Nimikkeistöä uudistetaan ja yhtenäistetään vuodenvaihteessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote). Nimitys ”poliklinikka” poistuu  käytöstä ja jatkossa poliklinikoista käytetään kansanomaisempaa termiä ”vastaanotto”.

Nimiuudistuksen yhteydessä myös yksittäisten toimintojen nimikkeistöä päivitetään, esim. äitiyspoliklinikka on jatkossa äitiys- ja sikiöseulontavastaanotto ja sosiaalityön yksiköstä tulee terveyssosiaalityön yksikkö. Muita nimimuutoksia on muun muassa radiologian muuttuminen kuvantamiseksi.

Muutos on osa Mikkelin keskussairaalan vastaanottoalueen uudistusta ja laajemminkin sote-palveluiden integraatiota eli yhteensovittamista, jossa raja erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen vastaanottojen välillä muuttuu asiakkaiden kannalta nykyistä joustavammaksi.

– Päivitämme sairaala-alueen opastusta mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Osa poliklinikka-nimikkeistä saattaa näkyä opasteissa vielä jonkin aikaa, ennen kuin koko alueen opastus on uusittu. Pahoittelemme asiakkaille ja henkilökunnalle mahdollisesti koituvaa sekaannusta, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Jarmo J. Koski.

Nimikkeistöä on jo päivitetty loppuvuonna 2016 uusiin tiloihin muuttaneiden vastaanottojen osalta ja loputkin muutokset tulevat asteittain käyttöön vuoden vaihteen jälkeen. Nimet päivitetään myös asiakkaille lähetettäviin kutsukirjeisiin sekä itseilmoittautumislaitteiden ohjausteksteihin.

Itseilmoittautumislaitteisiin nimet vaihdetaan alkuvuodesta 2017.

Katso nimensä muuttavien yksiköiden uudet nimet täältä: essoten-vastaanottojen-nimimuutokset

Lisätietoja

Jarmo J. Koski
Terveyspalvelujen johtaja/Essote
jarmo.koski@essote.fi
044 351 2541

Meri Tikka
hankekoordinaattori
Esper-hanke/Essote
meri.tikka@essote.fi
044 351 2708