Kotihoidon työntekijä käyttää matkapuhelimella Seppo -perehdytyspeliä
Essoten kotihoidossa perehdyttämisestä on tehty mielekästä pelillistämisen kautta. Kuva: Jenni Wahteristo

Essotessa on tämän syksyn aikana pilotoitu uudenlaista tapaa perehtyä kotihoidon työhön. Syyskuussa koekäyttöön otettu Seppo -perehdytyspeli on ollut jo yli viidenkymmenen essotelaisen testattavana ja kehitettävänä. Tammikuussa perehdytyspeli otetaan käyttöön täydessä mittakaavassaan.

– Tiettävästi missään muualla Suomessa ei ole kotihoidossa perehdytyspeliä käytössä, kertoo Maija Loponen, Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö.

Kotihoidon henkilöstössä vaihtuvuus on jatkuvaa, erityisesti kesällä on paljon sijaisia. Monipuolinen ja yhteisöllinen perehdytys antaa työnhallinnan tunteen ja turvaa uudelle työntekijälle. Perinteinen paperinen perehdytyskansio ei ole ainoa ja paras tapa työn aloittamisessa. Essoten kotihoidossa uskotaankin, että mielekäs perehdytys omaksutaan paremmin ja se taas sujuvoittaa uuden työntekijän alkutaivalta tehokkaasti.

– Seppo on monipuolinen ja nykyaikainen tapa perehdyttää ja se huomioi erilaiset oppijat. Kalvosulkeiset voi unohtaa, mutta perehdytysopas on kuitenkin luettava, jotta pystyy selviytymään perehdytyspelin tehtävistä, kertoo hankekoordinaattori Anne Partti, yksi Seppo -perehdytyspelin sisällönkehittäjistä ja -tuottajista.

Kuinka Seppoa pelataan?

Seppo -perehdytyspeli toimii tietokoneen nettiselaimella. Työntekijä voi pelata sitä ajasta ja paikasta riippumatta, yksin tai työkavereiden kanssa joukkueena. Pelin voi keskeyttää milloin tahansa ja jatkaa uudestaan, kun työtilanne sallii.

Seppo on samannimisen kotimaisen peliyhtiön tuote, jonka sisältöä Essote kuitenkin ylläpitää ja päivittää milloin tahansa. Pelissä käytetään erilaisia tehosteita, kuten videoita ja äänitteitä, jotka konkretisoivat asioita pelaajalle tehokkaasti.

Pelialustan mahdollisuudet eivät jää vain perehdyttämiseen. Pohjaa on helppo muokata eri pelaajaryhmien tarpeisiin ja sitä voidaan käyttää vaikkapa pienimuotoisten koulutusten lopputesteihin.

Tietokoneen ruudulla avoinna Seppo -perehdytyspeli, jossa tehtäviä suoritetaan maisemoidun polun varrella olevilla rasteilla
Perehdytyspeli etenee polkumaisesti. Pelaamisen voi keskeyttää ja jatkaa milloin tahansa. Kuva: Jenni Wahteristo

Miten Seppo syntyi?

Idea perehdytyksen modernisoinnista oli muhinut Essoten kotihoidossa jo jonkin aikaa. Vuoden 2020 alussa alkanut Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hanke laittoi perehdytyksen kehittämisen vauhtiin ja tuotti Seppo -perehdytyspelin.

– Ihan alkuperäinen idea kotihoidon perehdytyksen pelillistämisestä on tullut työntekijältä jo ennen hanketta, kertoo hankepäällikkö Susanna Lempiäinen.

Idea oli kirjattu hankesuunnitelmaan ja syksyllä 2020 pidettiin jo ensimmäinen hyötypelityöpaja kotihoidon työntekijöille. Vuoden aikana peliyhtiön kanssa on kehitetty pelin toimintamallia, käyttöliittymää ja ulkoasua. Sisällöntuottamisessa on tehty paljon töitä.

– Kotihoidon laaja ammatillinen kirjo haluttiin alusta lähtien mukaan kehitystyöhön ja perehdytyspelin jalostukseen, Lempiäinen painottaa.

Testiryhmään koottiin kotihoidon eri ammattiryhmiä lähihoitajista fysioterapeutteihin. Ensimmäiset pelit päästiin pelaamaan viime syyskuussa Puumalan kotihoidossa.

Pelaajat kiittelevät Seppoa

Vuodenvaihteeseen kestävän pilottivaiheen aikana kerätään aidoilta käyttäjiltä kehitysehdotuksia ja kommentteja, sekä pelialustaan että sen sisältöön liittyen.

Käyttäjiä on kertynyt jo yli viisikymmentä. Seppo -perehdytyspeliä on pidetty yleisesti uudenlaisena, luovana ja mieleenpainuvana tapana perehtyä kotihoidon työhön.

Peli voidaan nähdä myös tieto- ja taitotason testinä sekä kertausmahdollisuutena. Kokeneemmatkin kotihoidon työntekijät ovat antaneet palautetta, jonka mukaan Seppo näyttää, missä omaa osaamistaan voi vielä kehittää. Näin peliä voidaan käyttää aloittavien työntekijöiden lisäksi myös kotihoidossa pidempään työskennelleiden ammattilaisten osaamisen varmistamiseen ja lisäämiseen.

Älypuhelin käsien välissä, puhelimen ruudulla avoinna perehdytyspeli
Seppo -perehdytyspeli toimii hyvin myös mobiililaitteilla. Kuva: Jenni Wahteristo

Taustaa hankkeesta

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa. Hankkeen päätavoitteina on työelämän laadun, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantuminen, sekä kotihoitotyön veto- ja pitovoimaisuuden lisääntyminen. Hanke jatkuu 31.1.2022 asti.

Päätavoitteiden lisäksi hanke pyrkii ammatillisuuden vahvistamiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä asiakkaiden tarpeista lähtevien palveluprosessien kehittämiseen ja osallistavan tiedolla johtamisen kehittämiseen. Läpileikkaavina teemoina ovat viestinnän kehittäminen ja teknologian entistä parempi hyödyntäminen.

Vetovoimainen kotihoito -hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ja osatoteuttajat ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) ja Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU).

Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto sekä hankkeen toteuttajat.