Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toimeenpano on Essotessa loppusuoralla. Kahdeksi viikoksi lomautettavien määräksi tulee noin 400. Lakkaavia tehtäviä on noin 25 ja irtisanotuksi joutuu noin kymmenen henkilöä.

– Lukuihin tulee vielä tarkennuksia, koska tehtävämuutoksia on paljon ja niiden sovittaminen yhteen vie aikaa. Toimeenpanon pitäisi olla kokonaan ohi 18.11., kertoo yhteistoimintaneuvottelut Essotessa vetänyt muutosjohtaja Sami Sipilä.

Esimiehet voivat toteuttaa lomautukset 9.12.2019-31.5.2020 välisenä aikana. Yt-neuvottelujen ja lomautusten ulkopuolelle rajattiin neuvottelujen aikana suorassa asiakas- ja potilastyössä toimivat lääkärit, lähihoitajat, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät.

–  Lomautusten kohteena olevien määrittelyssä on tehty kokonaisarvio ja pyritty minimoimaan toiminnalle ja asiakkaille/potilaille aiheutuva haitta. Lomautusten kohteina olevia yksiköitä tai henkilöitä emme tässä yhteydessä avaa julkisuuteen, Sipilä kertoo.

Essoten yhteistoimintaneuvotteluilla saavutetaan noin 9 miljoonan euron kulusäästöt, jotka toteutuvat pääosin ns. luonnollisen poistuman ja lomautusten kautta. Koko kuntayhtymässä eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien ja irtisanoutumisten euromääräinen vaikutus vuosien 2019-2021 välisenä aikana on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa. Loput neljä miljoonaa säästöistä kootaan ostopalveluista, lomautusten avulla sekä pienempien yksittäisten säästötoimien kautta.

Eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien, irtisanoutumisten ja irtisanomisten yhteisvaikutus on koko kuntayhtymän tasolla noin 110 henkilötyövuotta. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella henkilötyövuosien vähenemä on vuosien 2019-2021 välisenä aikana noin 60.

Lisätietoja

Sami Sipilä
Muutosjohtaja
Essote
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577