Essoten palveluverkkoselvitys säästöjen löytämiseksi on valmistunut. Ulkopuolisen konsulttiarvion mukaan keskeisin johtopäätös on, että Essote tuottaa terveyspalvelut jo nykyisellään niukoilla voimavaroilla.

Jatkoselvittelyyn lähtevät selvityksen johtopäätökset, joiden perusteella palveluverkkoa edelleen supistamalla saattaa löytyä kustannussäästöjä. Seuraavaksi selvityksen tiedot etenevät kuntayhtymän johdon valmisteltavaksi ja esitykset sisältyvät vuoden 2020 lopulliseen talousarvioesitykseen.

Ulkopuoliset asiantuntijat ovat julkisten numerotietojen perusteella tarkastelleet, voidaanko verrokkitietojen perusteella vähentää lähikuntoutuksen vuodeosastopaikkoja sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen avopalvelujen laajuutta hyvinvointikeskuksissa ja -asemilla. Mikkelin kaupungin kaupunginosien lähipalveluja ei tarkasteltu, koska erillisiä numerotietoja ei vastaavalla tavalla ollut saatavilla kuin muista kunnista.

Tarkastelun perusteella asiantuntijat katsovat, että perusterveydenhuollon lähikuntoutuksen vuodepaikoissa voidaan vähentää noin 25 hoitopaikalla verrattuna vuoden 2018 tietoihin. Essote on kuitenkin jo supistanut viime vuoden jälkeen vuodeosastoja.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuodeosastopaikkoja voidaan mahdollisesti edelleen vähentää lähinnä keskittämällä niitä keskussairaalalle. Seuraavaksi alamme terveyspalveluissa pohtia, miten tämä käytännössä toteutettaisiin. Säästöt jäänevät joihinkin satoihin tuhansiin euroihin, arvioi terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Säästöjen saavuttaminen edellyttää kuitenkin huomattavia tehostus- ja muita toimia Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä, muilla lähikuntoutusosastolla, kotihoidossa ja kotisairaalassa.

Laskennallisesti myös palveluverkkoa voidaan tiivistää yhdistämällä pienempiä vastaanottojen ja muiden avopalvelujen palvelupisteitä suurempiin. Asiantuntijoiden arvion mukaan avoterveydenhuollon palvelut voidaan tuottaa neljässä hyvinvointikeskuksessa. Selvityksen mukaan Mäntyharjun hyvinvointikeskus ja Pertunmaan hyvinvointiasema kannattaisi yhdistää ja Hirvensalmen palvelut siirtää Mikkeliin. Puumalan palvelut säilyisivät nykyisellään.

Käytännössä mahdolliset muutokset vaikuttavat myös muihin kuin terveyspalveluihin. Essoten kolme vastuualuetta sovittavatkin talousarvioesitykseen toimenpiteet yhteen.

– Julkisuuteen tulleista tiedoista on vedetty julkisuudessa vahvoja päätelmiä. Asiantuntijoiden työ on kuitenkin vasta lähtökohta. Kuntayhtymän vastuualuejohto selvittää nyt, voidaanko säästöjä toteuttaa ja jos voidaan, millaisilla toimenpiteillä, tähdentää kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Selvitykset ovat Kortelaisen mukaan kuntien ja kuntayhtymien tavanomaisia työkaluja. Selvityksen päätekijä, Vaakataso Oy:n johtava konsultti Eetu Salunen on aiemmin toiminut muun muassa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajana, Espoon terveyspalvelujen johtajana ja Med Group Oy:n toimialajohtajana.

– On tärkeää saada ulkopuolinen näkökulma työhömme. Jäsenkunnat ovat vaatineet meiltä säästötoimia. Nyt selvitetyistä avo- ja lähipalveluista säästömahdollisuuksia ei löydy kovinkaan paljon. Olemme säästäneet ja tehneet kustannuksiin vaikuttavia toimia kuntayhtymän koko vajaan kolmen vuoden ajan toiminta-ajan. Myös ennen kuntayhtymän perustamista on toteutettu huomattavia leikkauksia, Kortelainen sanoo.

Kuntayhtymän palveluverkkoa on toistaiseksi tiivistetty lähinnä Mikkelin alueella. Kuntayhtymä on vähentänyt olemassaolonsa aikana tilojaan nettomääräisesti noin 10 000 neliötä.

Osoitteita on vähentynyt yli 30. Tilojen määrä on pienentynyt rakentamisesta huolimatta noin 154 000 neliöstä noin 144 000 neliöön. Peruskorjaus- ja uudisrakentaminen tarjoavat edellytykset uusille toimintatavoille, jolloin tiloista voidaan luopua ja säästöjä syntyy toimintakuluissa, tilavuokrissa, tietotekniikassa, matkakuluissa jne.

– Mikkelin ulkopuolella palveluverkon muutokset ovat herättäneet vastustusta. Ensi vuoden talousarvion käsittelyn yhdessä selviää valmius tehdä tarvittavat päätökset. Joka tapauksessa kuntayhtymä tekee tarvittavia säästötoimia. Samalla on varmistettava se, että alueen asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut, Kortelainen muistuttaa.

Essoten palveluverkon ulkopuolinen arvio tiivistelmä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fI
050 522 8677

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen vt. johtaja
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Satu Auvinen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Sami Sipilä
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577