttaminen halutaan tehdä yhteisesti Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa

Essotessa on selvitetty työterveyspalvelujen kilpailuttamista. Valmistelussa on huomioitu se, että Essoten toiminta päättyy 31.12.2022, kun Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023. Tästä syystä halutaan selvittää, onko mahdollista tehdä kilpailutus yhteisesti hyvinvointialueen kanssa. Yhteiskilpailutus todennäköisesti myös pienentää kustannuksia. Tavoitteena on, että kilpailutetut työterveyspalvelut olisivat Essotessa käytössä vuoden 2022 lopussa ja Etelä-Savon hyvinvointialueella sitten, kun aluevaltuusto on aloittanut ja voi päättää asiasta.

Hallitus linjasi, että työterveyspalvelujen kilpailutus tehdään ensisijaisesti yhteisesti Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa. Essoten hallitus pyytää Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaista valmistelutoimielintä toimittamaan näkemyksensä asiasta marraskuun 2021 aikana.

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelutalojen lääkäripalvelujen hankinta

Hallitus teki päätöksen vanhus- ja vammaispalvelujen palvelutalojen lääkäripalvelujen hankinnasta esityslistan mukaisesti. Hallitus valitsi kokonaistaloudellisesti edullisimmat palvelutalojen lääkäripalvelujen tuottajat. Valitut palveluntuottajat ovat nähtävissä esityslistassa ja pöytäkirjassa. Hankinnan kokoisarvo on 4,9 miljoonaa euroa.

Essoten edustajien nimeäminen Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmään

Essoten valtuuston ja hallituksen kokoonpano ja puheenjohtajisto on vaihtunut valtuuston 16.9.2021 päätöksillä. Näin ollen hallitus nimesi uudet kuntayhtymän edustajat Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmään. Kuntayhtymän edustajat ovat hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä, hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Leppäkumpu ja valtuuston puheenjohtaja Ari Hänninen.

Kokouksen kaikki asiat ovat esillä esityslistassa ja pöytäkirjassa.