Erikoissairaanhoidossa voidaan saavuttaa merkittäviä yhteisiä hyötyjä, kun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiivistävät yhteistyötään. Tähän tulokseen tuli asiasta kuntayhtymien toimeksiannosta esiselvityksen tehnyt hallintotieteiden tohtori, MBA Jouko Luukkonen, LGR-Consulting Oy:stä.

Lue esiselvitys tästä: esiselvitys jouko luukkonen

Esiselvityksessä tarkasteltiin Essoten ja Keski-Suomen keskussairaaloiden toiminnan nykytilaa eli millaista osaamista ja palvelutarjontaa kahden kuntayhtymän keskussairaaloissa on, millaisia yhteistyön mahdollisuuksia voidaan tunnistaa henkilöstön liikkuvuudessa ja potilasohjauksessa sekä mitä palveluita ja minkä verran sairaalat ostavat muilta palvelujen tuottajilta.

Kuntayhtymien johtavat luottamushenkilöt ja johto linjasivat yhteistyön jatkoa

Essoten ja KSSHP:n hallitukset pitivät tänään (12.4.2019) yhteisseminaarin, jossa käytiin keskustelua siitä, onko sairaaloiden tiiviimmälle yhteistyölle edellytyksiä ja millaisia yhteistyövaihtoehtoja kannattaa mahdollisesti työstää eteenpäin.

Seminaarissa todettiin, että yhteistyön tiivistämiselle on esiselvityksen perusteella löydettävissä yhteinen visio, jonka pohjalta asiaa voidaan lähteä viemään eteenpäin.

– Jatkotyöskentelylle perustetaan yhteinen ohjausryhmä, jossa on mukana molempien kuntayhtymien johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Ohjausryhmä tulee perustamaan asiantuntijaryhmiä, jotka tekevät käytännön ehdotuksia yhteistyöstä: terveydenhuollon ammattilaiset esittävät näkemyksensä, miten yhteistyötä voidaan tiivistää, kertoo Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Tavoitteena on, että seuraavan vaiheen ehdotus valmistuu elokuun 2019 loppuun mennessä.

Kuntayhtymien välillä tehdään jo nykyisin yhteistyötä. Terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat liikkuvat sairaaloiden välillä muun muassa urologian, ortopedian ja traumatologian erikoisaloilla.  Nykyinen yhteistyö perustuu kuitenkin enemmän potilaskohtaiseen tarpeeseen kuin pitkälle tähtäävään kumppanuuteen.

– Meidän molempien kuntayhtymien kannalta olisi erittäin tärkeää saada mm. käytettävissä oleva kapasiteetti tehokäyttöön niin osaavan henkilöstön, kuin tukipalveluidenkin näkökulmasta. Uskon, että muun muassa edellä mainitut asiat toteuttamalla meidän on mahdollista saada merkittäviä kustannushyötyjä puolin ja toisin, summaa KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen.

KSSHP vieraili Mikkelin keskussairaalassa. Yhteiskuvassa vasemmalta lähtien KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen, talousjohtaja Vesa Vestala (Essote), johtajaylilääkäri Vesa Kataja (KSSHP), kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen (Essote), hallituksen pj. Aira Kietäväinen (Essote), johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski (Essote), hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell (KSSHP), hallituksen 1. varapj. Tony Melville (KSSHP), johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine (KSSHP), valtuuston pj. Leena Yksjärvi (KSSHP), hallituksen 2. varapj. Tuula Nieminen (KSSHP), talousjohtaja Aija Suntioinen (KSSHP), konsultti Jouko Luukkonen, hallituksen varapj. Arto Seppälä (Essote).

Väestöpohjaltaan KSSHP on noin 2,5-kertainen Essoteen verrattuna. Essoten alueella on noin 102 000 asukasta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 275 000. Talousluvuiltaan kuntayhtymät ovat suunnilleen samansuuruisia, koska Essoten tarjoamat palvelut sisältävät myös seitsemän siihen kuuluvan jäsenkunnan peruspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. KSSHP on erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaanhoitopiiri.

– Tavoitteenamme on varmistaa sairaaloiden ammattilaisten korkeatasoinen osaaminen alueen asukkaiden parhaaksi myös tulevaisuudessa. Muuttuva toimintaympäristö haastaa kaikki alan toimijat miettimään uudenlaisia ratkaisuja, toteaa KSSHP:n hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell.

Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa raportissa (2019:31) kannustetaan sairaanhoitopiirejä luomaan yhteisiä toimijoita.

– Jo pelkästään kahden suuren organisaation yhteistyön mahdollisuuksien täsmentäminen on vaativa tehtävä. Tämän vuoksi ainakin aluksi jatkotyössä etenemme Essoten ja KSSHP:n kahdenväliseltä pohjalta, sanoo Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen.

Lisätietoja

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Juha Kinnunen
Johtaja
040 5675415

Leila Lindell
hallituksen puheenjohtaja
040 3565899

Essote

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
050 522 8677

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja
050 349 1353