Essoten hallitus haluaa yhtenäisen Etelä-Savon. Kuntayhtymän hallitus käsitteli (10.9.) sote-maakuntauudistuksen lakiluonnosten lausuntoa ja siirsi sen valtuuston käsittelyyn.

Kuntayhtymä ehdottaa lakiluonnoksesta poistettavaksi Itä-Savon neljän kunnan siirron Pohjois-Savoon ja vaatii tulevien maakuntien rahoitukseen uudistuksia. Kuntayhtymän oman selvityksen mukaan yhtenäinen Etelä-Savo toteuttaa sekä perustuslain vaatimuksia että hallituksen esityksen lakiluonnosten tavoitteita.

Itä-Savon siirto Pohjois-Savoon olisi maan hallituksen sote-uudistuksen tavoitteiden vastainen.

– Etelä-Savo pärjää sote-maakuntana vaikka Essoten alueen osuudella, jos saamme rahoitusta lakiluonnoksissa esitettyä tarkemman tarvevakioinnin mukaisesti. Pitkällä tähtäimellä maakunta tarvitsee Itä-Savon alueen. Oikeudenmukainen rahoitus koko maahan on tärkeä kysymys koko Itä-Suomelle. Valitettavasti se on jäänyt aivan liikaa maakuntajakokysymyksen varjoon, sanoo Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk.).

Essoten valtuusto päättää lausunnosta lopullisesti 17.9.

Lue lisää laajasta lausunnosta täältä

Lue Essoten tiedote (8.9.) lausuntoluonnoksesta tästä

Ruoka- ja puhtauspalveluja ei yhtiöitetä

Essote on selvittänyt yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämistä. Asiaa valmistellut työryhmä päätyi kuitenkin esittämään selvitystyön lopettamista.

Työryhmä näki, että järjestelyllä ei ole saavutettavissa merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä lyhyellä aikavälillä. Myös vireillä oleva sote-maakuntauudistus muodostaa suuren epävarmuustekijän tulevaisuudesta,

Essoten hallitus päätti, että yhtiöittämisselvitys lopetetaan. Toiminnan kehittämisen vaihtoehtojen kartoittamista jatketaan.

Lue lisää

Essote nostaa EIP:n viimeisen lainaerän

Essotella on vuonna 2016 sairaanhoitopiirin aikaan solmittu rahoitussopimus Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Arvoltaan sopimus on 55 miljoonaa euroa ja koskee Mikkelin keskussairaalaa uudistavan Esper-hankkeen rahoitusta. Ensimmäinen maksuerä EIP:lta nostettiin joulukuussa 2017.

Essote hallitus päätti, että kuntayhtymä nostaa viimeisen 15 miljoonan euron lainaerän ja valtuutti talousjohtajan tekemään tarvittavat toimenpiteet.

Lue lisää

Essote sai 94 000 euroa maahanmuuttajien geneeriseen palveluohjaukseen

Essote on saanut valtionavustusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita kehittävälle Maahanmuuttajien geneerisen palveluohjauksen malli (MAGEE) -hankkeelle.

Hankkeelle on myönnetty avustusta 93 800 euroa ja sen kokonaiskustannukset ovat 134 000 euroa. Kuntayhtymän oman rahoituksen osuus katetaan työpanoksella.

Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja. Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien palveluiden koordinaatiota ja verkostoa, ohjaus- ja neuvontapalveluiden moniammatillisuutta, lisätään henkilöstön osaamista sekä vahvistetaan työllistymisnäkökulmaa.

Hankkeen toiminnoilla vahvistetaan palveluiden tavoitettavuutta, selkiytetään maahanmuuttajien työllistymispolkuja ja tuetaan yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä kehitetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Keskeiset Essoten yhteistyökumppanit hankkeessa ovat monikulttuurisuuskeskus Mimosa, TE-palvelut, Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkelin kaupunki, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Essoten hallitus merkitsi hankkeen ja sen rahoituksen tiedoksi.

Lue lisää

Lue koko esityslista tästä

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja
Essote
aira.a.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Satu Auvinen (MAGEE-hanke)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Sami Sipilä (yhtiöittäminen, maakuntauudistus)
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577

Vesa Vestala (EIP:n rahoitus)
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540