Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronavirustartuntojen määrä on kasvanut Mikkelin kaupungin alueella huolestuttavasti viikolla 7. Alueella on todettu useita laajoja tartuntaketjuja, joiden lisäksi alueella on useita satoja ihmisiä altistunut koronaviruspositiivisille henkilöille.

Kaikkien ketjujen osalta altistuneita ei tiedetä.  Sairastumisia on tapahtunut useissa keskustan alueen ravintoloissa, mutta lisäksi tietoon on tullut useiden kymmenien ihmisten yksityisiä juhlia, joissa on tapahtunut tartuntoja ja altistuksia.

Koronaepidemian edellä kuvatun tilannekuvan perusteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen tartuntatautilääkärit tulkitsevat Mikkelin kaupungin alueen olevan koronaepidemian leviämisvaiheessa. Riskinä on, että tapausmäärät lähtevät hallitsemattomaan nousuun alueellisesti. Myös terveydenhuollon kantokyky on joutunut nopeasti kovalle kuormitukselle.

Seuraavat ohjeet ja suositukset suositellaan otettavaksi välittömästi käyttöön Mikkelin kaupungissa:

Yleisötilaisuudet

 • Kaikki yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi.  Tilaisuuksia voidaan järjestää pakottavista syistä (esim. hautajaiset) vain, jos alla olevat kriteerit täyttyvät:
  • osallistujien määrä rajataan korkeintaan 10 henkilöön
  • osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan
  • tilaisuudessa huomioidaan turvavälit
  • ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä
 • Julkiset sisätiloissa max 10 henkeä turvavälein 28.2 asti.

Julkisten tilojen käyttö

 • Julkisissa ja yksityisissä sisäliikuntatiloissa suositellaan rajaamaan samassa sisätilassa olevien henkilöiden määrä korkeintaan 10  henkilöön ja takaamaan vähintään 2m koko aikainen turvavälin säilyttäminen.
 • Sisähuvipuistoja suositellaan suljettavaksi.

Alueen väestö

Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.
Mikkelin kaupungin alueen väestön suositellaan välttämään kaikkia oman taloudenulkopuolisia kontakteja.
Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

Ravintolat

 • Kaikkia ravintoloita kehotetaan ottamaan tehostetut hygieniakäytännöt käyttöön koko alueella.
 • Anniskeluravintolat, tanssiravintolat, diskot sekä karaokeravintolat suositellaan suljettavaksi 21.2. saakka, jos kaikkien asiakkaiden välillä olevaa vähintään kahden metrin (2 m) turvaväliä ei voida noudattaa ja jos asiakkailla ole kasvomaskia käytössä sisätiloissa muualla kuin omassa pöydässä liikuttaessa.

Harrastustoiminta

 • Kaikki aikuisten harrastustoiminta suositellaan laitettavan tauolle 28.2. asti. Myös yksityisten kuntosalien ryhmäliikunta toiminta suositellaan tauotettavaksi 28.2. asti.
 • Alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta turvataan huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja siten että saattajien lähikontakti on vältettävissä.
 • Nuorisotiloissa suositellaan rajaamaan henkilömäärä siten että turvavälejä voidaan saavuttaa ja siten, että turvavälit säilyvät ja yli 15-vuotiaat käyttävät kaikissa kontakteissa maskeja.

Oppilaitokset ja opetuksen järjestäminen

 • Peruskoulujen lähiopetus turvataan, mutta kouluepidemiaan liittyviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa ryhdytään alueellisin rajoituksiin yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa.
 • Mikkelin lukion suositellaan siirtyvän etäopetukseen 28.2. asti.
 • Korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut), aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa suositellaan etäopetusta 28.2. asti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palveluntuottajat

 • Vierailurajoitukset hoitoyksiköihin, palvelutaloihin suositellaan tehtäväksi siten, että vain välttämättömät vierailut toteutuvat. Läheisillä on kuitenkin aina oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden (maski, turvavälit ym.) myötä, jos yksikössä ei ole koronatapauksia.

Työnantajat ja työntekijät

 • Suositellaan siirryttäväksi etätyöhön kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.
 • Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö).