Essoten hallitus käsitteli vuoden 2022 toista neljännesvuosiraporttia. Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutumien perusteella vuoden talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 9,8 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Ennusteen mukaan jäsenkuntalaskutus tulee ylittämään talousarvion noin 18,9 miljoonalla eurolla.

Koronapandemian aiheuttamat epävarmuudet talouden suunnitteluun jatkuvat edelleen. Vastoin ennakko-odotuksia vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon koronakustannukset ovat olleet samalla tasolla kuin vuotta aiemminkin, noin viisi miljoonaa euroa. Valtiolta saatavat koronakustannusten korvaukset tilitetään suoraan jäsenkunnille, kunhan niistä on päätetty.

Haastava henkilöstötilanne on heikentänyt vuoden talousarvioennustetta noin kahdella miljoonalla eurolla. Saman suuruista ylitystä ennustetaan asiakaspalveluihin.

Tarvittavat talousarviomuutokset konkretisoituvat syksyn aikana.

Neljännesvuosikatsaus 1–6/2022

Essote alentaa koronatestauksen hintoja ja hyvittää takautuvasti kunnille

Hallitus päätti alentaa jäsenkunnille kohdistuvaa koronatestauksen hintaa. Testaushintaa käsiteltiin viimeksi toukokuussa, jolloin hinta päädyttiin vielä pitämään 250 eurossa. Testaushintaan kuulunut tartunnanjäljitys on nyt jäänyt pois ja päivitetyn testaussuosituksen myötä myös testimäärät ovat vähentyneet.

– Olemme laskeneet, että testauksen hinnan tulisi olla tämän hetken kulujen mukaan 140 euroa. Tämä hinnanmuutos astuu voimaan syyskuun alussa. Jäsenkunnille hyvitetään 110 euron hinnan erotus vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden ajalta, talousjohtaja Vesa Vestala kertoo.

Jäsenkunnille hyvitettävä määrä asettuu Vestalan mukaan reiluun neljään miljoonaan euroon.

Lisätietoa esityslistassa ja pöytäkirjassa

Sisäinen tarkastus antoi parannus- ja kehittämisehdotuksia

Hallitus kuuli kaksi sisäisen tarkastuksen raporttia. Ne esitteli tarkastuspäällikkö Kirsi Ollikainen. Ensimmäinen tarkastusraportti koski henkilöstöyritys Sarastia Rekry Oy:n palvelua ja kannattavuutta. Toinen raportti käsitteli terveyspalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen operatiivista toimintaa johtavan tilannekeskuksen toimintaa varahenkilöstöjärjestelmän osalta.

Seppälä ja Kaukonen kutsutaan jäljellä oleviin hallituksen kokouksiin

Tiiviin vuorovaikutuksen takaamiseksi Essoten ja Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun välillä Essoten hallitus päätti kutsua kokouksiinsa hyvinvointialueen johtavat viranhaltijat Santeri Seppälän (hyvinvointialuejohtaja) ja Niina Kaukosen (ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja). Molemmat ovat äskettäin siirtyneet Essotesta hyvinvointialueen palvelukseen. Nyt heillä on Essoten hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.