Iltalehti kirjoittaa tänään (16.11.) laajasti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) asioista. Essote on lähettänyt oheisen oikaisupyynnön ja vastineen Iltalehdelle:

Pyydän korjauksia muutamaan jutuissanne esiintyneisiin virheellisiin väittämiin:

Vanhuspalvelut

Ensinnäkin vaadin näyttävää oikaisua sekä paperilehteen että nettiversioon tämän juttunne vanhuspalveluista kertovaan kohtaan. Juttu antaa täysin virheellisen kuvan tilanteesta, jossa kyse on yksityisen vanhustenhuollon yksikön toiminnasta. Kyseinen yksityinen palvelutalo on irtisanonut sairaanhoitajat ja tehnyt muut jutussa kerrotut ikävät asiat, ei Essote.

Päinvastoin Essote on ollut tässä tapauksessa vaatimuksia esittävä ja valvova taho. Essoten pyynnöstä kyseisen yksikön toimintaa on lähdetty muun muassa tutkimaan Aluehallintovirastossa.

On täysin virheellistä ja kohtuutonta, että juttu on otsikoitu yksityisen palvelutalon hoitajien irtisanomisiin liittyen ja yhteyteen on laitettu Mikkelin keskussairaalan kuva. Kyseisen palvelutalon tapaus on ollut laajasti paikallisessa julkisuudessa. Länsi-Savon juttuja löytyy esimerkiksi näiden linkkien takaa ja lisätietoja saa varmasti Aluehallintovirastosta:

https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/64bb63b1-8205-4a6f-add0-0f5ed0202f48

https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/3b5071a9-0a26-40c1-a391-5716166de451

Kirjauskäytännöt

Pyydän myös poistamaan sanan ”aiemmin” tämän jutun tästä lauseesta nettilehdessä ja oikaisemaan itse asian paperilehdessä: ”Terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto, Valvira ei ole törmännyt aiemmin laajamittaisiin epäkohtiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä.”

Lausehan väittää, että Essotessa olisi nyt laajamittaisia epäkohtia. Oman seurantamme mukaan tänä vuonna tulee toteutumaan potilastietojen korjauspyyntöjä noin 50 kappaletta. Essotessa on vuositasolla runsas 1,6 miljoonaa potilaskontaktia ja vuodeosastohoitopäiviä vajaa 300 000. Näihin lukuihin suhteutettuna kyse on siis hyvin vähäisestä määrästä – ei tosiaankaan mistään laajamittaisista epäkohdista. Muissa vastaavissa organisaatioissa määrät ovat hyvin samalla tasolla.

Useammassa jutussanne paheksuttu potilasasiakirjojen korjaaminen tapahtuu pääosin viranomaistyönä. Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon muutosta, poistoa tai oman näkemyksensä liittämistä tietoon. Potilastietojärjestelmästä vastaava viranhaltija, johtajaylilääkäri käsittelee asiakkaan muutospyynnön ja hän korjauttaa selkeät virheet.

On tilanteita, joissa asiakkaan ja häntä hoitaneen tai hänen asiaansa hoitaneen näkemys asiasta poikkeavat. Niissä tilanteissa on mahdollista lisätä asiakirjoihin asiakkaan pyynnöstä hänen näkemyksensä asiasta. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kuuluvalla, oman alansa asiantuntijalla on ammattitaito arvioida tiedon merkitys asiakkaan hoidon, hoidon järjestämisen tai asioiden järjestämisen näkökulmasta.

Joskus asiakkaiden muutospyyntöjä ei myöskään voida toteuttaa muista syistä. Muun muassa asiakirjalaki vaatii säilyttämään tietyt tiedot, jolloin asiakkaan muutospyyntöihin ei voida suostua.

Joissain tapauksissa muutospyynnön toteuttaminen vaatii muutoksia tietokantoihin. Nämä tekniset muutokset tekee Essoten sopimuskumppani.

Tietoomme ei ole tullut, että Essote olisi menetellyt näissä tietokantoja koskevissa tapauksissa virheellisesti. Mikäli Valvira edellyttää muutoksia käytäntöihin, niin luonnollisesti toteutamme ne.

Reseptien uusiminen

Yksi Iltalehden haastattelemista lääkäreistä antaa myös virheellistä tietoa reseptien uusimisesta. Lääkäreiden täytyy uusia (tai evätä uusintapyyntö) resepti kahdeksan päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Potilaat eivät ole joutuneet Essotessa odottamaan reseptejä kolmea viikkoa, kuten jutussa väitetään. Sen sijaan yksittäisiä reseptejä on mennyt yli kahdeksan päivän aika-rajan kolmen viikon ajanjaksolla alkusyksystä.

Tämä virheellinen tieto on syytä korjata sekä paperiversioon että nettiin.

Lastensuojelu

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä aloitti vuoden 2017 alussa, jolloin Mikkelin lähiseudun kuntien perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut yhdistyivät erikoissairaanhoitoa tuottaneeseen sairaanhoitopiiriin.

Heti lastensuojelun siirryttyä kuluvan vuoden alusta Essoten toiminnaksi olemme tehneet runsaasti toimenpiteitä lastensuojelun voimavarojen vahvistamiseksi. Sosiaalityöntekijöitä on valitettavasti ollut niukasti saavilla koko maassa, eivätkä toimet ole välittömästi korjanneet tilannetta.

Olemme vastanneet tilanteeseen muun muassa nostamalla sosiaalityöntekijöiden palkkatasoa ja tehostamalla rekrytointia. Ulkoisen työntekijöiden hakemisen lisäksi olemme käyneet läpi Essoten nykyiset sosiaalityöntekijät niin, että heidän työpanostaan käytetään lastensuojelun vahvistamiseen.

Olemme kehittäneet lastensuojelun työn tekemisen tapaa koulutusten avulla ja palkkaamalla sosiaalityöntekijän avuksi sosiaaliohjaajia. Olemme vakuuttuneita, että palkkauksen taso on nyt kilpailukykyinen ja työolot sellaisia, jotta voimme pitää nykyiset osaavat työntekijämme ja rekrytoida uusia.

Myös nämä tiedot ovat lukijoidenne kannalta oleellisia ja toivon niille sijaa sivuillanne.

Teemme runsaasti kehitystyötä

Kehitämme toimintaamme täällä parhaillaan Essotessa voimakkaasti ja keskussairaalan alueella on käynnissä isot rakennustyöt. Teemme nimittäin sote-uudistusta hieman etukäteen ja palkittu päivystyksemme on tässä suhteessa muuta maata edellä.

Pidämme nyt usean päivän ajan jatkunutta uutisointia hyvin kohtuuttomana. Yksittäisten henkilöiden tapauksia emme tietosuojan takia voi kommentoida ja lisäksi olette levittäneet väärää ja virheellistä tietoa.

On tietysti tärkeää, että media nostaa epäkohtia esiin. Nyt esille nostetut tapaukset ovat toimintamme kokonaisuuteen nähden harvinaisia ja hyvin samantapaisia kuin muissakin vastaavissa organisaatioissa.

Pitkään jatkunut negatiivinen uutisointi vaikuttaa vakavasti työntekijöihimme ja työvoiman saantiin. Tässä suhteessa toivomme, että esimerkkitapauksia nostetaan esiin myös muista organisaatioista.

Toivon, että toimittajallanne riittäisi aikaa tulla kuulemaan myös kehitystyöstämme. Toivotamme tervetulleeksi raportoimaan myös saavutuksistamme.

Parhain terveisin

Jarmo J. Koski
Terveyspalvelujen johtaja, Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541