Essoten omistajakunnat ovat edellyttäneet, että kuntayhtymä selvittää mahdollisuutta myydä omistamiaan kiinteistöjä säästöjen aikaansaamiseksi. Essoten hallitus päätti hankkia neuvonantajan selvittämään myyntiprosessin mahdollisuuksia. Hallitus hyväksyi myös kauppakirjan Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä.

Essoten hallitus päätti edistää sairaalarakennusten myyntiä hyväksymällä neuvonantajaa koskevan kilpailutuksen. Neuvonantajan kustannusarvio on noin 55 000 euroa. Esimerkiksi keskussairaalan ja perhetalon, mielen ja kuntoutuksen talon ja sairaalaparkin yhteenlaskettu tasearvo on lähes 156 miljoonaa euroa.

Kokouksessa Risto Ockenström esitti lisäyksenä kuntayhtymän johtajan esitykseen, että mahdollinen kiinteistöjen myyntiä koskevan päätösesityksen tekeminen edellyttää hyvinvointialueen ja jäsenkuntien suostumuksen.

Risto Ockenströmin lisäyksestä äänestettiin ja se tuli hyväksytyksi siten, että kuntayhtymän johtajan esitys sai 4 ääntä ja Risto Ockenströmin 7 ääntä.

– Rakennusten, tai osan niistä, realisointi on yksi mahdollinen keino tasapainottaa kuntayhtymän taloutta. Neuvonantajan kanssa kartoitamme mahdollisia myytäviä kohteita ja potentiaalisia ostajia myöhempää päätöksentekoa varten. Tavoitteenamme on löytää kotimaisia omistajia, Essoten hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä sanoo.

Mahdollisen myymisen lähtökohtana on, että ostaja vuokraa kiinteistöt Etelä-Savon hyvinvointialueen käyttöön. Samalla Essotella olisi mahdollisuus saada aikaan myyntituloja. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole vielä mitään päätöstä siitä, mitä rakennuksia myytäisiin, tai myydäänkö niitä ylipäätään.

– Tärkeää on huomioida, että vielä ole kyse myynnistä. Nyt tehdyllä hallituksen päätöksellä alkaa alustava kartoitusvaihe siitä, löytyykö ylipäätään ostajakumppaneita. Jos hanke etenee, kyseessä on vielä monivaiheinen prosessi, jossa tullaan myös tekemään useita päätöksiä, Essoten talousjohtaja Vesa Vestala toteaa.

Hallitus oikeutti myös kuntayhtymän johtajan tekemään hankintapäätöksen neuvonantajapalveluista kilpailutuksen päätyttyä.

Aiheesta enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa:

https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022481-5

Hallitus hyväksyi kauppakirjan Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä

Hallitus hyväksyi kokouksessaan kauppakirjan, jonka mukaisesti kuntayhtymä myy kaikki omistamansa Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeet Pihlajalinna Terveys Oy:lle. Hallitus myös valtuutti hallinto- ja henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan kaupan osapuolten sopimana ajankohtana, mikäli valtuuston osakkeiden myynnille asettama hintaraja kauppahinnalle toteutuu. Hallitus myös oikeutti hallinto- ja henkilöstöjohtajan tekemään ja hyväksymään vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia korjauksia asiakirjoihin.

Kauppakirjan mukaan Pihlajalinna Terveys Oy ostaa Essoten ja Suur-Savon Osuuskaupan kaikki Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeet. Suur-Savon Osuuskaupalla on 51 % osakkeista ja Essotella on 49 %. Kauppakirjan mukaan Pihlajalinna Terveys Oy saa Etelä- Savon Työterveyden omistusosuuden Lääkärikeskus Ikioma Oy:stä, joka on 80,15 %. Alustava kauppahinta on yhtensä noin 8 miljoonaa euroa. Essoten osuus on 49 % eli noin 4 miljoonaa euroa.

Aiheesta enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa:

https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022481-10

Hallitus hyväksyi Essoten henkilöstöohjelman vuodelle 2022

Henkilöstöohjelman pohjaa kuntayhtymän strategiaan ja yhteisiin arvoihin. Tavoitteena on työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen osana päivittäistä toimintaa. Lisäksi keskiössä on tiedolla johtaminen niin, että henkilöstöresurssit ja osaamisen suunnittelu vastaavat muuttuviin asiakas- ja palvelutarpeisiin.

Aiheesta enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa, joissa myös henkilöstöohjelma liitteenä:

https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022481-3