Essoten hallitus valitsi (28.3.) puitesopimusurakoitsijoita tekemään töitä Mikkelin keskussairaalaan varsinaisten rakennustöiden urakka-alueiden ulkopuolelle.

ESPER-hankkeessa joudutaan etenkin saneerausosissa tekemään muun muassa töitä varsinaisen urakka-alueen ulkopuolella ja sairaalan toimivissa tiloissa, joissa on tärkeää joustava, nopea työ ja käyttäjien toiminnan ottaminen huomioon töitä tehtäessä. Tämä onnistuu parhaiten kokeneiden puitesopimuskumppaneiden avulla. Aiemmat puitesopimukset olivat päättyneet.

Puitesopimusurakoitsijoiksi valittiin seuraavat toimijat:

Rakennusurakoitsijat:

Saimaan seudun erikoisrakentajat Oy
Mikkelin Nostajat Oy

LVI-työt:

Are Oy
Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy
JP-yhtiöt Oy

Sähkötyöt:

Are Oy
Sensio Oy
Sioma Oy
Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy
Mikkelin Sähköasennus Oy

Lue lisää

Korvattujen potilasvahinkojen määrä laski

Hallitus merkitsi tiedoksi korvattujen potilasvahinkojen määrät ja hyväksyi 2018 sairaanhoitotoiminnan arviointiraportin, jonka mukaan erikoissairaanhoito jatkui pääpiirteittäin entisellään. Vuoden suurimpia muutoksia ja tapahtumia olivat muun muassa ns. keskittämisasetuksen edellyttämät leikkausten siirtymät pääosin yliopistosairaalaan, sote-uudistuksen valmistelu ja silmälääkäreiden työn siirtymä yrityksen hoitamaksi.

Korvattuja potilasvahinkoja tapahtui vähemmän kuin aiempina vuosina. Potilasvahinkojen määrä laski edellisvuoden luvusta 51 vuoden 2018 lukuun 44.

Potilasvakuutuskeskus tiedottaa vuosittain potilasvahinkojen määrät, maksetut korvaukset ja muut tilastotiedot.

Lue raportti täältä

Katso tietoja potilasvahinkojen määrästä täältä

Tilinpäätös 2018 lähti eteenpäin

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Seuraavaksi tilinpäätös menee tarkastuslautakunnalle ja myöhemmin kuntayhtymän valtuuston käsittelyyn.

Tilinpäätös osoittaa noin 70 000 euroa alijäämää, koska talousarvioita suuremmat kulut laskutetaan perussopimuksen mukaan jäsenkunnilta. Tosiasiallinen alijäämä viime vuodelle on noin 15,1 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Lue tilinpäätöksen ennakkotietojen tiedote

Yhtiökokouksiin nimettiin edustajia

Hallitus nimesi UNA Oy:n 12.4. pidettävään yhtiökokoukseen edustajaksi hallintojohtaja Pasi Marjakankaan ja antoi tälle ohjeistusta.

UNA-yhteistyö on maakuntien ja julkisten sote-toimijoiden yhteinen keino tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä.

Lue lisää UNA:n yhtiökokouksesta

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen nimettiin hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd). Yhtiö tuottaa kiinteistönhuollon, siivouksen ja ruokahuollon palveluja Etelä-Savossa.

Lue lisää Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä

Istekki Oy:n yhtiökokoukseen nimettiin talousjohtaja Vesa Vestala. Istekki Oy toimii informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaationa erityisesti sote-toimijoiden kanssa.

Lue lisää Istekki Oy:n yhtiökokouksesta

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Vesa Vestala
Kuntayhtymän johtajan sijainen, talousjohtaja
Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Ilkka Tarvainen (raportti sairaanhoidosta, potilasvahingot)
Ylilääkäri, johtajaylilääkärin sijainen, Essote
ilkka.tarvainen [at] essote.fi
044 351 2336

Pasi Marjakangas
Hallintojohtaja
Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601