Essoten päättäjät ja johtavat virkamiehet pahoittelevat, että sote-ministeriryhmän maakuntajaon esityksessä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue on ehdotettu siirrettäväksi Pohjois-Savon yhteyteen.

Katso ministeriryhmän tilaisuuden materiaali tästä

Ministeriryhmä esitteli perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johdolla keskeiset linjaukset (5.6.).Maan hallitus pyytää lausunnoissa myös kantaa Etelä-Savon rakentamisen nykyisen maakunnan pohjalta.

– Meille ministeriryhmän pohjaesitys näyttäytyy hallitusohjelman vastaisena toimena, isona tappiona Etelä-Savolle ja outona koko sote-uudistuksen kannalta. Linjaus voi avata sote-uudistuksen aluemuutostarpeita koko maassa. Essoten alueelle rakentuva maakunta selviäisi 100 000 asukkaan väestöpohjalla uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tulemme lausumaan tietysti koko maakunnan säilyttämisen vaihtoehdon puolesta kuten olemme jo aiemmin tuoneet julki, sanoo Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk).

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen pitää ministereiden pohjaesitystä oleellisesti supistetusta valitettavana, mutta parempana lähtökohtana kuin aiemmin julkisuudessa olleita tietoja. Nyt julkituoduissa esityksissä ei muun muassa tehdä enää eroa sote-maakunnan ja muun maakunnan välillä.

– On hyvä, että voimme aidosti lausua eri vaihtoehdoista. Lakitekstit on tietysti luettava tarkkaan lausuntoja varten ja katsottava, mitä tällainen erikoisempi maakunnan hajottamisen perustuva esitys merkitsee esimerkiksi perustuslain näkökulmasta, Kortelainen pohtii.

Kortelainen uskoo jo valmisteilla olevan Essoten alueeseen perustuvan sote-maakunnan saavan hyvin maakuntavalmistelun hankerahoitusta, jonka jakoprosessi on kesken. Essoten kahdeksan kunnan alueeseen perustuva sote-maakunnan valmistelu jatkuu.

– Olemme jo aloittaneet työn hyvässä yhteistyössä Pieksämäen, Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Vaalijalan kanssa. Essote kulkee aivan kärjessä peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisessa eli ns. sote-integraatiossa. Nyt haluamme viedä soten uudelle tasolle ja siitä hyötyy koko maa. Essoten alue ei saa kärsiä ministeriryhmän ratkaisusta, Kortelainen vaatii.

Kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja ja Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä (sd) harmittelee ministeriryhmän ratkaisua.

– Essoten alue kyllä sotena pärjäisi, mutta ehdotetulla menettelyllä koko Etelä-Savon alueen kehitys vaikeutuisi merkittävästi. Yksipuoliset toimet yhdessä asiassa johtavat helposti toispuoleisiin ratkaisuihin toisissa. Tästä Etelä-Savossa olisi pitänyt päästä yli jo ajat sitten. Yhdessä olisimme vahvempia, arvioi Seppälä.

Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok) hämmästelee, että lait on kirjoitettu yksipuolisesti Itä-Savon KYS-suunnan näkökulmasta. Samalla kuitenkin pyydetään lausuntoa nykyisen maakunnan pohjalta rakentuvasta vaihtoehdosta.

– Maakunnan enemmistön ääntä ei ole nyt kuultu. Ehdotetun ratkaisun vaikutukset ulottuisivat laajalti Itä-Savon ulkopuolelle ja muuttaisivat monia muita aluejakoja, Aho muistuttaa.

Aho pitää ratkaisua ongelmallisena myös työpaikkansa Etelä-Savon pelastuslaitoksen näkökulmasta. Aho on ammatiltaan palomestari.

– Ollaanko nyt hajottamassa Etelä-Savon erinomaisesti toimiva pelastuslaitos?, Aho kysyy.

Katso ministeriryhmän tilaisuuden materiaali tästä

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja
Essote
aira.a.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Arto Seppälä
Hallituksen varapuheenjohtaja
Essote
arto.seppala [at] mikkeli.fi
044 794 2208

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677