Sote-uudistukseen liittyvät lausunnot työllistivät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallitusta (27.10.).

Maan hallituksen maakunta- ja sote-uudistuspaketista olivat pyytäneet lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö. Stm pyysi lausuntoa myös sote-palvelujen tuottamisesta.

Lisäksi hallitus antoi lausunnon pelastustoimen järjestämisestä. Pelastustoimeen läheisesti liittyvä ensihoito on nykyisen terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirien tehtävä ja lakiluonnoksessa vastuu olisi siirretty yliopistosairaaloiden maakunnille, täällä Pohjois-Savoon.

Essoten hallitus ei kannattanut lakiesitystä vaan piti parempana, että Etelä-Savon maakunta järjestää jatkossa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut. Ensihoidon pitämistä kunkin maakuntien toimintana myös lausunnossa sote- ja maakuntauudistuksesta.

Essoten hallitus vie lausunnot maakunta- ja sote-uudiostuksen lakipaketista sekä pelastustoimen laeista kuntayhtymän valtuuston päätettäväksi. Sote-palvelujen tuottamisesta hallitus antoi suoraan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet

Hallitus nimesi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisen alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet. Essoten alueellisen neuvoston kokoonpano muodostuu lähinnä kuntien vastaavien neuvostojen edustajista.

Hallitus valitsi seuraavat henkilöt vanhus- ja vammaisneuvostoon 1.1.2017 alkaen: Kauko Väisänen Mikkelin vammaisneuvosto, Hannu Karttunen Mikkelin vanhusneuvosto, Hannele Vitikainen Hirvensalmen vanhus- ja vammaisneuvosto, Pentti Laitinen Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, Aaro Väätäinen Mäntyharjun vanhus- ja vammaisneuvosto, Olavi Tolonen Pertunmaan vanhusneuvosto, Eija Luukkonen Juvan vanhusneuvosto ja Helvi Valtonen Puumalan vanhusneuvosto. Sihteerinä ja Essoten edustajana toimii Mikkelin vanhusneuvoston sihteeri Päivi Meskanen.

Essoten hallitusta edustaa neuvostossa Mali Soininen ja hänen varahenkilönsä on Tuula Vornanen.

Katso koko Essoten hallituksen esitysta

Katso Essoten lausunto pelastustoimen järjestämisestä

Katso Essoten lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Katso Essoten hallituksen lausunto maakuntauudistuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta ja niihin liittyvistä laeista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen@esshp.fi
puh. 050 522 8677