Kyyhkylän kuntoutussairaalassa sijaitsevat Essoten osastot siirtyvät Mikkelin keskussairaalalle lokakuun lopulla tai marraskuun alussa.

Muuttovalmistelut ovat jo käynnistyneet Mikkelin jaksohoito Kyyhkylässä, Mikkelin lähikuntoutusosastolla ja Vaativan kuntoutuksen osastolla. Työpaikan sijainti vaihtuu yli 100 työntekijältä.

Osastot sijoittuvat väistötiloihin sairaalan 60-luvulla rakennettuun ja rakennusmassasta valkeana erottuvaan A-osaan. Tilat vapautuivat sieltä pääasiassa Perhetaloon muuttaneiden yksiköiden käytöstä.

Väistötiloista niiden tarkoitus on siirtyä 2022 uuteen Mielen ja kuntoutuksen taloon, joka on tulossa päätöksentekoon syksyn aikana.

– Pakkaamme nyt täyttä vauhtia. On todella valtava ja vaativa urakka siirtää kuntoutuksen yksiköitä ja potilaita, kertoo terveyspalvelujen palvelupäällikkö Hilpi Purhonen.

Kyyhkylän osastojen muutto kuuluu osana Essoten tilojen tiivistämisen ja vaadittujen säästöjen toimenpiteisiin. Kuntayhtymä siirtyy vuokratiloista yhä enemmän omistamiinsa rakennuksiin.

– Nämä osastot ja asiakkaamme joutuvat nyt valitettavasti sinnittelemään väistössä parin vuoden ajan. Mielen ja kuntoutuksen talosta kuntoutus ja saattohoito saavat 2022 ansaitsemansa nykyaikaiset tilat. Nopeasti kasvava ikääntyvä väestömme tarvitsee korkeatasoisemmat ja tehokkaammat toimintatavat, jotka uusi talo mahdollistaa, sanoo ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Fysioterapeutti Riikka Kohvakka valmistelee muuttoa Kyyhkylässä.

Yksiköiden nimet muuttuvat

Yksiköiden nimet muuttuvat siirron yhteydessä. Uudet nimet ja sijoittuminen ovat seuraavia:

Arviointi – ja jaksohoitoyksikkö muuttaa A -osan 6.kerrokseen (entisen os. 26 tilat)

Arviointi – ja jaksohoitoyksikkö (entinen Jaksohoito Kyyhkylä) on sosiaalihuollon mukaista vanhuspalveluiden toimintaa. Yksikkö tarjoaa omaishoidettaville päivä – ja jaksohoitoa. Yksikkö toimii 24/7 omaishoidettavien kriisiyksikkönä. Yksikössä tehdään myös arviointeja kotona asuville ikäihmisille.

Neurologinen ja ortopedinen kuntoutusosasto tulee A-osan 2.kerrokseen (entisen os. 22 tilat)

Neurologinen ja ortopedinen kuntoutusosasto (entinen vaativa kuntoutusosasto) on terveyspalveluiden alaista toimintaa ja vastaa neurologisten ja ortopedisten potilaiden intensiivisestä kuntoutuksesta.

Mikkelin lähikuntoutusosasto siirtyy A-osan 1.kerrokseen (entisen os. 21 tilat)

Mikkelin lähikuntoutusosasto on terveyspalveluihin kuuluvaa toimintaa ja vastaa päivystyksen ja sairaalajaksojen jälkeisestä osastohoidosta ja kuntoutuksesta. Osastolla toteutetaan myös saattohoitoa ja osasto toimii kotisaattohoidon tukiosastona.

Lisätietoja

Hilpi Purhonen
Palvelupäällikkö, terveyspalvelut
hilpi.purhonen [at] essote.fi
044 522 1665

 

Marjo Räsänen
Palvelupäällikkö, vanhuspalvelut
marjo.rasanen [at] essote.fi
040 678 3013

 

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749