Neljä naista rivissä, kahdella käsissään palkintodiplomit, kahdella käsissään kukkakimput
Susanna Lempiäinen, Niina Kaukonen, Mervi Gynther (Esedu) ja Anne Partti vastaanottivat Essoten kotihoidon palkinnot Finlandia-talolla.

Finlandia-talolla Helsingissä juhlistettiin 7. joulukuuta kuntatyön kehittämistä. Kuntatyö2030 -ohjelman gaalassa palkittiin kolme Suomen kekseliäintä kuntaa, Liminka, Kangasala ja Lempäälä. Lisäksi palkittiin yksittäisiä kunta-alan työelämän kehittämistekoja eri toimialoilta lähes 200 kehittämisteon joukosta.

Essoten kotihoito huomioitiin kahdesta kehittämisteosta, kotihoidon uudesta perehdytyspelistä sekä kotihoidon työntekijälähtöisen työn kehittämisen prosessista.

– Arvostamme suuresti, että kotihoidon kehittämistyömme nousee esiin. Kotihoito on tämän hetken ja tulevaisuuden painopistealue ikääntyneiden palveluissa, vanhus- ja vammaispalveluiden palvelupäällikkö Maija Loponen kertoo.

Molempia Essoten kehittämistekoja on koordinoinut Essoten hallinnoima Vetovoimainen kotihoito -hanke, joka jatkuu ensi tammikuun loppuun saakka:

– Nämäkin palkinnot osoittavat, että hankkeessa on tehty merkityksellistä kehittämistyötä kotihoidon arkeen. Hankkeen tulokset ovat jäämässä pääsääntöisesti myös pysyväksi käytännöksi, Loponen muistuttaa.

Vuoden 2020 alussa alkanutta Vetovoimainen kotihoito -hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus sekä toteuttajatahot.

Kuntatyö2030 -ohjelmassa edistetään kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tehdä hyvää kuntatyötä näkyväksi. Sen taustalla ovat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Essoten kotihoidon palkitut kehittämisteot:

1) Perehdy kotihoitoon pelaamalla

Seppo -perehdytyspelin kehittämisen taustalla on toimintamallin uudistaminen ja perehdytysprosessin tekeminen entistä enemmän yhteisölliseksi. Sähköinen selainpohjainen perehdytyspeli on moniulotteinen ja innostava tapa oppia vastuualueen ja työtehtävän toimintatapoja. Perehdytyspeli mukailee sähköistä perehdytysopasta syventäen ja esittäen perehdytettäviä asioita vanhasta poikkeavalla tavalla.

Peli vaatii pohjakseen perehdytysoppaan lukemisen, joten se tekee samalla näkyväksi työntekijän perehtymisvaiheen. Perehdytyspeli kehitettiin kotihoidon työntekijöiden ohjeistuksen pohjalta.

Lue lisää Seppo-perehdytyspelistä.

2) Työntekijät oman työnsä kehittäjinä kotihoidossa

Essoten kotihoidossa haluttiin kehittää työn vetovoimaisuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Tavoitteena oli saada käytäntöön työntekijöiden ajatuksia siitä, miten heidän kokemaansa työn hallinnan tunnetta voidaan lisätä, edeten samalla kohti kotihoidon yhteisiä laatu- ja vaikuttavuustavoitteita.

Kotihoidon työntekijöille ja esimiehille järjestettiin kuuden työpajan sarja. Mukana pajoissa oli henkilöstöä ja esimiehiä kotihoidon eri toimipisteistä ja lisäksi hankkeen henkilöstöä. Työpajojen aiheet liittyvät kotihoidon roolien ja vastuiden selkeyttämiseen, valmentavaan esimiestyöhön sekä osallistavaan tiedolla johtamiseen.

Yhteiskehittämisen myötä syntyi Kotihoidon tiimien tehtäväkirja, joka on luotu yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa. Kirja kokoaa yhteen työpajoissa käsitellyt teemat ja tukee kotihoidon yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tuomista arkeen käytännönläheisten vinkkien avulla. Työkirjat lisäävät työntekijöiden osallisuutta omaa työtä koskevassa päätöksenteossa.

Lisäksi esimiehet saivat omat kehittymissuunnitelmat, joissa voi yhdessä työntekijöiden kanssa arvioida oman tiimin tilannetta ja priorisoitavat kehittämisteemat omalle alueelle. Myös osallistava tiedolla johtamisen vuosikello jää kotihoitoon käyttöön.

Lue lisää kotihoidon työn kehittämisestä.