Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on antanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 18.11.2016 lausunnon laeista terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta seuraavasti:

lausunto_he224_2016