Organisaation kehittämiseksi Essoten henkilöstölle esitetty kysely sai hyvän vastaanoton. Vastausprosentti nousi peräti 78:aan eli kaikkiaan 2760 essotelaista vastasi kyselyyn.

Työterveyslaitoksen toteuttamaan Mitä kuuluu? -kyselyyn osallistui useita sairaanhoitopiirejä ja sote-kuntayhtymiä. Näiden kautta saadaan hyvää vertailutietoa organisaatioiden kesken, kun yleinen vastausprosentti oli korkea, kaikkiaan 72 prosenttia ja vastaajia kaikkiaan 23 960.

– Näin korkea vastausprosentti osoittaa essotelaisten halua kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Saimme luotettavalla tavalla selville vahvuutemme ja kehittämiskohteemme, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Verrattuna muihin kyselyn toteuttaneisiin organisaatioihin Essoten lukemat seurailivat organisaatiotasolla pääpiirteittäin vastaavia lukuja. Kortelaista ilahduttaa erityisesti hyvät työhön suhtautumisen asenteet, jota tukee se, että lähiesimiesten toimintaa pidetään laajasti oikeudenmukaisena.

– Kaksi kolmesta kokee työn imua useammin kuin viikoittain. Useampi kuin neljä viidestä sanoo panostavansa työhön. Luvut kertovat vahvasta sitoutumisesta työhön, kiittelee Kortelainen.

Koko organisaation tasolla selkeä kehittämisen paikka löytyi työyhteisönä toimimisessa. Työyhteisön suhteen kysyttiin muun muassa sitä, miten toimivaa on yhteistyö työyhteisössä, onko työyhteisö tavoitteellinen ja tukeeko työyhteisö esimiestyötä.

– Työyhteisöä koskevat luvut olivat kautta linjan hitusen heikommat kuin vertailuaineistossa. Hieman alle kaksi kolmesta pitää työyhteisön yhteistyötä toimivana. Seuraavaksi sitten alamme etsiä yhdessä keinoja kehittyäksemme työyhteisönä, sanoo henkilöstöjohtaja Merja Vihanto.

Vastuualueittain ja työyksiköittäin luvut saattavat heitellä huomattavasti koko organisaation ja varsinkin muiden tutkimukseen osallistuneiden suhteen.

Kyselyn käsittely alkoi kuntayhtymän johtoryhmästä (18.12.), jonka jälkeen vastuualueiden johtoryhmät käyvät ne läpi. Tammikuusta lähtien vastauksia käydään läpi työyksiköittäin. Tulosten käsittelyssä yksiköissä painotetaan kehittämisehdotuksia ja voimavarojen tunnistamista. Kyselystä seuraavat toimenpiteet aloitetaan läpikäyntien jälkeen.

Kyselyn läpikäyntiä avustaa portaali, josta tulokset löytyvät. Portaaliin merkitään myös toimenpiteet, joiden avulla epäkohtiin puututaan.

Kysely toistetaan myöhemmin, jotta nähdään ovatko kehittämistoimenpiteet auttaneet.

Kyselyn käytännön järjestämisestä vastasivat Työterveyslaitos, jonka tutkijat ovat tehneet aiemmin vastaavan selvityksen Siun sotessa Joensuussa.  Nyt Essoten lisäksi kyselyyn osallistuvat myös Lappeenrannan Eksote, Kainuun sote, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, POP-maakunta/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja edelleen myös Siun sote (ja Meijän maakunta eli Pohjois-Karjalan tuleva maakunta).

Mitä kuuluu? -kysely oli ajoitettu pääasiassa marraskuulle (30.10-27.11) ja kyselyä jatkettiin Essotessa joulukuun puolella.

Lisätietoja

Merja Vihanto
Henkilöstöjohtaja
Essote
044 351 2382
merja.vihanto [at] essote.fi