Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) myöntää harkinnanvaraisia avustuksia vastikkeelliseen toimintaan järjestöille, yhdistyksille tai säätiöille, jotka toimivat Juvan, Kangasniemen, Hirvensalmen, Mikkelin,  Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan alueella.

Toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveyspalveluissa tuotettavia palveluita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joissa pääpaino on:

  • Terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemisessa
  • Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä
  • Omatoimisuuden ja itsehoidon lisäämisessä
  • Eri-ikäisten syrjäytymisen ennalta ehkäisevässä tai korjaavassa toiminnassa
  • Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä
  • Vertaistuessa, jonka kohderyhminä voivat olla esim. lapset, nuoret, pienituloiset perheet ja ikääntyneet

Essote ei myönnä eikä käsittele avustushakemuksia liiketoimintaan, yksityisille henkilöille eikä myöhässä tulleita hakemuksia. Kesken vuotta jätetyt hakemukset käsitellään vain erityisperusteluin. Avustusta voidaan myöntää vuokrakuluihin vain erityistapauksissa. Avustuksilla ei tueta myöskään lehti-ilmoittelua.

Tarkemmat tiedot avustusperusteista löydät Essoten avustusohjeesta: essoten avustusohje

Hakemuksessa on yksilöitävä minkä kunnan alueella järjestö toimii. Avustukset vuodelle 2020 päättää kuntayhtymän johtaja helmikuussa 2020. Ennen maksatusta on toimitettava vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös (tase ja tuloslaskelma) sekä tilintarkastajan lausunto.

Avustukset on haettava sähköisellä lomakkeelle, jonka löydät täältä. Vuoden 2020 avustuksien viimeinen hakupäivä on 8.10.2019. Hakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma vuodelle 2020 sekä selvitys mihin toimintaan avustusta haetaan sekä mihin vuodelle 2019 myönnetty avustus on käytetty. Edellisen päättyneen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto on liitettävä hakemukseen mukaan, jos hakija ei ole hakenut järjestöavustusta aikaisemmin vuodelle 2019. Hakemuksessa on mainittava onko edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat toimitettu.

Lisätietoja

Pasi Marjakangas
Hallintojohtaja
044 351 9601
etunimi.sukunimi(at)essote.fi

Kirsi Ollikainen
Hallintopäällikkö
044 794 2064
etunimi.sukunimi(at)essote.fi