Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) hallitukset tapasivat yhteisseminaarissa Savonlinnassa 21.11.2017. Tapaamisessa luotiin yhteisiä suuntaviivoja sote- ja maakuntauudistuksessa etenemiselle.

Tapaamisen tarkoituksena on yhteinen tie ja yhteinen tavoite, eli palvelukykyiset, tehokkaat ja toimiva palvelut Etelä-Savon asukkaille, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen tiivisti avauspuheessaan.

– Molemmilla hallituksilla on yhteinen näkökulma, josta lähdemme liikkeelle. Se on kahden päivityssairaalan malli, joka turvaa palvelut Mikkelin ja Savonlinnan seudulla. Pian on myös sovittava järjestämisen ja liikelaitoksen hallintopaikoista, jotta pääsemme jatkamaan yhteistä hyvää suunnittelua, Nousiainen sanoi.

– Valtiovallan taholta on laitettu meille kovat paineet ja puristus. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuus on meidän kaikkien harteilla. Olen silti hyvin luottavainen, että tulevaisuus on meille valoisa, Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen sanoi.

Sosterin ja Essoten kuntayhtymäjohtajille muutosjohtajien roolit

Yhteisiä päätöksiä Essote ja Sosteri ovat jo tehneet erikoissairaanhoidossa kirurgiassa. Yhteinen kirurgian ylilääkärin virka on vastikään perustetuttu molempien hallitusten päätöksellä. Virkaan valittava henkilö tulee koordinoimaan leikkaustoimintaa kahdessa keskussairaalassa.

Yhteistyö syvenee ensi vuoden alusta myös niin, että Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro lähtee muutosjohtajana viemään eteenpäin Essoten ja Sosterin toiminnot yhdistävän liikelaitoksen ja muun maakunnan oman sote-tuotannon valmistelua. Essoten kuntayhtymäjohtaja Risto Kortelainen on puolestaan muutosjohtajana valmisteluvastuussa maakunnan koko sote-järjestämisen kokonaisuudesta. Näin valmistaudutaan sote-lakien mahdolliseen hyväksyntään maaliskuulla 2018.

– Etelä-Savossa laitamme palvelumme hyvään iskuun ja turvamme palvelut maakunnan asukkaille. Olemme lähteneet kivutta liikkeelle, Risto Kortelainen totesi Sosterin ja Essoten alueen lehdissä julkaistuun yhteiseen mainoskampanjaan viitaten.

Kortelainen myös totesi, että maakunnan kuntien ja sote-kuntayhtymien on hyvä nyt lähteä yhteisesti selvittämään sote-tilojen tulevaa kehittämistä ja hallinnointia.
Liikelaitoksen toiminta suunnitellaan mm. niin, että se vastaa heinäkuussa 2018 voimaan tulevaan keskittämisasetukseen.
– Lähtökohtana on, että turvaamme päivystyspalvelut Etelä-Savossa kahdessa sairaalassa, ja lähipalvelut säilytetään vahvana. Meri-Lapin tilanteeseen liittyen meille on tullut tiedusteluja siitä, olemmeko Etelä-Savossa menossa vastaavaan suuntaan ja palkkaamassa ulkopuolista selvityshenkilöä tätä varten. Näin ei todellakaan ole, vaan meillä on maakunnassa hyvät selvityshenkilöt omasta takaa, Panu Peitsaro sanoi.

Peitsaro keskittyy muutosjohtajan työhön ensi vuodesta alkaen lähes kokoaikaisesti ja Kortelainen tekee muutosjohtajan työtä omaan virkatyöhönsä sisältyen. Kokouksessa hallitusten edustajat kiittelivät laajalti lämminhenkistä tunnelmaa. Kokouksessa käsiteltiin myös mm. yhteistä yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa ja tilaratkaisuja, kuten Mikkelin keskussairaalan ESPER-hanketta ja Sosterin pääterveysaseman uudisrakennusta.

Lisätiedot:


Aira Kietäväinen
Essote, hallituksen puheenjohtaja
050 349 1353

Pekka Nousiainen
Sosteri, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja
044 281 3301

Risto Kortelainen
Essote, kuntayhtymäjohtaja
050 5228 677

Panu Peitsaro
Sosteri, kuntayhtymäjohtaja
044 417 3333