Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on myöntänyt yhdessä La Carita -säätiön kanssa tunnustuspalkinnon hyvästä vanhustyöstä Essoten kotihoidolle.

Valtakunnallisesti palkittiin kolme vanhustyön toimijaa, ja Essoten lisäksi tunnustuksen saivat Jalasjärven kotihoito sekä Palvelukoti Pohjolan ryhmäkoti Orion Tampereella.

La Carita -säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Palkinnot julkistettiin 16.3. SuPer Ammatillinen opintopäivä 2021 -koulutuswebinaarin yhteydessä.

Essoten kotihoidon palkitsemisen perusteena on kotihoidon systemaattinen kehittäminen säännöllisen asiakas- ja henkilöstöpalautteen pohjalta. Kotihoitotyön veto- ja pitovoima on kasvanut ja omaisten tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt: asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 93 % voisi suositella saamaansa palvelua.

Kotihoidossa työntekijöiden ammatillisuutta tuetaan osaamiskartoituksiin perustuvien koulutusten ja perehdytyksen avulla. Korona-aikana asiakasviestintää on tehostettu ja hoidon jatkuvuus on pyritty turvaamaan tuttujen hoitajien avulla.

Kirje tuntemattomalle  -projekti eli vapaaehtoisten kirjoittama kirje kotihoidon asiakkaille on ollut hieno innovaatio, joka toteutettiin yhteistyöverkoston kanssa.

Kotihoidon etäpalvelua on vahvistettu ja muun muassa lääkehoidon tarkastukset ja yhteys omaisiin voidaan hoitaa etänäkin. Näin palvelua on voitu tarjota pitkien matkojen päähän myös ilta-aikoina. Asiakkaan luona käytettävä aika on kasvanut ja sitä kehitetään edelleen. Essoten kotihoidossa palvelut suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakaslähtöisesti.

– Essoten kotihoidossa rakennamme joka päivä hyvää arkea asiakkaillemme. Palvelulupaksemme mukaisesti kohtaamme asiakkaamme yksilöllisesti ja turvaamme omannäköisen arjen omassa kodissa. Henkilöstö on tärkein voimavaramme, ja kiitos palkinnosta kuuluu kaikille kotihoidon työntekijöillemme, iloitsee kotiin vietävien palvelujen päällikkö Maija Loponen.

Kotihoidon saamaa tunnustusta juhlistettiin Essoten jokaisessa kotihoidon yksikössä henkilökunnalle tarjotuin kakkukahvein.

La Carita-säätiö on jakanut yhteistyössä SuPerin kanssa tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2002 saakka. SuPerissa on 90 000 jäsentä, joka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja

Maija Loponen
Palvelupäällikkö, kotiin vietävät palvelut
Essote
050 389 5558
etunimi.sukunimi [at] essote.fi

puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 5275 085

SuPerin asiantuntija Soili Nevala, puh. 050 385 4130