Yhteistoimintaneuvottelujen ja muiden säästötoimien seurauksena, lakimuutosten ja kehitystyön johdosta Essoten hallitus perusti joukon virkoja (12.12.).

Useimmissa nyt perustetuissa viroissa on ollut aiemmin taustalla työsopimussuhteinen tehtävä, joka muuttuu viraksi työhön lisättyjen viranomaistehtävien johdosta.

Suurin paketti tuli vuodenvaihteen jälkeen käyttöön otettavaan Tilannekeskukseen, jonne perustettiin terveyspalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen operatiivista toimintaa johtavien kenttäjohtajan virkoja kaikkiaan 12. Virkoihin on varauduttu jo vuoden 2020 talousarviossa.

Tilannekeskus eli kuntayhtymän ”lennonjohto” mahdollistaa kuntayhtymän resurssien tarkemman kohdistumisen. Asiakkaat ja työvoima ohjataan jatkossa nykyistä tarkemmin oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Keskuksen ansiosta kuntayhtymän tehtävien hoitoon voidaan lopulta käyttää vähemmän työvoimaa ja tuottaa säästöjä.

– Keskuksen ansiosta Essotesta tulee ensimmäinen tilannejohdettu sote-organisaatio. Uusia virkoja tarvitaan, koska uusien tehtävien hoitaminen sisältää julkisen vallan käyttöä. Tehtäviin kuuluu myös moniviranomaistyö. Yhtään uutta henkilöä ei Essoten palkata. Olemme nipistäneet muualta 18 tehtävää tämän johdosta pois, kertoo terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä.

Tilannekeskus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2020, kun tehtäviin on valittu henkilöstö.

Hallinto- ja henkilöstöpalveluihin perustetaan vuoden alusta uusi tarkastuspäällikön virka, jonka perustaminen liittyy kuntayhtymän yhteistoimintaneuvotteluissa päätettyihin järjestelyihin. Virkaan sisältyy tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät, sisäisen tarkastuksen tehtäviä ja muita hallintoon liittyviä asiantuntija- ja valmistelutehtäviä. Uusi virka ei lisää kuntayhtymän henkilötyövuosien määrää ja yhdessä muiden järjestelyjen kanssa kustannuksia säästyy noin 40 000 euroa.

Myös vanhus- ja vammaispalvelujen kehittämispäällikön viran perustaminen 18.12. lähtien liittyy kuntayhtymän talouden tasapainottamisen toimiin. Virkaan sisältyy muun muassa terveydenhuoltolain mukaista laadunhallinnan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa. Virkaan kuuluu myös sote-palvelujen valvontaan liittyviä viranomaistehtäviä, ohjausta, neuvontaa ja raportointia. Viran perustamisen myötä yksi työsopimussuhteinen kehittämispäällikön tehtävä lakkaa.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin perustettiin lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöntekijän virka. Sen perustamisen taustalla on valtiolta tulleet uudet velvoitteet: jälkihuolto jatkuu uuden lain perusteella 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Perhe- ja sosiaalipalvelujen sosiaalityöhön lapsiperheiden palveluihin perustettiin myös kaksi ohjaajan virkaa 1.1.alkaen. Virat korvaavat kaksi ohjaajan tehtävää tukiperhetoiminnassa. Ohjaajat tekevät jatkossa päätöksiä tukiperhepalvelun myöntämisestä, jonka vuoksi virat perustetaan. Virkoihin on varattu määrärahat vuoden 2020 talousarvioon.

Lue lisää

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma  kävi hallituksessa

Hallitus merkitsi tiedoksi koko maakunnan kattavan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma syntyi eri toimijoiden maakunnallisena yhteistyönä osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa vuosina 2018–2019.

Hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu lapsia, nuoria ja perheitä koskevien kunta, sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen, seurakuntien lapsi- ja perhemyönteisen yhteistyön ja sitä käytännössä toteuttavan perhekeskustoiminnan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on nostettu esille joitakin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia kuvaavia mittareita sekä muutosohjelman aikana kerättyjä lasten, nuorten ja perheiden kokemuksia. Etelä-Savon hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 koskee 0-29-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

– Maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman kokoamisella halutaan sovittaa eri toimijoiden yhteistyönä entistä paremmin yhteen lapsille, nuorille ja perheille suunnatun toiminta, tuet ja palvelut heidän tarpeitaan vastaavaksi ja hyvinvointia vahvistavaksi kokonaisuudeksi, kertoo Essoten lastensuojelun palvelupäällikkö Johanna Will-Orava.

Maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman lisäksi jokaisessa kunnassa kootaan omat kuntakohtaiset tavoitteet ja keinot huomioiden maakunnallisessa yhteistyössä sovitut painopistealueet. Essote on ollut osaltaan mukana kuntakohtaisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue lisää

Lastensuojelun perhehoidon  palkkio nousee hitusen

Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset olivat päätöksenteossa myös. Perhehoitopalkkio nousee tämän vuoden 800 eurosta ensi vuoden 817 euroon. Vuoden 2020 kulukorvausta on korotettu 0,77 prosenttia.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pari Marjakangas (virat)
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Santeri Seppälä (terveyspalvelujen virat)
Terveyspalvelujen vt. johtaja
Essote
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Johanna Will-Orava (perhe- ja sosiaalipalvelujen asiat)
Lastensuojelun palvelupäällikkö
Essote
johanna.will-orava [at] essote.fi
044 794 2393